Politiet advarede ikke om dømt sexkrænker

Dømt sosu-assistent har indtil for nyligt haft gyldig autorisation til at behandle patienter. Politiet informerede ikke styrelse om dom for overgreb.

Politiet orienterede ikke Styrelsen for Patientsikkerhed, da sosu-assistenten blev dømt. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Scanpix)

I halvandet år har en sosu-assistent, der er dømt for at have krænket to patienter på to forskellige psykiatriske hospitaler i Region Hovedstadens Psykiatri, haft en gyldig autorisation til at behandle patienter.

Politiet orienterede i strid med reglerne ikke Styrelsen for Patientsikkerhed, da sosu-assistenten blev dømt for overgrebene i begyndelsen af 2016.

Politiet sendte først dommen til styrelsen i slutningen af august i år, da P1 Dokumentar henvendte sig til politiet med spørgsmål til sagen. Kort efter fratog Styrelsen for Patientsikkerhed sosu-assistentens autorisation.

- Vi har en helt klar vurdering af, at det her er en person, der ikke bør have et professionelt virke, hvor han har med patienter at gøre.

Derfor har vi frataget hans autorisation, siger enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Petri.

Københavns Vestegns Politi, der førte sagen mod sosu-assistenten, beklager sagen.

- Jeg er ked af, det her er sket. Det burde ikke være sket. Efter jeg er blevet bekendt med sagen, har jeg – selvfølgelig lidt sent – sørget for, at sagen er blevet indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed, siger advokaturchef Jens Rasmussen.

Københavns Vestegns Politi glemte dog ikke kun at orientere styrelsen om dommen.

Begår også fejl før dommen

Ifølge reglerne skal politiet også inddrage Styrelsen for Patientsikkerhed i straffesager mod sundhedspersonale, før der falder dom.

Det skal blandt andet ske for at vurdere, om politiet – udover at gå efter fængselsstraf – også skal gå efter, at retten tager eller begrænser sundhedspersonens autorisation.

Men Københavns Vestegns Politi inddrager ikke styrelsen i sagen.

Dermed bliver det aldrig en del af retssagen mod sosu-assistenten, at han skal have taget sin autorisation.

Det er et svigt, mener lektor i sundhedsjura Kent Kristensen.

- Det er fuldstændig ubegribeligt. Sagen handler om, at sosuassistenten har misbrugt sin autorisation - sin stilling - til at forgribe sig på nogle patienter, der er svage og udsatte. Der er så nær en sammenhæng mellem ansættelsen, hans faglige virksomhed og gerningsindholdet, siger Kent Kristensen.

Advokaturchef Jens Rasmussen erkender, at hans afdeling også begår fejl, før sagen ender for retten.

- Vi burde have forelagt sagen for Styrelsen for Patientsikkerhed for at få vurderet, om der skulle have været nedlagt påstand om rettighedsfrakendelse. Det blev glemt. Det blev ikke gjort, siger Jens Rasmussen, som dog understreger, at hans afdeling hvert år behandler flere tusind sager om året:

- Det kan ikke udelukkes, at der sker fejl, når vi har med mennesker at gøre, og det tror jeg, de fleste vil have forståelse for.

Styrelse vil tage sag op med politiet

Enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Petri vil nu tage sagen op på et møde med politiet.

- Det giver næsten sig selv, at det havde været optimalt, at vi havde fået denne her dom med det samme, da den faldt i 2016. Vi har faste møder med politiet hver halve år, og der vil vi selvfølgelig påtale denne her sag på det næste møde vi har, siger Anette Petri.

Advokaturchef Jens Rasmussen fortæller, at han har indskærpet over for sine medarbejdere, at de skal huske at inddrage styrelsen i straffesager mod sundhedspersoner.

- Det her er ikke gået upåtalt hen her i huset. Jeg har indskærpet over for mine medarbejdere, at de her regler gælder, at de skal være opmærksomme på dem og følge dem fremadrettet, siger Jens Rasmussen.

Sosu-assistenten blev tiltalt for overgreb på to patienter i oktober 2015. Han blev dømt for begge overgreb i Østre Landsret den 28. januar 2016. Sosu-assistenten har ikke ønsket at medvirke i interview om sagen, men oplyser, at han fortsat nægter sig skyldig.

Politifejl i sager mod sundhedspersoner

  • 26. november 2015 afslørede P1 Dokumentar, at politiet i en række sager lod sexkrænkende sundhedspersoner slippe for billigt.

  • Rigsadvokaten indskærpede samme dag over for landets politikredse vigtigheden af at indberette sagerne til Styrelsen for Patientsikkerhed. I februar 2016 kom der nye regler, der skulle rette op på flere huller i de gamle regler.

  • Rigsadvokaten gav samtidig Statsadvokaten besked om at føre tilsyn med politikredsenes praksis. Statsadvokaten i København og Viborg gennemgik sidste år samtlige straffesager mod sundhedspersoner i perioden 1. Januar - 1. August i 2016.

  • I februar 2017 rapporterede Statsadvokaten til Rigsadvokaten, at politikredsene nu følger reglerne og indberetter sagerne til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk