Pesticid-fund: Borgere i Ledøje By frarådes at drikke vand

Borgere i Egedal Kommune, der får vand fra Ledøje Vandværk, frarådes at drikke vandet.

Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder borgere i Egedal Kommune, der får vand fra Ledøje Vandværk, at drikke vandet. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder borgere i Egedal Kommune, der får vand fra Ledøje Vandværk, at drikke vandet.

Der er fundet pesticid i to drikkevandsboringer til Ledøje Vandværk i Egedal Kommune.

Det kan ikke udelukkes, at det kan være sundhedsskadeligt at indtage vandet.

Advarslen er kun relevant for de borgere, der modtager vand fra Ledøje Vandværk. Cirka 290 ejendomme får vand fra Ledøje Vandværk, oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder, at man drikker vandet fra Ledøje Vandværk, ligesom man heller ikke bør bruge det til tandbørstning, i madlavningen eller til at skylle frugt og grønt.

Ledøje Vandværk samarbejder med Egedal Kommune om at sikre, at de berørte borgere bliver informeret via SMS og e-boks.

- Man ved ikke, om chlorothalonil-amidsulfonsyre er sundhedsfarligt. Men man kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at stoffet kan give skade på DNA’et i cellerne, hvis man indtager det i drikkevandet. Derfor anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed ud fra et forsigtighedsprincip, at man ikke indtager vandet, udtaler Anne Hempel-Jørgensen, overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, i en meddelelse på Styrelsens hjemmeside.

Kan bruges til andre formål

Styrelsen for Patientsikkerhed fastslår, at man stadig kan bruge det til andre husholdningsformål som tøjvask og opvask, ligesom man stadig kan gå i bad uden bekymring.

- I forbindelse med badning, anbefaler vi, at man er ekstra opmærksom på, at små børn ikke drikker af badevandet, tilføjer hun.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er fundet i to ud af Ledøje Vandværks tre boringer. De seneste laboratorietests har ikke kunnet måle tilstrækkeligt lave koncentrationer til, at det kan udelukkes, at stoffet også findes i den tredje boring.

Ikke grund til at søge læge

Har man allerede drukket vandet, skal man ikke foretage sig noget særligt, fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Vi anbefaler, at man lader være med at indtage vandet ud fra et forsigtighedsprincip. Man behøver ikke være bekymret for, om man bliver syg her og nu, og der er ikke grund til for eksempel at søge læge, hvis man har drukket vandet, siger Anne Hempel-Jørgensen.

- Stoffet er kun fundet i drikkevandsboringer til vandværket i Ledøje, så anbefalingen om ikke at indtage vand fra hanen gælder kun borgere, der får vand fra Ledøje Vandværk, siger hun.

Styrelsen for Patientsikkerhed ved endnu ikke, hvornår det er sikkert drikke vandet fra Ledøje Vandværk igen. Styrelsen er i tæt kontakt med Egedal Kommune, som vil informere forbrugerne, når det igen betragtes som sikkert at indtage vandet.

Nødforsyning

Ledøje Vandværk vil i samarbejde med Novafos og Egedal Kommune sørge for en nødforsyning af drikkevand til borgerne. Der kan hentes drikkevand fra en tank, som er placeret ved Freds Pladsen ved Ledøje Søndre Gade i løbet af fredag den 26.04.19 og fremadrettet. Borgerne skal selv medbringe egnede og rene beholdere, skriver Egedal Kommune.