Pensionist fik bøde for salg af 12 fisk

En pensionist fik i går ved retten i Helsingør en bøde på 2.500 kroner og fiskeforbud i et halvt år for at have solgt 12 rødspætter fra sin jolle.

En pensionist fik i går ved retten i Helsingør en bøde på 2.500 kroner og fiskeforbud i et halvt år for at have solgt 12 rødspætter fra sin jolle. De 150 kroner han fik for salget er nu også konfiskeret. (Foto: Stroinski © Stock.xchng)

En 70-årig pensionist fik i går ved retten i Helsingør en bøde på 2.500 kroner og fiskeforbud i et halvt år i Øresund for at have solgt 12 rødspætter fra sin jolle på Nordhavnen i Helsingør, skriver Helsingør Dagblad.

Solgte fangst til damer for 150 kr.

Pinsedag i 2008 var den 70-årig pensionist som sædvanligt ude for at røgte sine garn i Øresund.

Der var rødspætter i nettet - og en enkelt slethvarre og da fritidsfiskeren stævnede ind i Nordhavnen med sin lille fangst ventede et par kvinder på ham.

Den ene købte et par rødspætter og den enlige slethvarre for en halvtredser. Og den anden aftog en halv snes rødspætter for en hundredekroneseddel fra folkepensionisten.

Tip afslører den lyssky handel

Denne forretning blev foreviget af en repræsentant for Fiskeriinspektoratet.

Embedsmanden havde fået en henvendelse fra en erhvervsfisker på Nordhavnen om, at den 70-årige jævnligt langede en spætte eller to over rælingen til glade aftagere på havnen, og nu følte han sig åbenbart så truet på sin næring.

Frusteret faldfiskfisker og forundret anklager

Efter at handelen var afsluttet blev både fritidsfiskeren og de to kvinder anklaget for overtrædelse af den nyligt skærpede § 12 stk. 1 i Fiskeriloven.

- Jeg kunne da godt erkende at jeg havde solgt et par rødspætter til damerne. Og jeg var da også forberedt på at det ville koste mig en bøde, men at sagen skulle ende ved en domsmandsret et år senere, det drømte jeg ikke om, sagde den dybt forundrede folkepensionist til Helsingør Dagblad i går, mens han ventede på rettens dom.

Ja, selv anklageren Lene Spang Dyhrberg fra Nordsjællands Politi måtte da også tage et kontrolopkald til Rigsadvokaten for at høre om det virkelig kunne være rigtigt at sådan en lille sag skulle behandles af en domsmandsret.

Tilståelsessag en død sild

Men det var det - for Fiskeridirektoratets inspektør, som havde grebet pensionisten i den lyssky handel, krævede foruden bøden, at den 70-åriges ret til at fiske i Øresund blev inddraget i et ikke nøjere angivet tidsrum.

Det fik bægeret til at flyde over for pensionisten, som ikke ville acceptere sanktionen. Det betød, at sagen ikke længere kunne behandles som en tilståelsessag.

Konsekvensens var at fritidsfiskeren fik en beskikket advokat, og i går tog han plads på anklagebænken i retten i Helsingør.

Fik sine 150 kr. konfiskeret

Dommen over den 70-årige lød på en bøde på 2.500 kroner og desuden inddrog de tre dommeren hans ret til at røgte garn i Øresund i et halvt år.

De halvanden hundrede kroner, han havde solgt fisk for er blevet konfiskeret. Retten fandt at den 70-åriges rælingssalg var systematisk, eftersom der ligefrem ventede købere på havnen, da han sejlede ind med sin lille fangst.

Men som den dømte slev sagde:

- Herregud, det var pinsedag og der var mange mennesker ude at spadserede på molen, de stod jo ikke bare og ventede på, at jeg kom ind.

Folkepensionisten udbad sig betænkningstid med hensyn til om han vil anke dommen til Landsretten.

Direktorat: Privatsalg truer fiskere og fisk

Fiskerinspektøren oplyste efter retsmødet at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som direktoratet hører under, betragter Helsingør-sagen som principiel.

Handel med fritidsfiskeres fangster på havnene er ifølge inspektørens oplysninger massiv, og mange erhvervsfiskere føler sig i den grad truet på næringen af den livlige private handel over rælingerne.

Forretningerne er desuden en trussel mod bestandene. Derfor ønsker direktoratet nu domstolenes vurdering af selv de mindste sager af denne art, og målet er, at dommernes skøn i enkeltsagerne til sidst vil give direktoratet carte blanche til selv at håndhæve loven uden at skulle besvære domstolene med de mange sager.

Ny fladfisksag på vej i Helsingør

Desuden ønskede direktoratet at statuere et eksempel for andre rælingssælgere, og fiskeriinspektøren var da også mere end tilfreds med gårsdagens dom over den 70-årige.

Om nogle måneder bliver domsmandsretten igen for at tage stilling til en lignende sag fra Helsingør.

Her er antallet af handlede fladfisk endnu lavere end i den 70-åriges tilfælde, men sagen er lige så principiel.