Pensionsgigant ændrer kurs: Potentielle kunder må ikke nægtes forsikring alene på grund af højt BMI 

PFA Pension mener ikke, at den hidtidige praksis har været i strid med loven, men ændrer nu praksis.

Har man et højt BMI, risikerer man at blive afvist ved forsikringsselskabers skranker. (Foto: © Illustration: Nathalie Nystad)

"Du er svært overvægtig, så du kan ikke få lov til at tegne en livsforsikring hos os."

I årevis er potentielle kunder blevet mødt med den besked hos flere forsikrings- og pensionsselskaber, som tilbyder livsforsikringer og forsikringer for tabt erhvervsevne. Det har DR tidligere afdækket.

Forklaringen var, at personer med højt BMI på papiret tilhører gruppen af svært overvægtige. Med øget vægt stiger risikoen for at udvikle helbredsproblemer, som eksempelvis hjertekarsygdomme, og dermed også risikoen for forsikringsselskabet.

Danmarks største privatejede pensionsselskab, PFA Pension, som også har afvist potentielle kunder på baggrund af forhøjet BMI, skifter nu kurs.

Det fortæller administrerende direktør Ole Krogh Petersen her til morgen.

- Vi vil kigge individuelt på kundens samlede sundhedsforhold, så det ikke alene er BMI’et der bliver afgørende, siger han.

Selskabet ændrer praksis i hele koncernen, så der fremover altid skal ske en samlet helbredsvurdering af den enkelte, før nogen afvises. Det betyder dog ikke, at BMI dermed er fuldkommen uden betydning for forsikringsselskabet.

- BMI og svær overvægt er stadig en meget stor risikofaktor, så selvfølgelig vil BMI stadig være en faktor. Det er bare ikke det eneste, vi vil kigge på, siger Ole Krogh Petersen.

Mener, at den hidtidige praksis har været lovlig

DR har gennem de seneste to uger afsløret, hvordan flere navngivne forsikrings- og pensionsselskaber alene på baggrund af højt BMI afviste at livsforsikre kunder.

Den praksis har ført til kritik fra læger, Forbrugerrådet Tænk, politikere og Institut for Menneskerettigheder.

Netop input fra fagkundskaben har gjort indtryk i PFA, siger direktøren.

- Debatten har gjort indtryk på os, og derfor har vi sat os ned og genovervejet, om det her var den rigtige praksis.

- Hvis man i øvrigt er fuldt sund, og det eneste, man har, er et forhøjet BMI, så synes vi, det er fair nok, at man også kan tegne (en forsikring, red.), siger Ole Krogh Petersen.

Det vil ifølge direktøren kun være et fåtal, der ikke har andre skavanker, når deres BMI er for højt.

- Sagen er, at det faktuelt er meget, meget få, der kun står med et forhøjet BMI. Typisk vil der være mange andre følgesygdomme forbundet med det, siger Krogh Petersen.

De kunder kan stadig risikere at blive afvist eller at skulle betale over normalpris for deres forsikring.

PFA: Tidligere praksis var lovlig og saglig

Forsikringsselskaber har såkaldt aftalefrihed. Derfor er de ikke forpligtede til at tilbyde nye kunder en forsikringsordning, og de må altså gerne lave en vurdering af en borgers helbred og vurdere risici.

Der gælder dog alligevel et krav om saglighed. Med andre ord skal der være en saglig grund, før et forsikringsselskab må afvise en kunde.

Hos PFA mener man, at afvisningen af kunder med et højt BMI har været inden for lovens rammer.

- Det har været lovligt og sagligt, siger Ole Krogh Petersen.

Samtidig understreger PFA, at det ifølge selskabet kun er "en meget lille andel" af deres kunder, der har oplevet at få afslag på baggrund af BMI.

Omkring fire procent af voksne danskerne har et BMI over 35, vurderer Nationalt Center for Overvægt. Blandt de kritiserede selskaber har også været Danica Pension og AP Pension.

AP Pension oplyser til DR, at selskabet nu overvejer en mulig ændring af praksis, men vil ikke give interview om sagen. Danica Pension har ingen kommentarer til, om de også vil ændre praksis og ønsker heller ikke at stile op til interview.

En af de personer, der tidligere er blevet afvist af flere forsikringsselskaber, er Mona Ebdrup. Du kan læse hendes historie her eller lytte til dagens udgave af Genstart her.

Ufed forskelsbehandling