Polakker, indere eller tyrkere: Hvilke befolkningsgrupper er størst i Danmark?

Hver syvende borger i Danmark er enten indvandrer eller efterkommer. Her kan du se, hvor de kommer fra.

Der bor i skrivende stund lidt over 5,8 millioner mennesker i Danmark. Hver syvende af dem er indvandrere eller efterkommere fra et andet land.

De seneste ti år er befolkningstallet steget med næsten 300.000 borgere, og det er netop indvandrere og efterkommere, der står for størstedelen af den stigning.

Mens der i perioden er kommet næsten 26.000 flere med dansk oprindelse, er der kommet godt 206.000 flere indvandrere og knap 63.000 flere efterkommere.

De største grupper af indvandrere er fra Polen, Syrien og Tyrkiet, mens efterkommerne primært stammer fra Tyrkiet, Libanon samt Pakistan og Irak, viser de seneste tal fra tredje kvartal 2019 fra Danmarks Statistik.

Men hvor godt kender du egentlig de naboer og klassekammerater, du har, som hedder Balesic, El-Matari og Nowakowska til efternavn? Ved du, hvorfor de er havnet her? Og ved du, hvordan det føles for dem at leve med to kulturer? Det kan du blive klogere på i dette tema. Her deler indvandrere og efterkommere fra de største befolkningsgrupper i Danmark deres personlige fortællinger.

Herunder kan du dykke ned i hvert land og se antallet af indvandrere og efterkommere fra netop hver befolkningsgruppe siden 1980.

Kilde: Danmarks Statistik (Tabel FOLK2). Tallene er opdateret efter 3. kvartal 2019.

Du kan blive klogere på, hvorfor og mere præcist hvornår befolkningsgrupperne er endt i Danmark, hvor særligt krige og jobmuligheder er blandt hovedårsagerne. Tryk her for at se det interaktive verdenskort.

Sådan gjorde vi

  • DR har valgt at samle alle nationaliteter i én grafik, så der hurtigt og nemt kan skabes overblik over alle befolkningsgrupper. En ulempe ved denne formidling er dog, at de enkelte grafikker er svære at sammenligne rent visuelt, da inddelingen på y-aksen fra land til land er forskellig.

  • Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

  • Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere, men som personer med dansk oprindelse. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.

  • De største grupper af indvandrere er fra Polen, Syrien og Tyrkiet (og dernæst Tyskland, Rumænien og Irak), mens efterkommerne primært stammer fra Tyrkiet, Libanon og Pakistan (og så Irak og Somalia), viser de seneste tal fra tredje kvartal 2019 fra Danmarks Statistik (FOLK1C).

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter