PET løfter flig af sløret for sin økonomi

PET bruger ca. 800 millioner kroner årligt. Det svarer til 162 kroner fra hver skatteyder, og det er mere end i vores nabolande.

Politiets Efterretningstjeneste giver nu danskerne et længe ventet indblik i, hvor meget tjenesten koster.

I en ny beretning for årene 2008 til 2010 er udgifterne til efterretningsvirksomheden for første gang udskilt fra politiets samlede bevilling. Og prisen er 800 millioner kroner om året.

Det svarer til 162 kroner om året fra hver af Danmarks godt 4,9 millioner skatteydere.

PET havde per 1. september sidste år 780 medarbejdere. Personaleudgifterne koster omkring 400 millioner kroner om året, mens tjenestens øvrige driftsomkostninger sluger et tilsvarende beløb.

Mere åbenhed

Den nye åbenhed skyldes blandt andet, at PET i lighed med de nye, store politikredse fra årsskiftet har et mere selvstændigt budgetansvar. Men åbenheden om, hvad tjenestens overvågning koster, er også et ønske fra PET's ledelse, understreger PET's chef, Jakob Scharf.

- Det er en naturlig del af den åbenhed, vi tilstræber, siger Jakob Scharf.

Oplysningerne om PET's økonomi står foreløbig kun som overskrifter i beretningen. Det gør det svært at sammenligne med vores nabolande. Men indtrykket er, at PET er noget dyrere end efterretningstjenesterne i Sverige og Norge.

Dyrest i Skandinavien

I Sverige med godt 9 millioner indbyggere kostede efterretningstjenesten Säpo i 2010 950 millioner svenske kroner. Säpo har cirka 1000 ansatte.

I Norge har Politiets Sikkerhetstjeneste PST 359 ansatte og kunne i 2010 drives for 407,7 millioner norske kroner.

Men landenes efterretningstjenester har forskellig opbygning og forskellige opgaver. Derfor skal man være forsigtig med at sammenligne, påpeger Jakob Scharf.

- I Danmark er livvagtstjenesten, der står for beskyttelse af offentlige personer, lagt i hænderne på PET, og vi står også for den særlige aktionsstyrke, antiterrorstyrken. Det adskiller os fra de andre lande, siger Jakob Scharf.

Livvagter belaster budget

Det fremgår blandt andet af PET's beretning, at efterretningstjenesten i perioden har fået cirka 30 millioner kroner til personbeskyttelse, herunder permanent livvagt til Muhammedtegneren Kurt Westergaard. Ikke mindst har det slugt penge, at der er etableret permanent døgnvagt på bladtegnerens hjem i Viby i Aarhus.

De omstridte tegninger har også ført til, at der har været brug for 5,5 millioner kroner ekstra til PET til at øge sikkerheden på ambassader.