Pisa-test: Danske skoleelever er blevet bedre til matematik

Danske elever klarer sig i den nye Pisa-undersøgelse bedre i både matematik, læsning og naturfag.

Danske skolelever har klaret sig bedre i den seneste Pisa-undersøgelse, end de har gjort tidligere. (Foto: © STEFFEN ORTMANN, Scanpix)

For første gang placerer de danske skoleelever sig over gennemsnittet for OECD-landene i både matematik, læsning og naturfag i Pisa-undersøgelsen.

Mens fremgangen i læsning og naturfag kun er steget med få point, er fremgangen i matematik så markant, at man godt kan konkludere, at danske elever fagligt er blevet dygtigere.

Læs hele rapporten her

Danske elever fik i år 511 point mod 500 sidste år, hvilket er et godt stykke over gennemsnittet for OECD-gennemsnittet på 490. Samlet set betyder det, at Danmark i matematik ligger på en 12. plads blandt de deltagende 72 lande.

- Når vi ser på Danmarks internationale placering i Pisa, er der tale om en markant fremgang i både matematik, læsning og naturfag, siger Hans Hummelgaard, der er analyse- og forskningschef i Kora, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Hvordan indretter man en bæredygtig fiskefarm?

I læsning scorer eleverne 500 point mod 496 sidste år, hvilket er en smule over gennemsnittet på 493 point. I naturfag har danske elever fået 502 point mod et OECD-gennemsnit på 493 point.

Det placerer Danmark som nummer 21 i naturfag og 18 i både læsning.

Pisa-undersøgelsen tester, hvor gode elever på 15-16 år er til at løse opgaver og bruge deres viden i praksis i 72 forskellige lande.

I testen har eleverne blandt andet skulle svare på spørgsmål om, hvordan man indretter en bæredygtig fiskefarm. Konkret skal eleverne ud fra en række oplysninger beslutte, i hvilket bassin fiskene skal placeres i forhold til de orm, de lever af, og i forhold til marskgræsset, der hjælper med at rense vandet.

Pisa-testene har gennem årene fået skældud for mangt og meget. Både for at være videnskabeligt forkert skruet sammen, så de reelt ikke kan bruges til at sammenligne elevernes færdigheder i de forskellige lande, men også for at fokusere for ensidigt på nogle enkelte områder af undervisningen, så den dermed ikke siger noget om, hvor gode elevernes sociale færdigheder for eksempel er i forhold til at samarbejde.

Svage læsere er ikke blevet bedre

Fortalere mener derimod, at testene sagtens kan bruges til at give et billede af, hvordan det står til med læringen i de danske skoler.

Det danske Pisa-konsortium, der består af forskere fra forskningsinstituttet Kora, Aarhus Universitet og SFI, peger blandt andet på, at man i år kan konkludere, at det ikke er lykkedes det danske skolesystem at hæve niveauet for de svage læsere.

De danske elever med svage læsefærdigheder ligger på 15 procent, hvilket er samme niveau som i 2009 og 2012, hvilket er lavere end gennemsnittet tidligere år.

I gruppen af svage læsere er drenge overrepræsenteret, mens der tilsvarende i gruppen af stærke læsere er flere piger end drenge. Omvendt scorer drengene højere i matematik.

Fakta om Pisa-undersøgelsen

  • Den første test blev gennemført i 2000

  • Testene bliver lavet hvert tredje år af Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD)

  • Den sammenligner 15-16-åriges evne til at bruge deres viden i praksis i 72 forskellige lande.

  • Eleverne bliver hver gang testet inden for læsning, matematik og naturfag.

  • I år har man også testet elevernes samarbejdsevner, men de resultater kommer først i 2017

  • I denne omgang har testen haft særligt fokus på naturvidenskab.

  • I alt er 7.161 danske elever blevet testet, og på verdensplan har en halv million unge deltaget.

  • Halvdelen af spørgsmålene i testen er åbne spørgsmål, hvor eleverne selv skal formulere deres svar.

  • Se eksempler på opgaver her