Pludselig bankede 'Frederik og Mads' på celledøren med 10.000 kroner til terrordømt

Myndigheders besøg i dansk fængsel styrker den terrordømte Ahmed Samsams forklaring om, at efterretningstjenesterne brugte ham som agent, forklarer ekspert.

Ahmed Samsam på anklagebænken i Spanien. Her blev han dømt for at tilslutte sig en terrorgruppe.

Om formiddagen den 9. september sidste år troppede to mænd op i de gule murstensbygninger lidt uden for Horsens, der huser Enner Mark Fængsel.

Efter at have passeret det lukkede fængsels høje pigtrådshegn, blev de taget imod i indgangen uden at blive registreret.

I det interne kalendersystem blev de alene skrevet ind med navnene 'Mads og Frederik'.

De to mænd afleverede ikke en kopi af deres billed-id og havde ingen officiel besøgstilladelse med.

I stedet blev de registreret som 'samarbejdspartnere' og besøgende til den terrordømte indsatte Ahmed Samsam, der afsoner en dom på seks års fængsel for at tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien.

Screenshot af Enner Mark Fængsels kalendersystem. Her fremgår besøget fra samarbejdspartnerne "Mads' og 'Frederik".

Besøget fremgår af en række hidtil ukendte dokumenter i Ahmed Samsams sag, som DR har fået aktindsigt i hos Kriminalforsorgen.

I dokumenterne står der, at myndighedspersoner ikke behøver at være have besøgstilladelse for at få adgang til indsatte, og at de to mænd kom for at have en samtale med Ahmed Samsam.

10.000 kroner i 'ulovlige' kontanter

Da Ahmed Samsam senere forlod besøgslokalet, havde han 10.000 kroner i kontanter på sig, som han havde fået af 'Mads og Frederik'

I dokumenterne fra Kriminalforsorgen kan man læse, at han omgående afleverede pengene til fængselspersonalet. Som indsat må han nemlig ikke have kontanter.

- Da pengene er erhvervet i kontanter ved besøg anses de for ulovlige, skrev personalet i et brev til Ahmed Samsam, efter de havde fået bundtet af pengesedler.

Pengene blev dog ikke konfiskeret til statskassen, fordi Ahmed Samsam selv gik til personalet og dermed handlede 'i god tro'.

I stedet sendte fængslet ifølge brevet pengene retur til samarbejdspartnerne 'Mads og Frederik'.

- Pengene er tilbageleveret til de personer, som i første omgang indleverede dem, lyder det fra Enner Mark Fængsel.

Fængslets brev til Ahmed Samsam om de 10.000 kroner.

Tidligere PET-chef: 'Styrker mistanken'

Ahmed Samsam sidder i det topsikrede fængsel i Enner Mark på grund af den terrordom, han i 2018 blev idømt i Spanien.

Her blev han kendt skyldig i at have tilsluttet sig Islamisk Stat på rejser til Syrien i 2012-2014.

Han har tidligere fortalt DR, at han blev sendt af sted på rejser af de danske efterretningstjenester for at indsamle oplysninger om danske syrienkrigere.

Ifølge DR's oplysninger var han betalt af først PET og siden FE på flere af turene til Syrien. PET og FE har dog hverken villet be- eller afkræfte kendskabet til Ahmed Samsam.

Siden dommen i Spanien er Ahmed Samsam blevet overflyttet til afsoning i Danmark. Herfra forsøger at for at få omstødt sin dom og komme på fri fod.

De nye oplysninger om det usædvanlige besøg peger ifølge tidligere operativ chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen på, at Ahmed Samsam kan have ret i sine udsagn.

- Besøget giver en særdeles bestyrket mistanke om, at han har kontakt til nogen fra efterretningstjenesten.

- Vi kan aldrig 100 procent sige, at det er personer fra FE eller PET, men mistanken er der, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Hans Jørgen Bonnichsen vurderer, at kontantbeløbet kan være en slags undskyldning for situationen over for Ahmed Samsam.

- Det ligner, at man har dårlig samvittighed og vil give et klap på skulderen. Men det er da i dén grad kvajet, når kontanter er ulovlige i et fængsel, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Advokat: 'Ikke to mænd fra kommunen'

For advokat Erbil Kaya er fængselsbesøget fra 'Mads og Frederik' særdeles interessant.

