PET gemte oplysninger om demonstranter i strid med loven

Registrering af demonstranter hører ikke hjemme i et demokrati, understreger Enhedslisten.

Politiets Efterretningstjeneste har ifølge tilsyn registreret deltagere ved fem lovlige demonstrationer. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har i strid med loven gemt oplysninger om demonstranter til fem forskellige demonstrationer.

Det fremgår af en årsredegørelse fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der fører kontrol med de danske efterretningstjenester.

Tilsynets kontrol har vist, at efterretningstjenesten har registreret otte personer, som deltog i en lovlig demonstration i 2018. Det fremgår af årsredegørelsen, at de otte demonstranter ikke var kendt af PET forud for demonstrationen.

I 2019 registrerede PET ifølge tilsynet oplysninger om 30 demonstranter, der deltog i fire forskellige lovlige demonstrationer.

Det fremgår ikke, hvilke demonstrationer der var tale om.

PET's registrering af demonstranter viser med al tydelighed, at der er behov for skrappere kontrol med efterretningstjenesten, mener retsordfører for Enhedslisten Rosa Lund (Ø).

- Det er skræmmende, at PET – som skal passe på os alle sammen og beskytte os mod dem, der ikke overholder loven – ikke selv kan finde ud af at overholde loven, siger hun.

Hvad er PET?

 • Politiets Efterretningstjeneste (PET) er Danmarks nationale sikkerheds- og efterretningstjeneste.

 • PET skal forebygge, efterforske og modvirke trusler mod Danmark. Det kan være for eksempel terrorisme, politisk ekstremisme og spionage.

 • PET fokuserer på trusler inden for landets grænser og mod danskere og danske interesser i udlandet. Danmarks anden efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), fokuserer på forhold i udlandet.

 • Efterretningstjenestens arbejde foregår under stor fortrolighed og i vid udstrækning uden offentlighedens kendskab.

Det står i loven, at PET ikke må indhente og registrere oplysninger om personer, alene fordi de udøver lovlig politisk virksomhed.

Det vil sige, PET for eksempel ikke må gemme oplysninger om personer i databaser, alene fordi personerne er medlemmer af politiske foreninger eller har deltaget i en demonstration.

  Tilsynet påpeger i årsredegørelsen, at den bærende tanke bag loven er, at borgernes frie politiske meningsdannelse og mulighed for at udøve deres grundlæggende frihedsrettigheder ikke skal hæmmes af frygten for at blive registreret i hemmelighed.

  Enhedslisten vil nu gå til justitsminister Nick Hækkerup (S) med sagen.

  - Vi har nogle fuldstændig grundlovssikrede rettigheder til at deltage i demokratiet, og det hører sig ikke til i et demokrati, at man bliver overvåget og registreret, når man går til demonstration, siger Rosa Lund og tilføjer:

  - Det ville være på sin plads, at justitsministeren klart og tydeligt sagde til PET, at registrering af deltagere i lovlige demonstrationer ikke må ske i Danmark, og at det stopper lige nu.

  PET: Tager kritik fra tilsyn meget alvorligt

  PET-chef Finn Borch Andersen ønsker ikke at stille op til interview om sagen, oplyser PET's presseafdeling, der i stedet henviser til en pressemeddelelse.

  - Vi tager i PET enhver kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne meget alvorligt. Vi vil derfor gennemgå redegørelsen grundigt og sikre, at vi følger op i forhold til de kritikpunkter, der er, udtaler Finn Borch Andersen i pressemeddelelsen.

  PET må gerne behandle oplysninger, mens efterretningstjenesten undersøger, om en politisk virksomhed er lovlig eller et påskud for eksempelvis at planlægge terror, spionage eller lignende.

  Tilsynet understreger i årsredegørelsen, at PET burde have slettet oplysningerne om demonstranterne, så snart efterretningstjenesten havde fastslået, at deres politiske virksomhed var lovlig.

  DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

  Hvad er Tilsynet med Efterretningstjenesterne?

  • Tilsynet er et uafhængigt kontrolorgan, der blev oprettet i 2014. Tilsynets opgave er at kontrollere, om Forsvarets Efterretningstjeneste, Politiets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed overholder loven.

  • For nyligt fik tilsynet stor offentlig bevågenhed, da det gav en hidtil uset hård kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste. Forsvarsministeriet har varslet, at den sag nu skal undersøges. Fire chefer fra FE og Forsvarsministeriets departement er blevet fritaget for tjeneste.

  • Der sidder fem medlemmer i tilsynet. I spidsen skal altid stå en landsdommer.

  • Tilsynet har desuden et mindre sekretariat.

  Rettelse: Rubrikken er ændret, da det ikke er selve registreringen, men det, at PET gemte oplysningerne, der har været i strid med loven.