Politikens chefredaktør: PET bringer pressens frie ret til at udkomme i fare

Christian Jensen mener ikke, at det er et problem, at han ikke ville følge domstolenes afgørelse.

Skal vi kun følge de domsafgørelser, som vi selv synes er passende? Det spørgsmål stillede DR's Kim Bildsøe Lassen til Politikens chefredaktør, Christian Jensen, som var gæst i aftenens 21 Søndag.

Som chefredaktør er det Christian Jensen, der er ansvarlig for Politikens beslutning om at publicere hele den omdiskuterede bog om den tidligere PET-chef Jakob Scharfs erindringer fra tiden som PET-chef i søndagsudgaven og på nettet, selvom København Byret havde nedlagt fogedforbud mod at offentliggøre bogen.

PET havde anmodet om fogedforbud, da PET ikke selv kunne få en udgave af bogen for at klarlægge, hvorvidt der var noget kompromitterende mod rigets sikkerhed i bogens indhold.

Politiken og Christian Jensen valgte at trodse forbuddet med begrundelsen, at det forbuddet ifølge Christian Jensen blev udstedt på et spinkelt grundlag.

- Vi skal følge landets love, og vi skal gøre det på den måde, som er nødvendigt. Men i dette tilfælde er der tale om et utroligt spinkelt grundlag, og det er PET, der bringer pressens frie ret til at udkomme i fare, ved på så spinkelt et grundlag at få nedlagt et fogedforbud mod en helt relevant bogudgivelse, siger Christian Jensen i 21 Søndag.

Læs udskriften af hele Kim Bildsøe Lassens interview med Politikens chefredaktør, Christian Jensen, eller se det i toppen af denne artikel..

Er vi pressefolk ikke underlagt lovgivningen, eller skal vi kun følge de domme, vi er enige i?

- PET forfølger en sag på et meget spinkelt grundlag, og på et utrolig spinkelt grundlag får nedlagt fogedforbud mod en bog, hvis journalistiske indhold er væsentligt for samfundsoplysningen omkring terror i dette land igennem 10 år, og som ikke bringer nationens sikkerhed i fare.

- Vi skal følge landets love, og vi skal gøre det på den måde, som er nødvendigt. Men i dette tilfælde er der tale om et utroligt spinkelt grundlag, og det er PET, der bringer pressens frie ret til at udkomme i fare, ved på så spinkelt et grundlag at få nedlagt et fogedforbud mod en helt relevant bogudgivelsen.

Bogen skulle være udkommet den 17. november. Du siger selv, at der ikke var noget kompromitterende i bogen. Hvorfor var det så vigtigt, at I skulle overtræde en domsafgørelse. Kunne du ikke have ventet?

- Det er et alvorligt overgreb, der sker på den frie presses mulighed for at udkomme, og derfor reagerer vi på det fogedforbud, som Københavns Byret har nedlagt i weekenden. Det er nu, det sker, og det er derfor, at vi reagerer. Der er tale om en bog, hvis indhold handler om afsluttede terrorsager.

Hvis det ikke er så vigtigt, og hvis det er afgørende sager, der er afsluttet, hvorfor kunne I så ikke vente? Er det princip vigtigere end at overholde landets love?

- Vi har et princip i dette land, som handler om, at pressen redigerer de udgivelser, som vi er ansvarlige for. Og det er vores ansvar. Jeg står til ansvar for det, Politiken udgiver, og det gør jeg også i denne forbindelse. En fri presse er kritisk over for alle myndigheder, og står til ansvar for det indhold vi bringer. Der er tale om, at en efterretningstjeneste sammen med en byret har nedlagt et fogedforbud mod at en bog med et journalistisk indhold skrevet af en journalist fra Politiken ikke kan udkomme på et utrolig spinkelt grundlag.

- Der er tale om en bog med et journalistisk indhold, som ligger tilbage i tiden. Der er ingen aktuelle sager, der er omtalt. Det er en journalist fra Politiken, der har skrevet bogen, og hovedkilden er chefen for PET i den periode, hvor sagerne har verseret. Det er afsluttede sager, og derfor antager jeg, at denne chef er klar over, hvor grænserne går.

Du antager det, men du ved det ikke?

- Nej, men jeg står inde for det indhold, vi har viderebragt. Det gør jeg som chefredaktør, og det er os i den frie presse, der har det ansvar at offentliggøre noget, når vi finder det nødvendigt. Hvis det er sådan, at der er tale om noget, som kan kompromittere rigets sikkerhed, så er det op til PET at godtgøre over for dommerne i Københavns byret, andet end hvad der står på bagsiden af en bog.

Hvad skulle PET så have gjort? De bad om at få bogen udsat, så det kunne blive undersøgt ordentligt af domstolene, om der er noget problematisk her.

- Jeg forstår godt, at PET er på vagt i forhold til den bagsidetekst, der er på bogen, som ikke lever op til indholdet i bogen, men jeg begriber ikke, hvordan en byret på den baggrund to gange kan lave fogedforbud mod udgivelsen af bogen.

Kan du ikke se, at der kan være et problem i, at du ikke begriber byrettens afgørelse? Skal vi kun følge de afgørelser, som vi synes er passende?

- Når der er væsentlige principper på spil, og det er der her. Det er pressens muligheder for at arbejde, og det er nu, at overgrebet foregår, og det er derfor, at vi reagerer nu.

Se hele interviewet i toppen af denne artikel.

Facebook
Twitter