Politikere kræver redegørelse: Psykolognævnet må ikke lade patienterne i stikken

Flere politikere kalder det dybt uacceptabelt, at Psykolognævnet ikke greb ind, da psykologs patient klagede over seksuelle overgreb.

Selvom psykolognævn var bekendt med psykologs behandlingsdom, reagerede de ikke, da en kvindelig patient klagede over groft seksuelt overgreb. Nævnets håndtering af sagen kritiseres nu af flere politikere. (Foto: Anita Graversen)

Flere politikere kritiserer nu Psykolognævnet for at lade en kvindelig patient i stikken. Kvinden blev udsat for seksuelle overgreb af sin egen psykolog og henvendte sig gentagne gange til nævnet i 2017.

Men nævnet reagerede ikke, selvom Psykolognævnet vidste, at psykologen tidligere var idømt en behandlingsdom.

- Det er dybt uacceptabelt. Det skal være sådan, at når man kommer som borger til en psykolog, skal man vide sig sikker på, at de er rigtigt uddannede, men så sandelig også, at de ikke har en dom hængende over sig, eller at de har forbrudt sig på nogen, siger psykiatri- og sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt.

Psykolognævn lod psykolog fortsætte

Psykologen blev for nyligt kendt skyldig for at have misbrugt sin egen patients behandlingsmæssige afhængighed til at udsætte hende for ydmygende seksuel behandling.

Men som podcastserien ”Det Perfekte Offer 2” i dag har afsløret, fik selv samme psykolog i 2014 en behandlingsdom på psykiatrisk behandling i op til fem år og blev af retten kaldt ”utilregnelig” på grund af sindssygdom i gerningsøjeblikket.

Psykolognævnet modtog efterfølgende flere henvendelser om psykologen, men valgte ikke at fratage psykologens autorisation i 2015.

I marts 2017 henvendte psykologens kvindelige patient sig til Psykolognævnet med en detaljeret klage om seksuelle krænkelser. På trods af at Psykolognævnet kendte til psykologens behandlingsdom fra 2014, besluttede nævnet ikke at fratage hans autorisation.

Først da politiet rejste sigtelse i sagen i maj 2018, greb Psykolognævnet ind og fratog psykologens autorisationen.

Derfor kunne psykologen i over et år fortsætte med at behandle lægehenviste patienter og modtage offentligt tilskud, selvom Psykolognævnet kendte til hans behandlingsdom og havde modtaget den kvindelige patients klage.

Ofre er sårbare mennesker

Trine Bramsen, retsordfører for Socialdemokratiet, finder det beklageligt, at Psykolognævnet ikke greb ind og fratog psykologen hans autorisation:

- Det er dybt bedrøveligt, fordi der jo er tale om sårbare mennesker, og dem har vi altså et ansvar for at beskytte langt, langt bedre, end hvad tilfældet har været her. Vi har at gøre med nogle af de mest sårbare borgere, også i det her tilfælde, som skal have tillid til, at de mennesker, som skal hjælpe dem, ikke har en helt anden dagsorden og risikerer at skade dem endnu mere, siger hun til P1 Morgen.

Trine Bramsen understreger, at man er nødt til at sikre, at lignende sager opdages i fremtiden og gribe langt mere ind, end det er tilfældet i dag.

- Det her er noget, vi skal se alvorligt på i Folketinget og få rettet op på, understreger Trine Bramsen, der nu kræver en forklaring fra både sundheds- og socialministeren.

Toppen af isbjerget

Liselott Blixt (Dansk Folkeparti) er bange for, at sagen om den kvindelige patient kun er toppen af isbjerget.

Hun fremhæver, at psykologer i tidligere sager har kunnet fortsætte med at praktisere uden autorisation, og hun har derfor bedt de Konservatives børne- og socialminister Mai Mercado redegøre for, hvordan hun i fremtiden vil sikre, at autoriserede psykologer får frataget deres autorisation, når der kører en sag mod dem. Psykologer skal samtidig ikke kunne praktisere, når de har fået frataget deres autorisation.

Psykolognævnets manglende indgriben over for klagen fra patienten er ifølge Liselott Blixt ”brænde på bålet” til hendes forespørgsel og et eksempel på, at der ikke bliver gjort nok for at beskytte patienterne.

Minister: Skandaløst

Ifølge Børne- og socialminister Mai Mercado vil spørgsmålet om psykologers autorisation blive taget op i regeringen.

- Det er skandaløst, når psykologer misbruger sårbare personers tillid på den måde, som beskrevet - det skal stoppes. Jeg vil derfor kraftigt opfordre til en skærpet selvjustits inden for erhvervet, og samtidig vil regeringen kigge på hele spørgsmålet om sundhedsfaglig autorisation af psykologer, skriver hun i en mail til DR.

Ministeren vil gå videre med sagen og bede Psykolognævnet om en redegørelse for nævnets tilsyn og autorisation af psykologer. Hun vil også bede Psykolognævnet overveje, om nævnet har de nødvendige redskaber og reaktionsmuligheder til at stoppe psykologers misbrug af deres patienter.

Psykolognævnet har ikke ønsket at svare på spørgsmål i sagen, men formand Sanne Bager skriver i en mail, at man skal behandle tilsynssagerne på en måde, så der er retssikkerhed både for klienterne og psykologerne.

Facebook
Twitter