Politiforbund bekymret for retsstaten

Politiforbundets næstformand advarer mod udsalg af borgernes grundlæggende rettigheder. Forbundet reagerer efter sagen om mordplaner mod tegneren Kurt Westergaard.

Politiet siger, at tilliden mellem politi og borgere er megt vigtig. (Foto: Bo Bechsgaard)

Blandt politifolk er der bekymring over, at Folketinget har givet Politiets Efterretningstjeneste og ministre friere tøjler, når det gælder indsatsen for at forhindre terror.

Det er sagen om de tre personer, som blev anholdt for mordplaner mod tegner Kurt Westergaard, der får Politiforbundet til at reagere.

- Vi bør værne om retsstaten, siger Peer Withagen, der er næstformand i Politiforbundet i Danmark.

Demokratiske spilleregler

Han tilføjer, at det er vigtigt, at de beslutninger, som træffes, er underlagt de almindelige demokratiske spilleregler, og at de undergives en prøvelse.

Efter afsløringen af mordplaner mod en tegner fra Jyllands-Posten har der været diskussion om de administrative udvisninger.

Ministre bestemmer suverænt, om en udlænding skal udvises med et stempel på ryggen om, at han er til fare for landets sikkerhed.

Anden instans

Men det sker uden en begrundelse, og både jurister og politikere fra flere forskellige partier har efterlyst domstolskontrol med indgrebet.

- Det kendetegner jo en retsstat, at beslutninger prøves af en anden instans. Det princip skal man værne om, siger Withagen og understreger, at han her giver udtryk for sin egen opfattelse.

- Når der kommer flere lukkede instanser og flere administrative afgørelser uden mulighed for prøvelse, hugger man hver gang en lille flig af retsstaten. Det er selvfølgelig fristende at give al magt til politiet og til ministrene, men det er ikke gode tegn. Man skal passe på, at man ikke holder udsalg af grundlæggende rettigheder for borgerne, siger Peer Withagen.

Tillid ryger

Politiforbundet er ikke interesseret i at få en politistat, for det første, der ryger, er tilliden mellem borgere og politi.

- Vi lever af borgernes tillid til os, og en af de bedste midler til at opnå tillid er åbenhed, siger forbundets næstformand.

I terrorlovgivningen har Folketinget på tre områder sat den sædvanlige uafhængige kontrol med myndighederne ud af kraft. Det gælder de administrative udvisninger, PETs aflytninger og PETs adgang til at se andre myndigheders oplysninger om borgere.

FacebookTwitter