Politikere: Man bliver ikke rask af 4.000 kroner mindre

Politikerne giver DA's forslag om at skære i bl.a. førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge en blandet modtagelse.

Det rammer uden for skiven, når Dansk Arbejdsgiverforening (DA) foreslår at skære i flere sociale ydelser og blandt andet vil gøre det sværere at blive godkendt til førtidspension.

Det mener både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, mens Venstre og De Radikale er mere positive indstillet over for flere af de 28 tiltag, som de danske arbejdsgivere foreslår. Ingen vil dog stå 100 procent bag forslagene.

DA foreslår i et notat blandt andet en forenkling af flere ydelser, deriblandt førtidspensionen, så den rykkes ned på niveau med kontanthjælpen, mens landets mere end 200.000 førtidspensionister skal have reevalueret deres sag. Derudover skal flere lidelser ikke kunne give adgang til førtidspension.

Forslagene kommer, fordi DA mener, at der er brug for et opgør med overførselsindkomsterne, hvis velfærdssamfundet skal overleve, og man ikke skal ødelægge dansk økonomi.

Venstre enige i analysen

- Det er ganske dramatisk, og derfor er det heller ikke alle forslag fra DA, som Venstre er enige i, men vi er enige i deres analyse og i den retning, de sætter; nemlig at det skal kunne betale sig at arbejde, og at vi skal sikre os, at overførselsindkomsterne ikke er så høje, at vi ser, at danskerne siger nej til at komme i arbejde, fordi gevinsten ved at arbejde simpelthen er for lille, siger næstformand i Venstre Kristian Jensen.

Han kan dog ikke følge DA, når de går ud fra, at mennesker, der er syge og på førtidspension, bliver mere raske af at få 4.000 kroner mindre om måneden.

- Nej, det tror jeg sådan set ikke, at man gør. Det er heller ikke førtidspensionisterne, vi i Venstre vil starte med at sætte ind over for. Vi vil lave et moderne kontanthjælpsloft, hvor vi sætter en grænse for, hvor meget man kan få i offentlige ydelser, siger han.

Venstre har flere gange ytret et stort ønske om væsentlige ændringer på kontanthjælpen, men har villet fremlægge nogle konkrete forslag endnu.

S: Rammer de svage

Hos Socialdemokraterne mener man ikke, at DAs forslag vil gavne økonomien, men bare ramme de svageste i samfundet.

- Det vil give et samfund med mere utryghed, et dårligere socialt sikkerhedsnet og over årene også lavere lønninger. Med mere social utryghed vil det være lettere for arbejdsgiverne at presse de laveste lønninger ned, siger finansordfører Jesper Petersen (S)til Ritzau.

Han siger, at det allerede bedre kan betale sig at arbejde nu end under Lars Løkke Rasmussen (V), og man derfor skal fortsætte som nu for at få flere i arbejde.

- Man skal stille rimelige krav, så folk skal stå til rådighed, hvis de vil modtage ydelser. Men løsningen på problemet er ikke at gøre syge mennesker fattigere, siger han.

DF vil kigge på konkurrencen

I Dansk Folkeparti mener man, at DA skyder helt forbi, når de vil skære i ydelserne, men at de i stedet skal forholde sig til, at det er den stigende konkurrence, der holder folk uden for arbejdsmarkedet.

- Vi må have en langt mere styret indvandring til danske arbejdsmarked. For det er klart, at har vi 100.000 østarbejdere på det danske arbejdsmarked, er det potentielt 100.000 jobs, som folk på overførselsindkomst i det danske samfund måske kunne tage, siger formand Kristian Thulesen Dahl.

Han synes dog, det er fint at arbejde på at gøre syge folk raske, hvis det altså ikke kombineres med at sætte førtidspensionen ned.

- Så længe vi som samfund vurderer, at et menneske er så sygt, at det ikke kan fungere på arbejdsmarkedet, så skal vi sikre, at det har en rimelig levestandard. Diskussion skal ikke være om at sætte ydelserne ned, men hvordan vi som samfund kan hjælpe de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, siger han.

Radikale enige i problemstillingen

Hos det Radikale Venstre er man enig med DA i, at der skal sættes ind på området for at sikre fremtiden.

- Det er vigtigt, at vi får endnu flere i arbejde, men de løsninger, vi vælger, skal have en social balance, og derfor glæder jeg mig over, at DA bidrager på den måde her. Jeg er dog sikker på, at der også er behov for at forstærke indsatsen over for de grupper, hvor det ikke alene handler om de økonomiske incitamenter, siger økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R).

Han vil ikke gå konkret ind i forslagene fra DA, men siger, at økonomisk incitament spiller en rolle i problemstillingen, og at man derfor allerede har reformeret både førtidspensionen og kontanthjælpen.

- Jeg deler helt analysen af problemstillingen, men løsningen skal være noget, der fører folk i arbejde og ikke i fattigdom, og derfor skal der være en social balance, siger han.