Penkowa-kritiker truet med fyring

Københavns Universitets rektor truede ifølge Politiken med at fyre en forsker, der var kritisk over for håndteringen af Penkowa-sagen.

Københavns Universitets rektor Ralf Hemmingsen har truet med at fyre en af de forskere, der har været mest kritisk over for universitetets håndtering af sagen om den politianmeldte hjerneforsker Milena Penkowa. Det skriver Politiken.

Truslen mod professor Elisabeth Bock blev fremsat, efter at hun i december stillede sig i spidsen for 58 topforskere, der kræver en uvildig undersøgelse af skandalen. Kort efter forsøgte rektorsekretariatet at gøre Elisabeth Bock ansvarlig for, at Milena Penkowa havde misbrugt to millioner kr. fra den private IMK Almene Fond til »private advokatregninger samt udgifter til rejser, repræsentationsudgifter, tøj m.v.«.

Efter ønske fra fonden blev Elisabeth Bock i 2005 bedt om at være »tovholder« på Penkowas forskningsprojekt, og det var med den begrundelse, at rektorsekretariatet 7. januar i år gav besked om, at der skulle indledes en undersøgelse:

»Det skal understreges, at det ikke på det foreliggende grundlag kan udelukkes, at Elisabeth Bocks varetagelse af hvervet kan medføre ansættelsesretlige foranstaltninger«, skrev rektors juridiske chefkonsulent 7. januar til den sundhedsvidenskabelige dekan Ulla Wewer i en mail, som Politiken er i besiddelse af.

Chefkonsulenten tilføjede derfor, at »i forbindelse med et evt. møde om sagen bør hun have lejlighed til at medbringe en bisidder«.

- Jeg opfatter det klart, som om jeg skulle straffes for at have udtalt mig kritisk om rektors håndtering af sagen, og fordi jeg havde været med til at samle 58 underskrifter til støtte for en uvildig undersøgelse, siger Elisabeth Bock.

Dekan Ulla Wewer sendte straks mailen til »videre foranstaltning«, men sagen blev tilsyneladende stoppet, for Elisabeth Bock er ikke blevet indkaldt til en samtale af ledelsen ved Københavns Universitet, der har måttet betale næsten to millioner kroner tilbage til fonden.

Formanden for IMK Almene Fond, advokat Erhardt Gram, siger, at det aldrig har været meningen, at Elisabeth Bock som »tovholder« skulle være økonomisk ansvarlig:

- Vi beder selvfølgelig ikke en professor om at sidde og kontrollere en anden forskers udbetalinger. Det har man økonomimedarbejdere på universitetet til at gøre.

Politiken har ikke kunnet få kontakt til rektor Ralf Hemmingsen, men avisen har modtaget en mail fra universitetsledelsen om, at det var en »nødvendig opfølgning over for fakultetet om at klargøre og redegøre for de involverede personers rolle i denne bevilling.