Pia Kjærsgaard frifundet for injurier

Dansk Folkepartis formand Pia Kjærsgaard er ved retten i Lyngby blevet frifundet for injurier i en sag, som Islamisk Trossamfund havde anlagt imod hende.

Pia Kjærsgaard kaldte i sit ugebrev på Dansk Folkepartis hjemmeside den 9. jnaur 2006 medlemmer af Islamisk Trossamfund for landsforræddere. (Foto: © Bjarne Bergius Hermansen, DR)

Dansk Folkepartis formand Pia Kjærsgaard er ved retten i Lyngby blevet frifundet for injurier i en sag, som Islamisk Trossamfund havde anlagt imod hende.

Pia Kjærsgaard havde i forbindelse med Muhammed-krisen kaldt medlemmer af Islamisk Trossamfund for landsforrædere.

Islamisk Trossamfund skal betale sagsomkostningerne på 40.000 kroner med tillæg af moms.

Dommer Birgit Skriver fastslog i retten, at ordet landsforræder bruges flittigt i den offentlige debat.

Hun tilføjede dog, at dommen ikke betyder at det altid automatisk er straffrit at kommet med en tilsvarende ytring.

Retten mener, at udtryk som landsforræderi, femte kolonne virksomhed, misinformation og løgnehistorier må opfattes som Pia Kjærsgaards vurdering af delegationernes aktivitet, og at udtalelserne derfor er udtryk for en værdidom.

Retten har ikke taget stilling til, om udsagnene er sande eller falske.

Forskel på politikere og private

Vagn Greve, der er professor i jura ved Københavns Universitet siger til DR's Deadline 17, at der er forskel på, hvornår man kan tillade sig at komme med injurier:

- Det er meget vigtigt i et demokratisk samfund, at man kan have en meget vid ytringsfrihed. Og den medfører så også, at man skal have lov at sige nogle grimme ting om andre personer. I hvert fald i visse sammenhænge, siger Vagn Greve.

- Altså, hvis man sagde om en privatperson, der ikke var politiker, at den pågældende var en løgner og en landsforræder, så er der al grund til at tro, at så ville den pågældende kunne vinde en injuriesag. Men det øjeblik det går ind i en politiske debat, som det er sket i denne situation, så er det altså tilladt, vurderer Vagn Greve.