PET tilbageholder materiale om agentsamarbejde i stor terrorsag

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen er utilfreds med, at PET ikke udleverer materiale.

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen er stærkt utilfreds med, at Politiets Efterretningstjeneste ikke har udleveret mere materiale i dronesagen. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har løbende tilbageholdt materiale i den store terrorsag om droner sendt til Islamisk Stat.

Undervejs i den såkaldte dronesag har retten og forsvarerne drypvis fået udleveret materiale angående efterretningstjenestens samarbejde med to dronesælgere.

Flere gange har forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen rykket for at få udleveret materiale fra PET, men der er stadig relevante dokumenter, som PET sidder på, mener forsvareren.

- Det siger sig selv, at jeg gerne ville have haft meget mere materiale og for længe siden, siger Michael Juul Eriksen.

Onsdag i denne uge modtog sagens forsvarsadvokater og retten en række chatbeskeder sendt mellem Politiets Efterretningstjeneste og en dronesælger.

Chatbeskeder, som DR i længere tid har været i besiddelse af og som DR gjorde forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen bekendt med i sidste uge.

Indtil da anede Michael Juul Eriksen, der repræsenterer en af de tre terrortiltalte mænd i sagen, ikke, at disse korrespondancer fandtes.

- Det er kun, fordi at DR spørger mig til det her materiale, at jeg konkret har kunnet bede om at få det udleveret. Det fik vi så noget af onsdag, men det var gennem dronesælgeren og ikke fra PET, siger Michael Juul Eriksen.

Terrorsagen har indtil nu varet 16 retsdage, og sagen går ind i den afsluttende fase, hvor både Anklagemyndigheden og forsvarsadvokater skal komme med de sidste bemærkninger, inden dommere og nævninge i næste uge skal finde frem til, om tre mænd skal dømmes for terror. Dommen afsiges i slutningen af november.

Michael Juul Eriksen henviser desuden til, at PET først i forrige uge sendte et mødereferat fra et møde med en af dronesælgerne til retten og til forsvarsadvokaterne.

Droner på tilbud

Chatbeskederne fra den krypterede app Whats App er interessante, fordi de giver et indblik i det længerevarende samarbejde, der har været mellem Politiets Efterretningstjeneste og to dronesælgere.

Dronesælgerne hjalp i 2016 og 2017 med en agentoperation, hvor PET fulgte med, da en 30-årig mand, i sagen kaldet "Taxachaufføren", indkøbte droneudstyr online og i en fysisk dronebutik i København. Det er PET selv, der har kaldt det en agentoperation.

Forsvareren for "Taxachaufføren" Michael Juul Eriksen har været meget interesseret i dette samarbejde under retssagens afhøringer af flere PET-medarbejdere, der har samarbejdet med dronesælgerne Toke Suhr og Frederik Skjødt.

Michael Juul Eriksen mener, at Politiets Efterretningstjeneste kan have overtrådt det såkaldte provokationsforbud, der handler om, at politiet ikke må få nogen til at 'puste til en forbrydelse', så en gerningsmand begår noget, vedkommende ellers ikke ville have gjort.

Derfor har Michael Juul Eriksen under retssagen interesseret sig for, om PET har bedt dronesælgerne om at sælge droneudstyret billigere til "Taxachaufføren", end man ellers ville kunne købe droner til.

Tre PET-ansatte har i retten fortalt, at de ikke havde indflydelse på den pris, som "Taxachaufføren" indkøbte dronedele til.

Det står i kontrast til forklaringer fra Toke Suhr og Frederik Skøt, som har medvirket i en DR-dokumentar om sagen.

Her her de to dronesælgere forklaret, at PET fik dem til at sænke priserne.

- Vi bliver beordret af PET til, at vi sælger det så billigt som overhovedet muligt. Vi skal underbyde markedet.

- PET siger til os, at vi skal give så godt et slagtilbud, at han ikke kan sige nej. Vi kender markedet godt, så vi sørger for, at vi har et tilbud, der ligger en smule under vores indkøbspris, har de to dronesælgere fortalt til DR.

Forsvarer: Provokationsforbuddet er på spil

Rammerne, for hvordan efterretningstjenesten må bruge agenter, har mange nuancer. PET må uden at få en retskendelse gøre brug af agenter, men agenterne må ikke forøge en forbrydelses omfang eller grovhed.

Senioranklager Kristian Kirk er helt uenig i, at PET har været i nærheden af at overtræde provokationsforbuddet.

- Han ("Taxachaufføren", red.) efterspørger et bestemt antal af en vare. Han får det antal varer, hverken mere eller mindre, sagde Kristian Kirk torsdag som en del af sin procedure i sagen.

Her henviste Kristian Kirk blandt andet til en højesteretsafgørelse fra 2008, hvor Højesteret blåstemplede PET's brug af en agent, som var med til at købe gødning til et formodet terrornetværk i den såkaldte Vollsmose-sag.

Anklagemyndigheden skal behandle en retssag objektivt, hvilket betyder, at eventuelt bevismateriale, der kan tale til tiltaltes fordel, også skal indgå i sagen.

Senioranklager Kristian Kirk har ingen kommentarer til Michael Juul Eriksens kritik, af at PET ikke har udleveret mere materiale. Han henviser til, at der sædvanligvis i en terrorsag vil være materiale, der aldrig bliver offentliggjort. Han siger samtidig, at han ikke er grund til at tro, at PET skulle tilbageholde materiale, der kunne tale til "Taxachaufførens" fordel.

Politiets Efterretningstjeneste har ikke ønsket at kommentere historien.