Plantegifte smugles ind i Danmark

Danske landmænd bruger ulovlige sprøjtegifte i kampen mod ukrudt og insekter. De ulovlige sprøjtegifte er ekstra skadelige forsundhed, vandløb og grundvand. Midlerne kommer fra Tyskland, hvor der er lempeligere miljøregler.

Danske landmænd bruger ulovlige sprøjtegifte i kampen mod ukrudtog insekter. De ulovlige sprøjtegifte er ekstra skadelige forsundhed, vandløb og grundvand. Det skriver Politiken.

Også de3.000 ton pesticider, landbruget sprøjter ud på markerne hvert årer imidlertid en vigtig forureningskilde.

I Sverigeog Tyskland er mellem 50 og 100 procent af pesticidforureningenstoppet lokalt ved hjælp af opsamling eller nedbrydning afgiftresterne fra påfyldning og vask af sprøjteudstyret.

Pesticidermistænkes at forårsage kræft, skade nerve- og luftvejssystemet,svække immunforsvaret og reproduktionsevnen.

Forureningen forventes først at toppe om tyve år. Det skyldes at enstor mængde pesticidrester endnu ikke er trængt igennem jorden nedtil grundvandet.

66vandboringer måtte i 2001 lukke på grund af forurening frapesticider og nitrat. Det er en tredobling af årlige lukninger påtre år.

Sprøjtegifte (pesticider) bruges til at dræbe ukrudt, svampe,insekter og andre skadedyr såvel som til at forbedre væksten forafgrøder såsom frugt, grøntsager og korn.Sprøjtegifte

Midlerne kommer fra Tyskland, hvor forhandlerne har mereeffektive sprøjtemidler på hylderne på grund af lempeligeremiljøregler. De smugles over grænsen.

- For halvanden uge siden indledte vi efterforskningen i en sagom ulovlige kemikalier, men vi har slet ikke overblik over densomfang endnu. Mistanken retter sig p.t. mod landbruget, sigerSteffen Hedemand, vicekriminalinspektør i Nykøbing FalsterPoliti.

Ringe mulighed for kontrol

Grænsepolitiet i Padborg støder jævnligt på smuglerne, men harringe muligheder for grundig kontrol.

- Så sent som for to uger siden stoppede tolderne en mand, derforsøgte at indsmugle ulovlige sprøjtemidler mod insekter i æbler.Når vi snupper dem, sker det rent tilfældigt ved en gennemgang afkøretøjet. Vi kontrollerer ikke som i gamle dage, for EU's indregrænser er jo åbne nu, siger politikommissær Christian Moos, dervurderer, at smugleriet har et vist omfang.

Ifølge Fødevaredirektoratets seneste stikprøvekontrol af frugtog grøntsager produceret i Danmark var der rester af ulovligepesticider i 26 ud af 900 prøver. Deriblandt stoffet DDT, dermistænkes for at forstyrre hormonbalancen og fremkalde kræft.

Fyns Amt har påvist rester af 33 forskellige pesticider ivandløb og kildevæld. Syv var ikke tilladte i Danmark. Et enkelt,metazachlor, har aldrig været godkendt. Undersøgelsen konkluderer,at forekomsten skyldes sandsynligvis ulovlig import og brug.

Incitament til at smugle er stort

Per Kristensen, direktør i foreningen af importører, DanskPlanteværn, finder det dybt problematisk og uacceptabelt, at noglei branchen bryder reglerne.

- Nogle gange får vi et praj fra en forhandler, andre gange servi en mistænkelig annonce i et distriktsblad om salg af etikke-godkendt middel. Så giver vi naturligvis Miljøstyrelsenbesked, siger han til Politiken.

Peter Gæmelke, formand i Dansk Landbrug, tager skarpt afstandfra landmænd, der indsmugler sprøjtegifte.

- Danmark har forbudt en lang række produkter, som stadig ertilladte i Tyskland og Sverige. Derfor er incitamentet til atimportere ulovlige midler bekymrende stort. Fælles EU-regler villeforhindre smugleriet, siger han.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk