Politikere raser mod minister i Tetracyklin-sag

Det vækker kraftig kritik fra en række partier, at fødevareministeren og Fødevarestyrelsen lempede på krav til omstridt antibiotikum efter anbefaling fra landbruget og medicinindustrien.

Fødevarestyrelsen og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen, får hård kritik. (Foto: © ERik Refner, Scanpix)

Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og Fødevarestyrelsen lempede efter anbefaling fra blandt andre landbruget kraftigt på, hvor meget det udskældte og resistensfremmende antibiotikum Tetracyklin skal tælle i svineproducenternes medicinregnskab.

Det vækker stor kritik blandt flere af de partier, der sammen har besluttet, at Tetracyklin helt skal udfases fra svineproduktionen.

-Jeg er målløs over, at fødevareministeren for at imødekomme svineindustrien handler i direkte modstrid med målsætningerne i MRSA-handlingsplanen og i modstrid med, hvad et flertal af Folketingets partier har pålagt ham at arbejde for. Jeg indkalder nu ministeren i samråd om sagen, siger Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding.

Også SF er forarget.

- Jeg har svært ved at se, hvordan vi kan have tillid til Esben Lunde Larsen, siger partiets fødevareordfører, Trine Schøning Torp.

Ministeren og styrelsen reducerede krav til Tetracyklin

Samtlige partier bortset fra Liberal Alliance indgik i april 2015 den såkaldte MRSA-handlingsplan. Ifølge den skal antibiotikummet Tetracyklin hurtigst muligt udfases fra svineproduktionen.

Det skal gøres ved, at Tetracyklin tæller mere i svineproducenternes medicinregnskab end mindre farlige antibiotika. Når Tetracyklin tæller mere i medicinregnskabet end andre stoffer, vil et stort forbrug af stoffet hurtigere udløse et såkaldt gult kort end et forbrug af mindre skadelige stoffer. Det skal tilskynde svineproducenterne til at bruge andre antibiotika end netop Tetracyklin.

Da Fødevarestyrelsen i maj 2016 var klar med bekendtgørelsen, foreslog styrelsen, at brug af Tetracyklin skal tælle i medicinregnskabet med faktor 1,5 (50 procent ekstra) i forhold til mindre skadelige stoffer.

Men det var landbruget, Dyrlægeforeningen og Veterinærmedicinindustrien ikke enige i. De skrev i deres høringssvar, at Tetracyklin højst burde veje med faktor 1,2 i medicinregnskabet (20 procent ekstra).

Fødevarestyrelsen nedsatte derpå faktoren til 1,2, således at svineproducenterne ved brug af Tetracyklin straffes væsentligt mildere, end de ville være blevet med Fødevarestyrelsens udspil på faktor 1,5.

Politikere: Styrelsen handler i direkte modstrid med handlingsplan

De fleste partier bag MRSA-handlingsplanen mener, at Fødevarestyrelsen og ministeren handler i modstrid med den opgave, et stort folketingsflertal gav dem.

- Det er fuldstændigt uacceptabelt og skandaløst, at Esben Lunde Larsen har flyttet foden fra speederen til bremsen i Danmarks kamp mod Tetracyklin og risikoen for antibiotikaresistens. Han går direkte imod den politiske aftale om, at stoffet skal udfases fra svineproduktionen, siger Socialdemokratiets fødevareordfører Simon Kollerup, der nu vil stille spørgsmål til ministeren om hans egen rolle i sagen

Også Dansk Folkepartis fødevareordfører undrer sig over forløbet.

- Noget tyder på, at det har været et uskønt forløb. Jeg håber ikke, at Fødevarestyrelsen har følt sig presset til at ændre anbefalingerne af vægtningen fra 1,5 til 1,2. Vi skal til bunds i sagen, så jeg vil spørge fødevareministeren, hvad der er op og ned i denne sag, siger Dansk Folkepartis fødevareordfører, Lise Bech.

SF mener, at ministeren har handlet i modstrid med intentionen i aftalen om MRSA-handlingsplanen.

- Der tegner sig et tydeligere og tydeligere billede af et erhverv, som stort set får lov til at regulere sig selv, siger SF’s fødevareordfører, Trine Schøning Torp.

Det Radikale Venstres kommentar er kort og kontant.

