Politifolk bekymrede over styrket PET

Der er ingen jubelscener på landets politistationer ved udsigten til en stærkt udbygget efterretningstjeneste.

PET s hovedsæde ligger på Klausdalsbrovej i Søborg. Planerne vil betyde at PET udvides til omkring 660 medarbejdere. (© DR)

Der er ingen jubelscener på landets politistationer ved udsigten til en stærkt udbygget efterretningstjeneste.

Flere steder er der mistro til manøvren. Og den næres af, at regeringen med den ny anti-terrorpakke samtidig vil give Politiets Efterretningstjeneste øget adgang til overvågning.

Østeuropæisk centralisme

- Det minder jo om østeuropæisk centralisme, bemærker en højtstående politileder om justitsministerens beslutning om at udvide PETs arbejdsområde, så det hemmelige politi også kommer til at behandle sager om alvorlig organiseret kriminalitet.

Folketingets retsudvalg skal på fredag diskutere den kontroversielle udvidelse af PET.

En rundspørge viser, at det er vanskeligt uden for København at finde politifolk og anklagere, der er begejstrede for udvidelsen. Flere steder er der kontant modstand. Nogle giver udtryk for undren og siger, at det er begyndelsen til et dansk FBI. Mens enkelte siger, at der nok er en rationaliseringsgevinst.

I tal betyder ændringen, at 160 politifolk flyttes fra rigspolitiets åbne afdeling - NEC - til Politiets Efterretningstjeneste.

To sæt regler

Hidtil har det i dansk politi været god latin at holde skæg for sig og snot for sig. Også fordi sager om statens sikkerhed og sager om almindelig kriminalitet behandles efter forskellige regler.

Men i sit forsvar for udvidelsen har rigspolitichef Torsten Hesselbjerg vinket afværgende. Selvfølgelig kan politifolk i samme afdeling arbejde efter forskellige regelsæt, har han fastslået. Flere politifolk har dog en anden vurdering. Sammenblandingen indbyder til, at der snydes på vægten, mener de ifølge Ritzaus bureau.

Skepsissen næres også af, at der ikke er kontrol med PETs prioritering. Desuden vækker alene størrelsen af det opsvulmede PET - med i alt cirka 660 medarbejdere - uro. Der rejses spørgsmål om denne elite-enheds forhold til det almindelige politi.

Klare advarsler

Markante advarsler mod udvidelsen er tidligere kommet fra en tidligere chef i PET, Ole Stig Andersen, og fra Politiforbundet i Danmark, der ligefrem har talt om faren for "en stat i staten."

Seneste har det vakt opsigt, at Venstres retsordfører, Birthe Rønn Hornbech, har brugt ordet politistat om anti-terrorpakken. Hun er foruroliget over, at PET uden dommerkendelse kan aflytte ikke-mistænktes telefoner, hvis de også bruges af mistænkte. Samtidig får PET nem adgang til andre myndighedernes oplysninger. Det kan f.eks. være navnene på samtlige personer, der i en bestemt periode har opsøgt et socialkontor.

Netop disse nye magtmidler kan misbruges, når PET også skal efterforske almindelig kriminalitet, mener f.eks. de beskikkede advokater.

Der vil ikke være den fornødne kontrol med, at "en afdeling af politiet, der arbejder hemmeligt, ikke ad denne vej skaffer sig oplysninger, der måske kunne være nyttige i andre situationer eller til varetagelse af andre - lovlige funktioner," skriver Landsforeningen af Beskikkede Advokater i et høringssvar om anti-terrorpakken.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter