Politiet forkyndte forbud mod PET-bog til morgenfrisk journalist

PET kræver chefredaktør fængslet – men forbuddet blev rettet mod de forkerte, hævder forsvar.

(ARKIV) Dagbladet Politiken valgte søndag den 9.10.2016 at trykke bogen Syv År Med PET trods fogedforbud. JP/Politikens Hus bør ifølge PET straffes med en bøde på 15 millioner kroner, og chefredaktøren bør ifølge PET sendes bag tremmer. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Københavns Politi havde ikke tid. Derfor var det en tilfældig politipatrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi, der i nattens mulm og mørke forsøgte at forkynde byrettens forbud mod at offentliggøre bogen ’Syv år for PET’ til JP/Politikens Hus i 2016.

Da det i første omgang ikke lykkedes, fik betjentene senere fat i den første journalist fra Ekstra Bladet, der tidligt samme morgen mødte på arbejde.

Overrækkelsen af selve forbuddet – den såkaldte forkyndelse – blev en central del af den civile sag, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) har rejst mod Politikens chefredaktør, Christian Jensen, samt mediekoncernen JP/Politikens Hus A/S.

Det kom frem i Københavns Byret i dag, hvor PET kræver chefredaktøren idømt fire måneders fængsel eller bøde samt en bøde på 15 millioner kroner til mediekoncernen for at have brudt forbuddet.

Fra vidneskranken forklarede nuværende PET-chef, Finn Borch Andersen, at det var efterretningstjenesten, der på grund af travlhed hos Københavns Politi fik Midt- og Vestsjællands Politi til at opsøge bladhuset i det indre København samme nat, som forbuddet blev udstedt klokken 10 minutter over 2.

- Jeg har ikke været involveret i detaljerne om, hvilken person der konkret skulle overbringe forkyndelsen. Vi var involveret på den måde, at vores operative chef bad Midt- og Vestsjællands Politi bistå med forkyndelsen, sagde Finn Borch Andersen.

Trykte bog trods forbud

Sagens kerne er bogen ’Syv år for PET’, en interviewbog med den forhenværende PET-chef Jacob Scharf skrevet af journalist Morten Skjoldager. Dagbladet Politiken trykte søndag den 9. oktober 2016 bogen i sin fulde længde på trods af, at Københavns Byret dagen før havde nedlagt forbud mod, at hele bladhuset måtte offentliggøre oplysninger fra bogen.

I retten beskrev advokaten for JP/Politikens Hus, hvordan den såkaldte forkyndelse fandt sted.

- Først henvendte betjentene sig hos nattevagten i bladhuset på Rådhuspladsen, hvor det i første omgang kun lykkedes at opnå telefonisk kontakt med en journalist fra Ekstra Bladet, der var på ferie i Asien, sagde Martin Dahl Pedersen i retten.

Portvagten måtte ikke udlevere chefredaktionens private adresser, og da det heller ikke lykkedes telefonisk at få fat i Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, ventede betjentene.

Klokken cirka 5.50 om morgenen mødte den første journalist på arbejde, en morgenreporter fra Ekstra Bladet. Politipatruljen forkyndte forbuddet, der var udstedt til hele mediekoncernen, til vedkommende.

- Det kan sagtens være, det foregik sådan. Jeg har ikke undersøgt, hvordan den konkrete operative forkyndelse fandt sted, sagde PET-chef Finn Borch Andersen.

Tvivl om forbuddets modtager

Hændelsen er central, fordi bladhusets advokat forsøgte at så tvivl om klarheden af selve forbuddet. Det blev udstedt til at gælde for alle bladhusets udgivelser, men forsøgt udstedt til Ekstra Bladet natten til lørdag.

I dagene før havde Ekstra Bladet bragt flere artikler om PET-bogen. Fra vidneskranken fortalte mediekoncernens administrerende direktør, at man indledningsvis havde det klare indtryk, at forbuddet kun omfattede Ekstra Bladet.

- Senere på dagen gik det op for os, at det gjaldt bredere. Men det betragtede vi som en fejl, for det er ikke første gang, vi er ude for det. Det er den slags fejl, der sker, når en ubefaren advokat er i byretten uden vores advokat er til stede til at vejlede, sagde Stig Ørskov, administrerende direktør for JP/Politikens Hus, med henvisning til, at byretten nedlagde forbuddet, uden at mediehuset var til stede.

Bestemmer ikke over chefredaktør

Han forklarede, at han som administrerende direktør for koncernen ikke kan bestemme over udgivelsernes redaktionelle indhold. Med andre ord kunne Stig Ørskov ikke beordre Christian Jensen til at undlade at trykke PET-bogen og dermed var det forfejlet, at forbuddet var rettet mod hele koncernen.

- Hvis jeg giver mig til at have holdninger til avisernes indhold, så kortslutter det virksomheden og for den sags skyld al journalistisk virksomhed i Danmark. Jeg har ikke en instruktionsbeføjelse, der gør, at jeg kan agere på kendelsen, sagde Stig Ørskov.

Fra vidneskranken sagde Christian Jensen, at han blev orienteret om forbuddet af koncernchef Stig Ørskov. Men at man i samme omgang betragtede det som en fejl.

- Jeg anså ikke Politiken omfattet af det fogedforbud. Jeg er ansvarshavende chefredaktør på Politiken. Det er mit virke. Der var ikke forkyndt noget forbud mod mig, der var ikke rettet noget forbud mod mig, sagde Christian Jensen, der også forklarede, hvorfor han valgte at trykke bogen.

- En tidligere PET-chef træder frem og vil sætte ord på sit virke i en periode af historien, hvor meget forandrer sig. Han ville sætte ord på den tid, hvor terror blev en del af hverdagen. Det anser jeg som publicistisk kernestof. Når en efterretningschef vælger at stå frem og fortælle, så anser jeg det ikke som min opgave at forhindre ham i det, sagde Christian Jensen.

Vigtigt princip i dansk presse

Mediehusets advokat lagde i sin procedure vægt på, at medieansvarslovens formål netop er at sikre vandtætte skodder mellem topledelse og ansvarshavende redaktør. Derfor var det omsonst, at forbuddet blev udstedt til hele JP/Politikens Hus.

- Det er et mangeårigt og kolossalt vigtigt princip i dansk presse. Det gælder ikke kun JP/Politikens Hus, men den samlede danske mediebranche, sagde Martin Dahl Pedersen.

En holdning, som PET's advokat afviste.

- For mig at se, så siger kendelsen, at det er alle landsdækkende aviser omfattet af mediehusets paraply samt alle lokale aviser. Det kan ikke give anledning til tvivl, sagde advokat Henrik Nedergaard Thomsen.

Under fremlæggelserne kom det ligeledes frem, at Politiken solgte omkring 4.000 ekstra aviser i løssalg den søndag, hvor bogen var med som tillæg. Det gav bladhuset en fortjeneste på op mod 120.000 kroner.

PET kræver JP/Politikens Hus A/S idømt en bøde på 15 millioner kroner samt fire måneders fængsel til chefredaktør Christian Jensen. Der afsiges dom i sagen den 18. januar 2019 klokken 13.

Artiklen er opdateret med tidspunkt for domsafsigelsen.