PET anker dom om fogedforbud til landsretten

PET vil have hårdere straffe til JP/Politikens Hus og chefredaktør Christian Jensen.

Sagen om brud på fogedforbud mod udgivelse af bogen 'Syv år for PET' er anket til landsretten. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

PET ønsker hårdere straffe til JP/Politikens Hus og chefredaktør Christian Jensen. Derfor har efterretningstjenesten valgt at anke dagens dom til landsretten med krav om en strengere straf. Det oplyser PET i en mail til DR Nyheder.

Chefredaktøren for dagbladet Politiken, Christian Jensen, blev tidligere i dag idømt en bøde på 50.000 kroner i Københavns Byret.

Mediekoncernen JP/Politikens Hus fik i samme ombæring en bøde på 100.000 kroner for at udgive bogen.

Bøderne fik de, fordi Politiken tilbage i oktober 2016 trodsede et fogedforbud mod at udgive bogen "Syv år for PET", der er skrevet af Politikens journalist Morten Skjoldager og blandt andet byggede på den tidligere PET-chef Jakob Scharfs oplysninger.

I et skriftligt svar oplyser PET, at de er tilfredse med, at både Christian Jensen og koncernen blev fundet skyldige i at have brudt fogedforbuddet.

PET har dog gennemgået dommen med Kammeradvokaten og har besluttet, at de ikke er tilfredse med strafniveauet.

I byretten havde de nemlig plæderet for en bødestraf på 15 millioner kroner til JP/Politikens Hus. Desuden mente de, at chefredaktør Christian Jensen skulle straffes med fire måneders fængsel.

- Særligt i lyset af de hensyn, der blev søgt beskyttet ved forbuddet, er det for PET afgørende, at straffen fastsættes til et niveau, der virker præventivt, og som sikrer, at der ikke kan spekuleres i, om det kan betale sig at overtræde et forbud.

- PET har på den baggrund anmodet Kammeradvokaten om at anke dommen, for så vidt angår strafudmålingen, skriver de i en skriftlig kommentar.

PET oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer til, at de har valgt at anke dommen.

Chefredaktør vil ikke anke

Anken kommer, efter at Christian Jensen her til eftermiddag meddelte, at han er klar til at betale 50.000 kroner i bøde for at have brudt forbuddet.

- Som chefredaktør er det min opgave at bringe oplysninger af væsentlig samfundsmæssig interesse frem i lyset. Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke er hævet over landets love. Nu har byretten talt, og jeg accepterer dens afgørelse, udtalte han i et skriftligt citat, hvor det også fremgik, at mediekoncernen accepterede sin bøde på 100.000 kroner.

Hermed skal sagen køre for landsretten på et senere tidspunkt.

Det endelige punktum er langt fra sat i den spegede sag, som tog sin begyndelse for mere end to år siden.

Sagen i dag er nemlig en af flere sager i kølvandet på den meget omtalte bog.

I næste uge falder der dom i en straffesag mod den tidligere PET-chef Jakob Scharf, der er tiltalt for at bryde sin tavshedspligt og afsløre fortrolige oplysninger i bogen.

Bogen bygger på research og interviews med Jakob Scharf, der var chef for PET fra 2007 til 2013, og den er skrevet af Politiken-journalisten Morten Skjoldager.

Han er desuden sigtet i samme sagskompleks, ligesom flere andre er det.