Politikere er dybt bekymrede over resistente svampe

Bekymring for, at svampemidler i blandt andet industrien og landbruget kan skabe resistens, der gør det svært at behandle mennesker med svampeinfektioner.

Formand for SF, Pia Olsen Dyhr, vil have stoppet brugen af svampebekæmpelsesmiddel i landbruget, der minder om de midler, man bruger mod svampeinfektioner hos mennesker. (Foto: Brian Dalsgaard Jensen © (c) DR)

Efter DR har fortalt om patienter fra både udlandet og Danmark, der har fået alvorlige, resistente svampeinfektioner i lungerne, vil flere folketingspolitikere skride til handling.

Formand for SF, Pia Olsen Dyhr, mener, at landbruget bør stoppe med at bruge de svampebekæmpelsesmidler, der ligner dem, man bruger på hospitalet. Flere eksperter frygter, at blandt andet sprøjtning i landbrug kan være med til at skabe resistente svampe.

Derfor vil SF-formanden tage problemet op, når partierne bag pesticidhandlingsplanen skal forhandle om en opdateret handlingsplan.

- Vi vil foreslå, at man får udfaset de her midler totalt fra dansk landbrug. Det her problem skal løses, det er ikke noget, vi kan sidde overhørig som politikere, siger hun.

SF vil kalde både Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og Sundhedsminister Ellen Trane Nørby i samråd i sagen.

S: Det er meget alvorligt

Hvis man får en infektion, der skyldes resistente svampe, betyder det, at den medicin, der normalt kan slå svampeinfektionen ihjel, ikke længere virker. Det er hovedsageligt patienter, med et stærkt svækket immunforsvar, der får svampeinfektioner, og har de den resistente variant dør ni ud af ti af det.

Derfor bør man være langt mere opmærksom på risikoen for resistens, når man laver regler for brugen af sprøjtemidler, siger miljøordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen.

- Det er en meget alvorlig sag, hvis de aktivstoffer lægerne bruger til at bekæmpe farlige svampesygdomme med, ikke virker, fordi de samme stoffer bliver brugt i landbruget, og dermed har skabt en resistens hos svampene, siger han.

Christian Rabjerg Madsen vil nu bede ministeren om en redegørelse af problemet med resistente svampeinfektioner.

- I yderste konsekvens kan det koste menneskeliv, og derfor har vi brug for at komme til bunds i, i hvilket omfang det er landmændenes sprøjtemidler, der har ansvaret for den resistens, vi ser nu.

Ministre og landbruget vil have afdækket problemets omfang

Både Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen, og Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger, de vil have afdækket problemets omfang, og hvordan man undgår, at skimmelsvampene udvikler resistens mod medicin.

- Jeg tager problemet med resistens meget alvorligt. Det er imidlertid svært at handle på det grundlag, vi har i dag, da der ikke er resultater, der tydeligt peger i retning af, at brugen af svampemidlerne i landbruget medfører resistens hos mennesker. Derfor vil jeg bede om at det undersøges nærmere, siger Miljø- og Fødevarerminister, Esben Lunde Larsen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil have have problemet afdækket ved at starte et samarbejde på tværs af myndighederne.

- Det ligger sådan set også i den danske strategi, at man hele tiden løbende vurderer, hvilke produkter skal være forbeholdt det humane område, fordi vi ved, at det kan være livsvigtigt i sygdomssituationer, siger sundhedsministeren.

Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevarer understreger, at der endnu ikke findes et endegyldigt bevis for, at landbrug skaber resistens. Men de tager det alvorligt, at eksperter peger på, at nogle af landbrugets sprøjtemidler kan være med til at gøre skimmelsvampe resistente overfor medicin mod svampeinfektioner. Viceformand Lars Hvidtfeldt ønsker også at få afdækket, hvor stor en faktor, landbruget spiller i svampenes udvikling af resistens.

- Det er der jo stadig ikke nogen, der ved noget om, hvor stort eller lille problemet i givet fald måtte være for landbruget, så derfor synes jeg, det er vigtigt at få undersøgt, hvad der er op og ned i de her ting, siger han.