Politikere: Censorer bør ikke rette 500 stile

S og DF vil drøfte censorernes arbejdsmængde i forligskredsen, mens V stoler på kvalificerede bedømmelser.

I år har syv censorer rettet over 500 opgaver. Rekorden var 567. Illustration: Signe Heiredal

Det er for stor en mundfuld, når nogle censorer retter over 500 opgaver igennem i skriftlig dansk til folkeskolens afgangsprøve.

Det mener Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti oven på, at DR har fortalt, hvordan syv censorer i år har rettet over 500 opgaver. Rekorden var 567.

Arbejdsmængden bliver kritiseret af en professor, lærer og forældre og elevernes organisationer, som frygter, at bedømmelsen ikke altid bliver fair.

Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne vil tage censorers mange opgaver op i forligskredsen.

- Det har aldrig været meningen, at censorer skulle påtage sig så meget arbejde. Snusfornuften siger, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet, siger Alex Ahrendtsen, folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti, som gerne så, at censorer maksimalt måtte læse et bestemt antal opgaver igennem.

Socialdemokraternes undervisningsordfører Annette Lind ønsker også at drøfte sagen i forligskredsen.

- Hvis censorer har 500 opgaver, kan man ikke have tid nok. Man kan snakke om, hvorvidt det er rimeligt, mener hun.

V: Nej tak til strammere regler

I dag er der ingen fast grænse for, hvor mange opgaver og timer en censor må arbejde. I cirkulæret om censorvederlag står, at det "skal tilstræbes", at censorer så "vidt muligt" ikke arbejder mere end 125 timer per halvår. Men den grænse har Undervisningsministeriet i flere tilfælde dispenseret for.

Venstre mener ikke, at der er behov for en mere fast grænse på, hvor mange opgaver en censor må rette til eksamen.

- Jeg har tillid til de personer, som har påtaget sig opgaven, og håber, at de har i baghovedet, hvor meget de kan klare for at leve op til kvaliteten. Jeg er ked af at lave fast restriktive regler, siger undervisningsordfører Anni Matthiesen (V) og understreger, at elever kan klage, hvis de føler sig uretfærdigt bedømt.

Undervisningsministeriet understreger, at det er undtagelsen, at censorer retter over 500 opgaver igennem. Normen er 200-300. Når nogle retter over 500 stile, sker det for at nå at rette alle opgaver inden sommerferie,, fortæller kontorchef Rasmus Vanggaard Knudsen.

- Det ville være uacceptabelt, hvis nogle elever ikke kunne få bedømt deres opgaver på grund af en begrænsning på, hvor mange opgaver en censor måtte rette. Hvis man skal vælge mellem et loft over antal opgaver og at få bedømt de sidste opgaver, så er vi nødt til at få bedømt de sidste opgaver, mener han.

FacebookTwitter