- Igen ser vi, at Venstre tænker mere på landbruget end på danskernes sundhed. Vi synes, at det ved lov skal pålægges landmænd og dyrlæger at stoppe brugen af Tetracyklin, siger de Radikales fødevareordfører, Andreas Steenberg.

Fødevarestyrelsen tog DTU med på råd

Fødevarestyrelsen oplyser, at den nedsatte sin egen faktor for, hvor meget Tetracyklin skal tælle i medicinregnskabet, fordi erhvervet og industrien i sine høringssvar blandt andet fremførte en bekymring for, at syge dyr ikke vil få den krævede behandling med en faktor på 1,5.

- Interessenterne fremførte, at man ville kunne nå målet med en faktor på 1,2, hvis man samtidig reducerede vægtningen af de antibiotika, som ikke gav udfordringer på resistensområdet, skriver styrelsen til DR.

Styrelsen oplyser også, at DTU Veterinærinstituttet vurderede sagen for styrelsen inden bekendtgørelsen med faktor 1,2 blev offentliggjort.

- Fødevarestyrelsen forelagde i juni 2016 denne vurdering for Veterinærinstituttet DTU, og DTU vurderede ikke, at der var evidens for, at en udfasning ikke kunne nås med en faktor på 1,2. Fødevarestyrelsen fastsatte herefter faktoren til 1,2, skriver Fødevarestyrelsen.

Fødevareminister Esben Lunde Larsens godkendte personligt nedsættelsen inden bekendtgørelsen blev skrevet.

- Jeg lytter til den faglige rådgivning, og DTU Veterinærinstituttet fandt ikke anledning til at anfægte den endeligt fastsatte faktor, skriver fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til DR.

Minister vil måske skærpe krav til Tetracyklin

Fødevareminister Esben Lunde Larsen understreger, at forbruget af Tetracyklin skal sænkes.

- Vi har ikke set det fald i forbruget af Tetracyklin, som vi havde håbet, og det er ganske enkelt ikke godt nok. Nu vil jeg afvente forbrugstallene fra tredje kvartal og se, om landbruget af egen fri vilje får nedbragt forbruget af antibiotika, siger fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Landbruget lovede i slutningen af 2014, at svineproducenterne frivilligt ville halvere brugen af Tetracyklin i 2015. Forbruget faldt med 11 procent i 2015 og er i 2016 indtil nu steget med knap fire procent.

Bekendtgørelsen om, at Tetracyklin skal tælle 20 procent mere i medicinregnskabet, trådte i kraft 1. juli 2016, og hvis forbruget ikke falder tilstrækkeligt, vil ministeren overveje at sætte faktoren på 1,2 op.

- Jeg har allerede på mødet med forligskredsen i tirsdags givet udtryk for, at jeg vil udstede en bekendtgørelse, der sænker grænseværdien for antibiotikaforbruget med fem procent, hvis ikke vi ser et fald i tredje kvartal. Det skal naturligvis drøftes med forligskredsen, men det er et skridt, jeg er villig til at tage. Samtidig vil jeg overveje, om vi skal justere på faktoren specielt for Tetracyklin, såfremt forbruget ikke falder, lyder det fra ministeren.

DR Dokumentar har udløst flere samråd

Fødevarestyrelsen og fødevareministeren er i forvejen under beskydning i såvel MRSA-sagen som Tetracyklin-sagen.

DR-dokumentaren ”Den dag penicillinen ikke virker” har allerede ført til, at fødevareminister Esben Lunde Larsen har bedt sin styrelse om en redegørelse for, hvorfor eksperters anbefalinger om, hvordan man kan kontrollere MRSA CC398 – den såkaldte svinebakterie – ikke blev forelagt for Folketinget.

Ministeren har nu bedt om, at også Landbrug & Fødevarers rolle i sagen skal undersøges og beskrives i den redegørelse, som fødevarestyrelsen skal aflevere senest 26. oktober.

Efter DR Nyheders afsløring af, at landbruget langtfra har levet op til sit løfte om at halvere brugen af det udskældte og resistensfremmende antibiotikum Tetracyklin, er ministeren selv kaldt i samråd for at forklare, hvordan han vil sørge for, at Tetracyklin bliver udfaset fra svineproduktionen.

Og nu venter der altså ministeren endnu et samråd om nedjusteringen af niveauet for, hvor meget Tetracyklin skal tælle i svineproducenternes medicinregnskab.