PFAS-forurening konstateret på flere kyster i Jylland og på Sjælland

Flere danske kyster er kommet på liste med PFAS-forurenet vand.

Fødevarestyrelsens indikatorværdier for PFAS var overskredet på 60 engarealer, mens 9 ud af i alt 47 vandprøver indeholder de sundhedsskadelige stoffer. (Foto: © Kasper palsnov, Scanpix Denmark)

En ny stikprøveundersøgelse afslører, at de danske kyster og kystnærearealer er mere PFAS-forurenede end først antaget.

I græsprøver er der konstateret PFAS-forurening på 60 ud af 67 arealer, mens 9 ud af i alt 47 vandprøver også indeholder de sundhedsskadelige stoffer, oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

- En række engarealer tæt på kysterne kan være udsat for PFAS-forurening i en grad, så enggræsset er uegnet til foder, fremgår det af pressemeddelelsen.

Der er primært tale om stikprøver fra havet langs Vestkysten fra Skagen til grænsen og langs den sjællandske vestkyst fra Rørvig til Skælskør.

Naturstyrelsen bortforpagter en række af de berørte naturområder til afgræsning med kvæg, og Fødevarestyrelsen vil nu vurdere, om fundene af PFAS-forureningerne giver anledning til at analyse de dyr, der har græsset på arealerne.

- Det er op til Fødevarestyrelsen at vurdere, om prøveresultaterne på det enkelte areal kræver yderligere undersøgelser f.eks. ved at analysere de dyr, der har afgræsset arealet eller græs, som er høstet på arealet, fremgår det af pressemeddelelsen.

Landmænd, der forpagter nogle af de berørte arealer, har fået direkte besked om prøveresultaterne.

Samtidig har Naturstyrelsen underrettet de relevante myndigheder, fremgår det af pressemeddelelsen.

Brug for yderligere undersøgelser

Ifølge Fødevarestyrelsen skal dyr, der har græsset på PFAS-forurenede arealer, nu under offentligt tilsyn.

- Fødevarestyrelsen følger op ved at sætte dyr, der afgræsser arealerne, under offentligt tilsyn og udtager blodprøver med henblik på afdækning af om afgræsning også har ført til et forhøjet niveau af fluorstoffer i dyrenes blod, oplyser Fødevarestyrelsen til DR Nyheder.

Prøverne blev primært taget i en afstand af op til én km fra havet langs Vestkysten fra Skagen til grænsen og langs den sjællandske vestkyst fra Rørvig til Skælskør. Desuden blev der taget syv prøver ved den østjyske kyst.

- Resultaterne kunne tyde på, at der ud over punktkilder kan være tale om diffus forurening med PFAS, som blandt andet kan spredes fra havet til land, skriver kontorchef Jane Hansen fra Miljøstyrelsen i pressemeddelelsen.

I undersøgelsen blev der taget prøver af græs og overfladevand på 67 statsejede engarealer.

Fødevarestyrelsens indikatorværdier var overskredet på 60 engarealer. Der blev også analyseret for PFAS i prøver fra vandhuller på engene. Her blev der fundet PFAS over indikatorværdien på ni ud af i alt 47 arealer.

- Der er tidligere fundet PFAS i vand og i havskum langs kysten. Der er dog brug for yderligere undersøgelser af mulige kilder og spredningsveje for bl.a. at finde ud af, hvordan PFAS er udledt til og spredes via havet, skriver Jane Hansen.

Brug for handling

De nye PFAS-fund kalder på hurtig handling, vurderer professor i miljømedicin på SDU, Phillippe Grandjean.

- De nye fund viser, at der er betragtelig forurening, som vi ikke har taget hånd om i tide, siger han og fortsætter:

- Der er absolut behov for, at der bliver lavet en national handlingsplan, der skal forholde sig til, hvordan vi finder og fjerner PFAS-forureningen.

I regeringsgrundlaget for SVM-regeringen er der lagt op til udarbejdelsen af en national handlingsplan, der blandt andet skal hjælpe med at afværge, inddæmme og oprense PFAS-forureninger.

Over for DR Nyheder forklarer miljøminister, Magnus Heunicke (S), at det indledende arbejde med en handlingsplan er i gang, men at en større kortlægning over PFAS-fund først skal være på plads.

- Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvad handlingsplanen skal indeholde. Men nu skal vi i første omgang finde ud af, hvor vi har PFAS-problemer i Danmark, forklarer miljøministeren.