Politiet opgiver at efterforske 9 ud af 10 indbrudssager

Overraskende mange sager bliver ikke efterforsket, mener forsikringsbranchen, der står for at erstatte de stjålne ting.

Vores nordiske naboer - Sverige og Norge - klarer sig bedre, hvad angår indbrud og opklaringer. (© Colourbox)

Har man haft indbrud i sit hus eller lejlighed, kan man godt regne med at få besøg af politiet. De kommer ud og søger efter spor og optager rapport.

Men når patruljevognen er kørt hjem igen, sker der meget ofte ikke mere i sagen: den bliver henlagt.

I 2014 henlagde politiet hele ni ud af ti indbrudssager, viser en ny beretning fra Rigsrevisionen. Det betyder, at politiet i den konkrete sag vurderer, at der ikke er basis for at begynde en efterforskning – eller at en igangværende efterforskning ikke kan komme videre.

Det er overraskende mange sager, der ikke bliver efterforsket, mener forsikringsbranchen, der står for at erstatte de genstande, som tyveknægtene slipper af sted med, når de bryder ind i folks hjem.

- Man får et godt indtryk af politiet, når de kommer ud og optager rapport efter et indbrud – men så tror jeg, mange bliver skuffede over at høre, at politiet så tager hjem og lægger sagerne i en bunke, siger Hans Reymann-Carlsen, der er underdirektør i Forsikring og Pension,  forsikringsselskabernes interesseorganisation.

Det samlede antal af indbrud er i øvrigt faldet markant: Da statistikken toppede i 2009, blev der anmeldt 48614 indbrud. I 2014 var tallet 36628. Det svarer til et fald på 25 procent.

Politiet: Der er ingen grund til at spilde tiden

Bent Isager-Nielsen er poltiinspektør ved Københavns Vestegns Politi og chef for det sjællandske politisamarbejde Task Force Indbrud, der især arbejder med at fange de tyvebander fra udlandet, der står bag en hel del indbrud i Danmark.

Han kalder det 'sund fornuft', at politiet lader en stor del af indbrudssagerne ligge.

- Det handler om, hvorvidt der er efterforskningsmuligheder eller ej, siger han.

- Hvis der er DNA-spor, fingeraftryk, vidner eller billeder fra overvågningskameraer, så efterforsker vi som udgangspunkt sagen, fordi der er mulighed for det. Men er der ingenting at gå efter ved den indledende vurdering af sagen, så kan vi meget vel henlægge den, fordi vi bruger ressourcerne på noget andet.

Sagerne bliver gemt

Når en sag bliver henlagt, efterforsker politiet ikke længere – men dukker der nye oplysninger op, kan en sag godt blive genoptaget.

- Vi optager alle anmeldelser og gemmer dem, for når vi så senere finder en gerningsmand, der har lavet en hel del indbrud i et bestemt område, så finder vi de andre optagne anmeldelser i det område frem og kan måske opklare sagen, siger Bent Isager-Nielsen.

På den måde kan politiet opklare komplekser af indbrudssager på én gang. Men drejer det sig om sager, hvor der er stjålet for små beløb, og hvor der ikke er gode spor at gå efter, så lader politiet den ligge.

- Vi sætter ikke himmel og jord i bevægelse i en enkelt indbrudssag, siger Bent Isager-Nielsen.

Nordmænd og svenskere er bedre til at opklare indbrud

Hans Reymann-Carlsen ærgrer sig over, at dansk politi ikke opklarer ligeså mange indbrud som deres kollegaer i Sverige og Norge.

- Vi har tre til fire gange så mange indbrud i Danmark, end de har i Norge og Sverige pr. indbygger, men svenskerne og nordmændene er dobbelt så gode til at opklare indbruddene. Det synes jeg er problematisk, siger han.

I 2014 henlagde politiet i alt omkring 274.000 straffesager, hvilket svarer til omkring 30 procent af alle anmeldelser. Jo alvorligere kriminaliteten er, jo færre sager bliver henlagt. Eksempelvis var det kun 16 procent af voldtægtssagerne, der blev henlagt i 2014.