Peter Madsen skal i fængsel på livstid

Landsretten kom til samme afgørelse som byretten i april.

Ingen rabat i landsretten til Peter Madsen. Byrettens livstidsdom for drabet på Kim Wall står ved magt. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

Den 47-årige ubådsbygger Peter Madsen idømmes fængsel på livstid for drabet på den 30-årige svenske journalist Kim Wall sidste år.

Sådan lyder dommen i Østre Landsret, hvilket er en stadfæstelse af dommen i Københavns Byret i foråret.

De tre juridiske dommere og to domsmænd er enige i dommen, der lagde vægt på grovheden af forbrydelsen.

Der er dog punkter i dagens dom, som er anderledes end byrettens. I den nye dom skal Peter Madsen nu betale 328.246,14 kroner til Kim Walls forældre og 150.000 kroner til Kim Walls danske kæreste.

Normalt bliver ét drab straffet med 12 års fængsel i Danmark, hvis der ikke er skærpende omstændigheder

Peter Madsen undlod at anke selve skyldsspørgsmålet - altså spørgsmålet om, hvorvidt han dræbte journalisten Kim Wall, eller om hun døde i en ulykke, da hun sejlede ud med Peter Madsen i ubåden UC3 Nautilus for at lave en reportage den 10. august sidste år.

Forstå sagen på tre minutter:

Derfor lå det allerede fra starten af ankesagen i Østre Landsret fast, at Peter Madsen er skyldig i drab, selvom han ikke har erkendt det.

Anklager krævede livstid

Sagen mod Peter Madsen skulle have været afgjort 14. september. Men cirka 30 minutter inde i anklager Kristian Kirks procedure blev retsmødet aflyst, da en domsmand fik et ildebefindende og besvimede.

Hermed skulle hele anklagerens procedure gå om, og her plæderede han endnu engang for, at retten skulle idømme Peter Madsen fængsel på livstid, og hvis ikke, det skulle falde sådan ud, så mente han, at forvaring skulle være passende.

- Der er så mange skærpende og foruroligende omstændigheder ved denne sag, at det er svært at finde ord. Når jeg kigger på Peter Madsen - og det gør jeg nu - så kan jeg ikke komme på en straf, der er for hård, sagde han.

Forsvarer Betina Hald Engmark mente dog ikke, at det er var tilstrækkeligt grundlag for en livstidsdom. Hun mente, at en straf på mellem 14 og 16 års fængsel ville være passende.

Hun henviste blandt andet til, at Peter Madsen ikke er tidligere straffet, at der ikke have været 'langvarig planlægning' forud for drabet og at byretten slog fast i foråret, at der ikke var gennemført fuldbyrdet voldtægt.

- Landsretten skal alene lægge vægt på byrettens bevisresultat, og ikke hvad anklageren tror. Hans subjektive holdning til sagen er irrelevant for rettens vurdering. Der skal ses bort fra anklagerens egen 'storytelling, sagde Betina Hald Engmark, der var uenig i store dele af anklagerens påstande.

Kan sagen ankes?

I og med, at sagen nu er blevet ført for både byretten og landsretten, så er sagen som udgangspunkt afsluttet.

Der er dog en mulighed for, at begge parter kan søge om at få sagen for Højesteret. Det er Procesbevillingsnævnet, der skal give en sådan tilladelse, og de skal vurdere om sagen og dommen har principiel karakter. Sagt med andre ord, om sagen eller dommen er så særegen, at der ikke findes fortilfælde i det danske retssystem.

Opdateres