PET: Terrordømte i fængslerne kan radikalisere andre indsatte

Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig, vurderer Politiets Efterretningstjeneste.

København blev ramt af et terrorangreb i februar 2015. Her skød og dræbte gerningsmanden, Omar El Hussein, to civile og sårede fire betjente med skud. To andre betjente blev såret af glasskår. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Der er fortsat en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det vurderer Politiets Efterretningstjeneste (PET), der i dag offentliggør ‘Vurdering af terrortruslen mod Danmark’.

Terrortruslen mod Danmark har været alvorlig siden 2010, men hvor det dengang særligt var Muhammed-tegningerne der var bagtæppet for trusselsbilledet, er det i dag truslen fra terrorbevægelsen Islamisk Stat og konflikten i Syrien og Irak.

Terrordømte kan påvirke de indsatte i fængslerne

Det seneste år er en lang række syrienkrigere blevet dømt for at tilslutte sig Islamisk Stat. De dømte fylder godt op i fængslerne, og det øger risikoen for radikalisering, skriver PET's Center for Terroranalyse (CTA).

- CTA vurderer, at der i de kommende år vil være en skærpet risiko for radikalisering af indsatte i fængsler, da et voksende antal personer vil komme til at afsone domme relateret til terror og derved vil kunne påvirke medfanger i militant islamistisk retning.

Selvom PET understreger, at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark fortsat er begrænset, så skriver de, at “der er personer med intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark”.

- Disse motiveres af en opfattelse af, at islam er under angreb fra Vesten, og at Danmark er et legitimt mål som følge af Danmarks aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik, skriver PET i trusselsvurderingen.

PET vurderer, at angreb med simple midler og kort planlægning er den mest sandsynlige form for terrorangreb i Danmark.

Sårbare unge risikerer at blive radikaliserede

PET skriver også, at selvom Islamisk Stat er under massivt pres i Syrien og Irak, vil deres propaganda og ideologi have en varig betydning for trusselsbilledet.

Særligt socialt marginaliserede og sårbare unge er i risiko for at blive radikaliserede. Det samme gælder personer, der er rejst hertil som flygtninge eller personer med tilknytning til bandemiljøet, skriver PET.

- Militant islamisme kan i nogle sammenhænge antage karakter af eller styrke en allerede eksisterende modkultur og øge risikoen for, at nogle personer tyr til vold. Radikalisering af personer med adgang til våben er i denne sammenhæng særligt bekymrende, skriver PET i trusselsvurderingen.

PET skriver også, at truslen fra personer med sympati for højereekstremisme er øget.