Politi sigter ikke læge på Rigshospitalet i sag om meningitisdødsfald

Styrelsen for Patientsikkerhed politianmeldte læge, men accepterer politiets beslutning om ikke at sigte.

En læge ved Rigshospitalet har ifølge Københavns Politi ikke begået noget strafbart. Derfor undlader politiet at rejse sigtelse i sagen. (Foto: © Jose Manuel Gelpi Diaz /Colourbox)

Politiet rejser ingen sigtelse mod en læge på Rigshospitalet i København. Den pågældende læge blev politianmeldt sidste år i sagen om 16-årige Mathias Baadsgaard-Lund, der døde af smitsom meningitis på Rigshospitalet i januar 2016.

- Vi har henlagt sagen. Det vil sige, at der slet ikke er rejst nogen sigtelse mod den ansvarlige læge fra Rigshospitalet, fordi vi ikke mener, at den pågældende har begået noget strafbart, siger Vibeke Thorkil-Jensen, der er kontorchef i Særlov ved Københavns Politi.

Det var Styrelsen for Patientsikkerhed, der sidste år meldte den pågældende læge på Rigshospitalet til politiet.

Lægen blev politianmeldt, fordi Rigshospitalet ikke indberettede Mathias Baadsgaard-Lunds dødsfald til politiet som en mulig sag om fejlbehandling.

Det fremgår af et referat fra et møde i Region Hovedstadens sundhedsudvalg i september 2017.

Intet grundlag for sigtelse

Et dødsfald skal ifølge sundhedsloven indberettes “når døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom.”

Mathias Baadsgaard-Lund blev fejlbehandlet på Herlev Hospital, inden han blev overflyttet til Rigshospitalet.

Men politiet vurderer ikke, at den ansvarlige læge på Rigshospitalet kan bebrejdes for ikke at have indberettet Mathias Baadsgaard-Lunds dødsfald.

- Vi går ind og vurderer, om den pågældende har udvist noget uagtsomhed. Det er en forudsætning for, at vi kan straffe efter sundhedslovens §179: at lægen skulle have gjort noget forkert eller burde have indset, at der skulle ske en indberetning. Og det mener vi ikke, at den pågældende læge burde have indset. Og derfor var der ikke grundlag for at rejse nogen sigtelse, siger Vibeke Thorkil-Jensen.

Styrelse respekterer politiets beslutning

Hos Rigshospitalet ser vicedirektør Per Jørgensen positivt på politiets beslutning.

- Vi er tilfredse med afgørelsen, og vi synes, at den er rigtig, siger han.

Sektionsleder i sundhedsjura hos Styrelsen for Patientsikkerhed, Susanne Bjaaland Hertz, siger i et skriftligt svar til DR, at styrelsen respekterer politiets beslutning:

- Det er anklagemyndigheden ved politiet, der vurderer, om der skal rejses tiltale, og vi respekterer naturligvis anklagemyndighedens vurdering, som er i tråd med vores vurdering efter at have fået forelagt resultatet af efterforskningen.

Kendskab til fejl

Tilsynschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, vil ikke udtale sig om sagen i dag. Men tilbage i maj 2017, inden styrelsen foretog politianmeldelsen, sagde hun til DR, at det har konsekvenser, når uventede dødsfald ikke bliver indberettet til politiet, hvis der kan være sket fejl i behandlingen op til dødsfaldet.

- Hvis dødsfaldet ikke bliver indberettet, er det klart, så får vi ikke kendskab til, at der er patienter, der er døde, og vi får ikke mulighed for at rejse en tilsynssag, sagde hun i maj 2017 og uddybede dengang:

- Konsekvensen er, at vi for det første ikke får kendskab til den konkrete sag. Men vi får heller ikke kendskab til muligheden for at kunne rette op fremadrettet, hvis der er tale om generelle problemer på hospitalerne.

Tilsynet i Styrelsen for Patientsikkerhed hørte først om Mathias Baadsgaard-Lunds sygdomsforløb som følge af forældrenes klagesag og DR’s omtale af sagen i foråret 2017.

Mathias Baadsgaard-Lund døde af smitsom meningitis 4. januar 2016, da han var 16 år gammel. (Foto: © PRIVAT)

Styrelse: Vi stopper ikke med at anmelde

Selvom Københavns Politi har valgt ikke at sigte lægen på Rigshospitalet i sagen om Mathias Baadgaard-Lund, vil Styrelsen for Patientsikkerhed også fremover politianmelde, hvis styrelsen bliver opmærksom på, at uventede dødsfald, der kan være sket som følge af fejl, ikke er blevet indberettet til politiet.

- Hvis styrelsen finder, at der er begrundet mistanke om, at en indberetning skulle være foretaget i en sag, er det styrelsens opgave at gøre politiet opmærksomme på dette ved at foretage en anmeldelse, skriver Susanne Bjaaland Hertz.

Mathias Baadsgaard-Lund var en af tre teenagedrenge, der døde af smitsom meningitis inden for godt et år efter fejl i behandlingen af dem.

I de tre sager har Patienterstatningen afgjort, at de tre drenge med al sandsynlighed ville have været i livet i dag, hvis læger havde handlet, som de skulle.

Endnu en politianmeldt læge

Udover at politianmelde lægen på Rigshospitalet har Styrelsen for Patientsikkerhed også politianmeldt en anden læge, der var involveret i behandlingen af Mathias Baadsgaard-Lund.

Den læge er ifølge DR's oplysninger politianmeldt efter paragraf 75 i Autorisationsloven, der siger:

  • En autoriseret sundhedsperson, der gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

Den del af sagen kan kontorchef Vibeke Thorkil-Jensen ikke udtale sig om, da den ikke hører under Københavns Politi.

- Selve spørgsmålet om behandlingen af den pågældende, har vi ikke noget med at gøre her. Det var jo en sag, der vedrørte Herlev Hospital. Hos Københavns Politi har vi udelukkende kigget på, om de pågældende læger, som fik Mathias ind på Rigshospitalet, på det tidspunkt, da de fik ham ind, burde have indset, at der skulle ske en indberetning, forklarer hun.