Politikere kræver undersøgelse af 1813: Afgørende at troværdigheden er i top

Det skal kulegraves, hvorfor hovedstadens akuttelefon 1813 sidste år havde langt flere indberetninger af fejl end resten af landets lægevagter, lyder det fra DF, K og V.

I 2016 blev der indberettet 43 alvorlige fejl for Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden. (arkivfoto) (Foto: Nikolai Linares © Scanpix)

- Det er dybt kritisabelt.

Sådan lyder kritikken fra Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, efter DR har afdækket, at der i 2016 blev indberettet 43 alvorlige fejl for Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden.

De 43 alvorlige fejl er sket i forbindelse med sager, hvor patienten enten er død eller er kommet alvorligt til skade.

Antallet af indberettede alvorlige fejl er markant højere i Region Hovedstaden end i de andre regioner. Det samlede tal for de øvrige fire regioners lægevagter er 21 i 2016.

- Det er et stort problem, at vi har den forskel fra Region Hovedstadens akuttelefon, og den vi har i andre regioner, siger Liselott Blixt, der også er formand for Folketingets Sundhedsudvalg.

Forskel på indberetninger

Eksperter understreger, at man skal være varsom med at tolke på tallene, da der kan være forskel på, hvordan man indberetter i regionerne.

Ifølge koncerndirektør i Region Hovedstaden, Svend Hartling, skal forklaringen på tallene netop findes i forskellen på, hvordan regionerne indberetter alvorlige fejl.

Den store forskel i regionerne skal dog undersøges, siger Liselott Blixt.

- Jeg ved, at man er i gang med at evaluere 1813, og der håber jeg, at de tager det med og sammenligner med de andre regioner, siger hun.

Troværdighed skal genskabes

Det er ikke kun på Christiansborg, der lyder krav om at få forskellen mellem regionerne undersøgt.

I Region Hovedstadens regionsråd kræver Venstre en uvildig undersøgelse af, om kvaliteten i Hovedstadens akuttelefon er på niveau med de øvrige regioners lægevagter.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at det er mennesker med de rigtige kvalifikationer, som bemander akuttelefonen, og at de har et tilpas højt uddannelsesniveau, siger Martin Geertsen, regionsrådsmedlem for Venstre i Region Hovedstaden.

- Det er simpelthen afgørende nødvendigt i et velfærdssamfund som det danske, at troværdigheden er i top.

(© dr)

Også Det Konservative Folkeparti i regionsrådet vil tage sagen op med den socialdemokratiske regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen.

- Jeg er dybt bekymret på borgerne i Region Hovedstadens vegne. Man lovede, at det ville blive bedre for borgerne med 1813-systemet, men virkeligheden er jo, at borgerne i dag står i en mere usikker situation end tidligere, siger Christoffer Buster Reinhardt, Det Konservative Folkepartis spidskandidat til regionsrådsvalget.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Men koncerndirektør i Region Hovedstaden, Svend Hartling, udtaler, at regionen gerne vil være med til at undersøge, hvorfor der er indberettet flere alvorlige fejl for 1813 end for resten af landets lægevagter.