Pjækkende skoleelever får lavere karakterer

De ældste elever i folkeskolen pjækker langt mere end de yngre, viser ny analyse. Det går ud over karaktererne.

Der er to karakteres forskel i gennemnsit mellem de elever, som pjækker meget og lidt. (Foto: © Mads Rafte Hein, DR)

Mens niendeklasserne rundt omkring i landet i øjeblikket forbereder sig til eksamen, sidder der nok en enkelt eller to, som ville ønske de havde deltaget lidt mere i undervisningen.

Og scorer de en lav karakter, så kan der være grund til fortrydelsen.

Ifølge en analyse, som UNI-C Styrelsen for IT og Læring har lavet, er karaktergennemsnittet hos elever med mindre end fire fraværsdage hele to karakterer højere end hos elever med over 20 fraværsdage.

Analysen bygger på de samme fraværstal, som dr.dk lagde frem tirsdag. DR har kigget på, hvilken type fravær, der er årsag til det øgede fravær og her er det tydeligt, at der på årgange med lave karakterer er markant mere ulovligt fravær.

Undervisning virker

Niels Egelund, der er centerleder på Institut for Udannelse og Pædagogik under Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, hvor skadeligt det er at blive væk fra undervisningen.

- Vi har blandt andet undersøgt det i Pisa-undersøgelserne, hvor der er samme resultat. Men det giver også næsten sig selv, at man går glip af noget, hvis man ikke kommer til undervisningen, siger han.

Niels Egelund peger ligeledes på, at fravær kan have en selvforstærkende effekt, fordi det bliver sværere og sværere at følge med, hvis man er meget væk. Dermed er incitamentet for at komme i skole også mindre.

Social baggrund spiller ind

Af analysen fra UNI-C fremgår det, at elevernes sociale baggrund spiller ind.

Men selvom man renser tallene for forældrenes udannelsesbaggrund og andre faktorer, er der stadig en forskel på 1,9 i karaktergennemsnittet hos de elever der kommer til undervisningen sammenlignet med dem, der har meget fravær.

Analysen viser også at der blandt eleverne som tager to eller flere prøver ved folkeskolens adgangsprøve er et markant mindre fravær sammenlignet med elever, der kun tager én eller ingen.

Fravær rammer uddannelsesmuligheder

Ifølge forskningschef på Via University College Andreas Rasch-Christensen er det dog langt fra de dårligere karakterer, der er den værste konsekvens ved pjæk og meget fravær.

Karakteren er nemlig en indikator for, hvordan eleverne klarer sig i uddannelsessystemet

- Hvis de har svært ved at lære noget og klare sig godt i folkeskolen, er risikoen stor for, at det samme er gældende på ungdomsuddannelserne. Og så risikerer de at droppe ud, siger han.

Netop derfor er der store gevinster ved at mindske fraværet på de danske folkeskoler.

- Der er en enorm samfundsøkonomisk gevinst ved at sikre, at flere unge får en uddannelse. En af vejene til det er at sikre, at de klarer sig godt i folkeskolen, og her er opskriften at de først og fremmest møder op, siger Andreas Rasch-Christensen.

I skoleåret 2012/13 pjækkede danske skolelever i gennemsnit 1,6 dage ud af skoleårets 200 dage.