Politikere efter 'rådden sag': Psykolognævnet kan ikke fortsætte

Venstre og Dansk Folkeparti vil have lagt nævnet ind under en anden myndighed.

Liselott Blixt (DF) er blandt de politikere, der mener, at Psykolognævnet bør laves om. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Psykolognævnet kan ikke fortsætte i sin nuværende form og bør laves om.

Sådan lyder reaktionen fra Venstre og Dansk Folkeparti, efter DR i dag har afsløret, at Psykolognævnet har ladet en autoriseret psykolog beholde sin autorisation, selvom nævnet har meldt ham til politiet for mulig seksuel udnyttelse af et incestoffer.

- Som Psykolognævnet har ageret i denne sag og de andre sager, jeg har set, er det ikke godt nok. Derfor bør nævnet ikke fortsætte. Derfor bør det laves om, siger DF's sundhedsordfører, Liselott Blixt, til DR.

Lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen har gennemgået sagen og en række andre for DR, og han mener, at de tegner et bekymrende billede af Psykolognævnets praksis.

- Det fremstår sådan, at Psykolognævnet følger den praksis, de hele tiden har fulgt. At de undlader at gribe ind, selvom muligheden er der, siger Kent Kristensen.

Psykolognævnet har ikke ønsket at kommentere kritikken, men skriver i en mail, at "nævnet som tilsynsmyndighed i konkrete sager i forbindelse med tilsynet altid træffer afgørelse efter en vurdering af alle sagens oplysninger og omstændigheder".

Det svar stiller dog ikke Dansk Folkeparti og Venstre tilfreds. Partierne foreslår derfor nu, at Psykolognævnet bliver lagt ind under Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med læger, sygeplejersker og andre autoriserede sundhedspersoner.

Samtidig vil ordførerne have undersøgt sammensætningen af Psykolognævnets medlemmer for at sikre, at det er "uafhængige", der vurderer sagerne.

- Det her er så grotesk. Jeg mener ikke, der er nogen politikere, der kan holde til at vende det blinde øje til de sager, DR nu har frembragt, siger Anni Matthisen, socialordfører for Venstre, der betegner den nye sag som "rådden".

Minister: Systemet er ikke godt nok

Socialminister Astrid Krag (S) erklærer sig nu klar til at forbedre tilsynet med psykologer.

- Jeg undrer mig over den måde, systemet fungerer på i Danmark, hvor vi jo har markant færre indgreb over for psykologer, end hvis vi kigger på Norge og Sverige. Derfor tror jeg må vi sige, at systemet er ikke godt nok, som det er i dag, og at vi bliver nødt til at kigge på, hvad vi kan gøre for at sikre et system, der beskytter borgerne bedre, siger ministeren til DR.

Regeringen vil nu undersøge, om Psykolognævnet bruger de nuværende sanktionsmuligheder i loven tilstrækkeligt, og samtidig kigge på, om der skal indføres en sundhedsfaglig autorisation af psykologer, så psykologer fremover – ligesom fx læger og sygeplejersker - ikke kan praktisere uden autorisation.

I dag kan behøver man nemlig ikke at have en autorisation for at arbejde som psykolog.

DR har tidligere afdækket, at en østjysk psykolog helt lovligt kunne fortsætte med at arbejde som ikke-autoriseret psykolog i over et halvt år efter Psykolognævnet havde frataget hans autorisation og i mens politiet efterforskede en sag om ydmygende seksuel behandling af klient, som psykologen efterfølgende blev dømt for.

Venstre og Dansk Folkeparti har indkaldt socialministeren og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd på Christiansborg torsdag, blandt andet som reaktionDR's historier om Psykolognævnet.

    Facebook
    Twitter