Penge under bordet: Sådan er reglerne

Det er ulovligt at kræve penge under bordet i forbindelse med udlejning af en bolig. Men er det strafbart for dem, der betaler?

Findeløn på Facebook for at skaffe en bolig kan også være i strid med lejelovens bestemmelse om ulovlig dusør, fortæller Claus Rohde, lektor på Aarhus Universitet og ekspert i lejeret.

En del boligsøgende bliver mødt med krav om at betale en såkaldt dusør - altså et pengebeløb under bordet til udlejer for at få lov at leje en bolig.

Det viser en rundspørge, DR Nyheder har lavet blandt 1266 medlemmer af Lejernes Landsorganisation og 425 boligsøgende på Boligportalen.dk.

Otte procent af de adspurgte medlemmer af Lejernes Landsorganisation har en eller flere gange oplevet, at en udlejer forlangte penge under bordet. Det samme har knap 10 procent af 425 boligsøgende på Boligportalen.dk, som DR Nyheder også har spurgt.

22 - 25 procent af de adspurgte, som var blevet afkrævet penge under bordet, valgte at betale.

Men hvad siger loven egentlig?

Lejelovens § 6 (den såkaldte dusørregel) indeholder en bestemmelse om, at det ikke er tilladt at modtage eller kræve vederlag ved udlejning, ved formidling og ved bytning af lejeboliger.

Reglen har til hensigt at forhindre, at boligefterspørgslen udnyttes økonomisk. DR Nyheder har spurgt Claus Rohde, lektor på Aarhus Universitet og ekspert i lejeret, hvad der er op og ned.

Hvad kunne for eksempel være et ulovligt forløb?

- At lejeren skal betale et eller andet beløb for at få lejekontrakten, eller han skal betale for at springe ventelisten over. Eller at man skal betale et reservationsgebyr, eller hvad man nu vælger et kalde det. Den situation vil for eksempel kunne opstå i forbindelse med studiestart, hvis der ikke er lejligheder nok i forhold til efterspørgslen.

Er det også ulovligt for dem, der betaler?

- Det er ikke ulovligt for lejeren, for reglen er til for at beskytte lejeren. Men det er ulovligt for den, der modtager pengene, uanset om man er udlejer eller en mellemmand, der formidler kontakten til en udlejer.

Hvad vil det sige at være mellemmand?

- Det kan være en administrator, en advokat eller ejendomsmægler, der betinger sig et gebyr for at lejeren kan komme i betragtning til et lejemål. Men det vil faktisk også omfatte den situation, hvor folk tilbyder en findeløn på Facebook til den, der kan finde en lejlighed inden studiestart.

Kan man komme udenom reglerne ved for eksempel at bede lejeren om at købe nogle møbler til overpris?

- Nej, hvis man forsøger at lave en slags maskeret betaling, ved at lade et køb af møbler være en betingelse for indgåelsen af lejemålet, så vil man også sige, at det er en ulovlig dusør.

Findes der slet ikke nogen undtagelser?

- Det afhænger af, hvilken type lejemål, man taler om. Der er en nyere sag, hvor en betingelse om, at lejeren skulle købe et bestemt antal spisebilletter, var lovligt. Det var fordi, der var tale om et kollektiv, hvor der var fællesspisning, og for at sikre at det kunne løbe rundt, så var der stillet den her betingelse. Men hvis vi taler almindelige lejligheder eller værelser, ville den slags også blive anset som ulovligt. Det er et særligt tilfælde.

Hvad er straffen, hvis det bliver opdaget?

- Hvis man er den, der modtager pengene, risikerer man dels at skulle betale pengene tilbage med renter, og derudover kan det koste en bøde eller fængsel i op til fire måneder.

Har du erfaringer med udlejere, der har bedt om penge under bordet, vil vi gerne høre fra dig. Skriv til journalist Sune Lundby Møller på sulm@dr.dk

FacebookTwitter