Personalemangel kan forsinke F35-kampfly yderligere

Danmark risikerer svækkelse i sikkerhedspolitiske kriser omkring Østersøen, advarer ny rapport.

Mangel på teknikere kan betyde, at danske F35-kampfly kan blive yderligere forsinket, advarer en ny rapport fra Center for Militære Studier. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Udviklingen og produktionen af Danmarks nye F35-kampfly ser langt om længe ud til at følge planen. Til gengæld kan personalemangel både til lands og i luften udløse yderligere forsinkelser.

Sådan lyder advarslen i en ny analyse fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Her konkluderer forskerne, at mange brikker skal falde på plads, før de nye F35-kampfly kan afløse de pensionsmodne F16’ere rettidigt.

- Det værste scenarie er, som jeg ser det, mangel på teknikere. Det kræver teknikere, hvis man skal flyve. Hvis der mangler teknikere, kan piloterne ikke flyve og træne i nødvendigt omfang og det vil udskyde det tidspunkt, hvor F35 kan overtage det fulde opgavekompleks, siger Hans Peter Michaelsen, major og militæranalytiker ved Center for Militære Studier.

To typer fly på vingerne

Udfordringen består i, at flyvevåbnet i en årrække skal holde to forskellige typer af avancerede jagerfly kampklar. På en gang.

De nye F35-fly skal gradvist overtage opgaverne i luftrummet over Danmark fra de aldrende F16’ere i takt med leveringen. Det skal ifølge analysen ske fra 2023 og indtil de nye kampfly i 2027 er helt klar til at tage over.

I dele af den periode skal flymekanikere, elektronikteknikere og andre specialister både servicere aldrende F16-fly, en voksende skare af topmoderne F35’ere i Danmark samt på langvarig efteruddannelse og træning på Eglin Air Force Base i Florida, USA.

Stiller store krav til rekruttering

Det vil stille store krav til rekruttering, videreuddannelse samt fastholdelse af teknisk personale samt piloter i perioden, fastslår rapporten. Hvis blot ét led i kæden hopper af, kan det i sidste ende forsinke hele kampfly-projektet.

I 2015 måtte Flyvevåbnet før tid trække F16-bidraget hjem fra kampen mod Islamisk Stat i Irak. Netop på grund af stress og nedslidning blandt hårdt pressede flymekanikere.

- Hvis uddannelsen af teknikere og piloter på F35 forsinkes vil det betyde, at Danmark først opnår indledende samt fuld operativ kapacitet senere end planlagt, konstaterer Hans Peter Michaelsen fra Center for Militære Studier.

Uden fly til rådighed i tre år - måske mere

Ifølge planen for indfasningen af F35, kan Danmark ikke bidrage til internationale missioner med kampfly fra 2022-24. Det er den periode, der risikerer at blive endnu længere, hvis der opstår personalemæssige flaskehalse undervejs.

Siden 1999 har danske F16-kampfly gennemført tusindvis af internationale missioner over Eksjugoslavien, Irak, Afghanistan, Libyen og Syrien.

- Det reducerer de politiske valgmuligheder for at yde et dansk militært bidrag i en international operation. Men det reducerer også Danmarks mulighed for at bidrage til regional krisestyring i en eventuel sikkerhedspolitisk krise omkring Østersøen, siger Hans Peter Michaelsen.

Ministeriet: Vi har piloter nok

Forsvarsministeriet skriver, at det fortsat er forventningen, at de nye fly kan løse alle opgaver fra 2017.

- Aktuelt har Flyvevåbnet udarbejdet en konkret uddannelses- og omskolingsplan for piloterne. Planen er ganske robust, da der er et antal F-16 piloter i reserve til omskoling, såfremt den uforudsete afgang måtte blive større end forudset i planen eller hvis der ikke kan rekrutteres nok nye piloter, skriver Forsvarsministeriet i et skriftligt svar.

Samtidig understreger ministeriet, at man i løbet af næste år vil lave en detaljeret plan for det tekniske personale.

- Vi har dog fokus på området, blandt andet i form af videreførelse af særligt fastholdelsestillæg til flymekanikere.

Artiklen er opdateret med skriftlig kommentar fra Forsvarsministeriet.