Politiet lader sexkrænkende læger slippe for billigt

Politiet lader læger, der begår seksuelle overgreb på patienter, få frit spil til at begå nye overgreb. Desuden får Sundhedsstyrelsen ikke besked om overgrebene.

Selv om læger får fængselsstraffe for overgreb, får Sundhedsstyrelsen ikke noget at vide. (© ColourBox)

Læger eller andre sundhedspersoner, der misbruger deres stilling til at begå overgreb på patienter, kan begå overgrebovergreb uden at blive stoppet.

Det afslører P1 Dokumentaren ”Når lægen gør fortræd”.

- De huller, der bliver afdækket her, giver lægerne mulighed for at udnytte systemet. De får reelt frit spil til at begå nye overgreb, siger lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen.

P1 Dokumentar har fået aktindsigt i en række sager, der illustrerer, hvordan læger, der ellers idømmes fængselsstraffe for at krænke patienter seksuelt, kan begå nye overgreb.

En af sagerne handler om en ørelæge, der i 2009 forgreb sig på en kvindelig patient på Esbjerg Sygehus.

Ørelægens første offer

Kvinden kom ind med ondt i ørerne, men lægen undersøgte ikke kun hendes ører. På et tidspunkt stak han sine hænder op under kvindens bluse og tog hende på brysterne.

I Retten i Esbjerg fortæller kvinden – der i lang tid efter gik til psykolog – at lægen også nussede hendes hænder og kyssede hende på kinden. Kvinden anmeldte overgrebet til politiet med det samme – og i 2010 blev ørelægen idømt 20 dages fængsel for overgrebet.

Men lægen burde også have været frataget sin autorisation, mener sundhedsjurist Kent Kristensen. Han peger på, at når læger misbrugeres deres stilling til at begå overgreb, er både byretterne og landsretterne klare i mælet: lægerne skal stoppes.

- I de her sager er der en meget klar praksis for, at retten fratager lægernes autorisation. Så når politiet kun kræver fængselsstraf og ikke kræver, at lægens autorisation skal inddrages, er det et klart svigt fra Anklagemyndighedens side, siger Kent Kristensen.

Men det er ikke det eneste svigt, Syd- og Sønderjyllands Politi begik, ifølge Kent Kristensen.

Sundhedsstyrelsen fik intet at vide

For politiet orienterede nemlig ikke Sundhedsstyrelsen om ørelægen og overgrebet på Esbjerg Sygehus.

P1 Dokumentar har fået indsigt i flere lignende sager, hvor politiet hverken gik efter at få frataget lægernes autorisation eller inddrog Sundhedsstyrelsen i sagerne.

- Det er meget kritisabelt og meget bekymrende. Det er helt grundlæggende, at myndighederne skal samarbejde og ikke spænde ben for hinanden. Det øjeblik, hvor politiet holder på oplysningerne og ikke giver dem videre, fratager de jo Sundhedsstyrelsen muligheden for at løse den opgave, de er sat i verden til at løse, siger Kent Kristensen.

Efter overgrebet kan ørelægen forlade Esbjerg Sygehus og slå sig ned i Region Midtjylland med egen praksis – uden at Sundhedsstyrelsen eller Region Midtjylland aner noget om hans fortid.

Ørelægens andet offer

I 2013 kom en ny kvindelig patient med ondt i ørerne ind i konsultationen hos den dømte ørelæge.

Og hun får også en behandling, der går langt over grænsen. Lægen slikker hende i ørerne, tager hende på brysterne – og kvinden fortæller senere, at lægen også kysser hende på kinden og hvisker, at hun er en dejlig pige.

Heller ikke ved dette overgreb, får Sundhedsstyrelsen noget at vide, for Østjyllands Politi fortæller nemlig ikke styrelsen om lægen, da de sigter ham for hans overgreb.

- Det er kritisabelt, for nu har vi så en læge, der gentagne gange har forgrebet sig på patienter, og Sundhedsstyrelsen, der hverken har kendskab til første gang eller anden gang, det er sket, siger Kent Kristensen.

Politi uenig: Styrelse skal ikke orienteres

Østjyllands Politi mener ikke, at de havde pligt til at forelægge sagen for Sundhedsstyrelsen, efter de regler der er i dag.

Politikredsen skriver i en mail, at de ikke orienterede Sundhedsstyrelsen, fordi overgrebet ikke "var af sundhedsfaglig karakter".

Men den køber sundhedsjuristen ikke.

- Det er en hjemmestrikket og forkert fortolkning. Her misbruger lægen jo sin stilling som læge og behandler – til at begå overgrebene, som netop ikke er af sundhedsfaglig karakter, og det skal Sundhedsstyrelsen selvfølgelig have at vide som ansvarlig tilsynsmyndighed, siger Kent Kristensen.

Alligevel har flere politikredse over for P1 Dokumentar givet udtryk for, at de ikke mener, at den nye Styrelse for Patientsikkerhed, som har overtaget Sundhedsstyrelsens tilsynsopgaver, skal orienteres om læger, der begår seksuelle overgreb.

Statsadvokat: Undskyld er ikke et stærkt nok ord

Men de politikredse vil nu få indskærpet, at Styrelsen for Patientsikkerhed som det ”helt, helt, helt klare udgangspunkt” altid skal have besked om fysiske overgreb fra læger.

Det siger statsadvokat Jens Røn, der fører tilsyn med politikredsene.

- Det her understreger, at der er et meget stort behov for at få klargjort reglerne, siger han og kalder sagerne for ”ubehagelige”:

- Det er nogle rigtigt ubehagelige sager og historier, I har fundet. Det kan kun gå for langsomt med at rette op på de fejl, der måtte være begået, siger Jens Røn.

Der er kvinder, der har været udsat for overgreb, som kunne have været stoppet, hvis I havde grebet ind. Hvad vil du sige til dem?

- Man er meget fristet til at sige undskyld, men i virkeligheden har jeg en fornemmelse af, at det ord simpelthen ikke er stærkt nok, siger Jens Røn til P1 Dokumentar.

Det har ikke været muligt for P1 Dokumentar at komme i kontakt med ørelægen, som fik frataget sin autorisation i landsretten i 2014.

Facebook
Twitter