Han forbereder netop nu en kommende retssag mod efterretningstjenesterne, hvor Ahmed Samsam har sagsøgt PET og FE for at få dem til er erkende samarbejdet.

Her kan besøget den 9. september sidste år være et muligt bevis.

- Jeg formoder, at det er to mænd fra FE, som Ahmed kender fra tidligere. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at Mads og Frederik er de rigtige navne, siger Erbil Kaya.

- Men det er jo åbenlyst ikke to mænd fra kommunen, der kommer med 10.000 kroner.

Erbil Kaya har derfor nu forsøgt at få Kriminalforsorgen til at oplyse de fulde navne på 'Mads og Frederik' og deres arbejdsplads. Det er endnu ikke lykkedes.

- Jeg er meget interesseret i at forfølge de her oplysninger, fordi det kan bevise, hvad Ahmed siger.

DR kan ikke få bekræftet påstanden om, at 'Mads og Frederik' arbejder for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). FE har ingen kommentarer til fængselsbesøget.

Det er dog ikke første gang, at personer fra FE kobles til 32-årig terrordømte efter hans hjemkomst til Danmark.

Ifølge DR's oplysninger var personer fra FE til stede, da Ahmed Samsam landede i Københavns Lufthavn i december 2020. Her blev han overflyttet fra et spansk fængsel til Danmark.

På tidspunktet for det mystiske besøg var der også ifølge DR's oplysninger forhandlinger igang mellem Ahmed Samsam og efterretningstjenesten om en mulig kompensation.

Professor: 'Det er kritisabelt'

Kriminalforsorgen har strikse regler og sikkerhedsprocedurer for, hvem der kan komme ind i lukkede fængsler uden at blive registreret og uden at gå igennem sikkerhedskontrollen.

På samme måde må ingen besøgende have kontanter med ind til indsatte.

Derfor mener professor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet Linda Kjær Minke, at besøget fra myndighederne er kritisabelt.

- Det er særdeles bekymrende, at myndigheder kommer med kontanter til sådan et besøg.

- Den indsatte risikerer at blive straffet disciplinært. Det kan også påvirke hans mulighed for udgang og prøveløsladelse negativt, forklarer Linda Kjær Minke.

I loven om genstande i fængslerne står der nemlig, at indsatte kan straffes, hvis de har ulovlige penge.

- Der jo en grund til, at den regel findes. Det er for at undgå, at der sker handel med ulovlige genstande i fængslerne – for eksempel narkotika og telefoner, siger Linda Kjær Minke.

- Bør myndighedspersoner være klar over, at den regel findes?

- Jeg mener i dén grad, at myndigheder må sætte sig ind reglerne på området og overholde dem. For det kan få virkelig uheldige konsekvenser for den indsatte.

Myndigheder har 'ingen kommentarer'

Ahmed Samsam afsoner i dag i et andet dansk fængsel. Han har ikke tilladelse fra Kriminalforsorgen til at give interview om sin sag.

Han har dog tidligere fortalt både Berlingske og DR fra et spansk fængsel, at han føler sig ladt i stikken af efterretningstjenesterne.

DR har også forsøgt at få en kommentar fra PET til denne historie.

- Det er ikke noget, vi har nogen kommentarer til, lyder det fra en unavngiven medarbejder i PET's presseafdeling. Samme melding kommer fra FE.

Heller ikke Kriminalforsorgen, Justitsministeriet eller Forsvarsministeriet ønsker at svare på spørgsmål om det mystiske besøg.

DR og Berlingske har tidligere i år fortalt, at advokat Erbil Kaya vil indkalde flere mediechefer til den kommende civile retssag anlagt mod efterretningstjenesterne.

Mediecheferne skal vidne om, hvad de fik at vide på møder med PET og FE.

På flere af møderne fortalte spioncheferne angiveligt om tre problematiske sager. Den ene af sagerne omhandlede ifølge mediecheferne Ahmed Samsam.

Det er endnu uvist, hvornår søgsmålet kommer for retten.

Hør advokat Erbil Kaya fortælle, hvad han har spurgt Kriminalforsorgen til om pengene: