Politiet: Umiddelbart vanskeligt at se ulvedrab som nødværge

Gerningsmanden kunne være kørt sin vej, hvis ulven virkede truende, siger politikommissær.

Det havde kun været i orden at skyde ulven, hvis det var eneste mulighed for at undgå at lide fysisk overlast, siger politikommissær Poul Østergaard. (© DR Nyheder)

Der er ikke umiddelbart noget, som tyder på, at nedskydningen af en ulv ved Ulfborg i sidste uge skete i nødværge. Det vurderer politikommissær Poul Østergaard, der er leder af særlovs- og afgørelsescenter ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Han påpeger, at den person, der er mistænkt for at have skudt ulven, sad i en bil.

- Umiddelbart kan det synes vanskeligt at tro, at ulven er særligt truende, når gerningsmanden sidder i en bil og skyder. Så kunne han have valgt at køre derfra i stedet. Hvem eller hvad er det, ulven truer derude? Det har vi ikke rigtig hørt noget om, siger Poul Østergaard.

Han tilføjer, at det alene ville være i orden at skyde ulven, hvis det var den eneste mulighed for at undgå at lide fysisk overlast.

- Og det synes ikke at være tilfældet, siger han.

Advarsel: Videoen herunder viser nedskydningen af ulven og kan virke voldsom.

Nægter sig skyldig

Det var to øjenvidner, som anmeldte nedskydningen af ulven. De havde dagen igennem fotograferet og filmet ulve ved Ulfborg, og ved et tilfælde endte de også med at få ulvedrabet med på deres optagelser.

Samme dag sigtede politiet en 66-årig mand fra lokalområdet for at overtræde jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen. Sidstnævnte indeholder et forbud mod alle former for forsætligt drab på fredede, vildtlevende dyr.

Den sigtede blev afhørt ganske kort på dagen for nedskydningen og nægtede sig skyldig. Derudover har han ikke ønsket at udtale sig.

Disse regler gælder

  • Ulven er fredet i hele Europa – herhjemme kan straffen for at skyde en ulv være op til to års fængsel. Der er dog to undtagelser:

  • Hvis man handler i nødværge, fordi ulven for eksempel har bidt sig fast i struben på en kalv.

  • Hvis det drejer sig om en såkaldt ”problemulv”, som ikke er sky, gentagne gange opsøger mennesker eller gentagne gange angriber husdyr trods afværgeforanstaltninger. I så fald kan man søge om dispensation til at skyde ulven. Det har Miljøstyrelsen behandlet én ansøgning om, og den sag endte med et afslag.

Skal afhøres igen i maj

Politiet vil genafhøre den sigtede i midten eller slutningen af maj, når de er nået længere i efterforskningen. Blandt andet har de fundet et afskudt patronhylster på marken, hvor ulven blev skudt, og yderligere patronhylstre i den sigtedes bil. De skal sammenholdes med jagtrifler, som blev beslaglagt på mandens ejendom.

Politiet har også beslaglagt hans mobiltelefon og vil undersøge den for billeder eller andet materiale, som kan bestyrke mistanken mod ham.

Derudover afventer politiet den endelige obduktionsrapport og en dna-test, som skal bekræfte, at det vitterligt var en ulv, der blev skudt. Politiet har dog en ”klokkeklar formodning”, om at det er tilfældet, siger Poul Østergaard.

- Når vi er færdige med alle vores undersøgelser, så vil sigtelsen muligvis blive udvidet til at omfatte forskellige bekendtgørelser omkring jagtens udøvelse, siger han.

Advokat Jan Schneider forventer en omfattende efterforskning, hvor det bliver undersøgt, om ulven var en problemulv. (© DR Nyheder)

Forsvarsadvokat: Det kunne godt være nødværge

DR Nyheder har vist optagelserne af nedskydningen til advokat Jan Schneider, der forsvarer den mistænkte i sagen. Han mener ikke, at optagelserne tegner det fulde billede.

- Der kan have været konkrete omstændigheder, som man ikke kan se på videomaterialet, og det er selvfølgelig det, efterforskningen skal afdække, siger han.

Blandt andet vil forsvarsadvokaten have belyst, om der var tale om en såkaldt problemulv, som på lovlig vis kunne reguleres efter forudgående tilladelse.

- Nu er der mig bekendt ikke givet en tilladelse til at skyde den, men derfor har det stadig en betydning, hvis tilladelsen kunne have været opnået, for så er det i givet fald nogle andre bestemmelser, som skal bringes i anvendelse, siger Jan Schneider.

Han opfordrer desuden politikommissæren til at nærstudere nødværgebestemmelsen, hvis han ikke tror, at der kan være tale om nødværge:

- Nødværge er ikke kun en bestemmelse, man kan bruge til at beskytte sig selv. Man kan også beskytte andre mennesker med den bestemmelse, så det kunne det godt være. Men det skal efterforskningen selvfølgelig afdække.

Derfor viser vi billederne

  • DR Nyheder har valgt at bringe billederne af nedskydningen af ulven nær Ulfborg i sidste uge, selvom de kan virke voldsomme, fordi vi mener, at sagen har åbenlys offentlig interesse.

  • Det er angiveligt første gang, siden ulven genindvandrede til Danmark, at en ulv er blevet skudt. Og netop nu verserer en skarp debat om ulvene, følgerne for lokalbefolkningen og herunder risikoen for selvtægt, og derfor er det relevant at bringe billederne. DR Nyheder mener, at videoen dokumenterer og klarlægger de nærmere omstændigheder omkring nedskydningen.