Politiet på bar bund efter brandforsøg mod flygtningeboliger

Kommune lader flygtninge flytte ind i boligerne trods brandforsøgene, men har flere vagter i området.

Gribskov Kommune overvåger nu de flygtningeboliger, som to gange er forsøgt sat i brand af ukendte gerningsmænd. Kilde: Loval Eyes

Det er ikke hverdagskost, at danske flygtningeboliger bliver forsøgt sat i brand, men i Nordsjælland er det sket to gange inden for den sidste måned.

Og selvom politiet både har efterlyst vidner og afsluttet de tekniske undersøgelser, så har det ikke bragt politiet nærmere en gerningsmand.

- Vi har ingen mistænkte, og vi har ingen brugbare spor, siger politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi.

De to brandforsøg har fået Gribskov Kommune til at overvåge den nedlagte børnehave i Ramsager, som nu indeholder ni flygtningeboliger.

- Som reaktion på de to brandforsøg, der har været på ejendommen i februar måned, har kommunen sat en række sikkerhedsinitiativer i værk i tæt samarbejde med både politiet og det vagtselskab, som vi samarbejder med, skriver teknisk direktør i Gribskov Kommune Astrid Ravnsbæk til DR.

Vagterne i området har ikke set flere forsøg på brandstiftelse, og derfor fastholder kommunen, at flygtningene skal flytte ind. De første er allerede flyttet ind.

  • Fakta
  • I Sverige har der været adskillige eksempler på ildspåsættelse på flygtningeboliger og asylcentre.
  • I Danmark har vi ikke set det i samme omfang.
  • Sidste sommer blev et flygtningecenter på Djursland i Østjylland udsat for hærværk. I februar i år blev flygtningeboligerne i Nordsjælland forsøgt sat i brand to gange.