Politikere: Tavs fødevareminister burde have orienteret os

Fødevareminister Esben Lunde Larsen valgte at slække på kravene til tetracyklin uden at kontakte partierne bag MRSA-handlingsplanen.

(Foto: Camilla rønde © Copyright: Scanpix Denmark)

Et meget stort folketingsflertal vedtog i april 2015 MRSA-handlingsplanen, der pålagde Fødevareministeriet at sørge for, at det omstridte og resistensskabende antibiotikum tetracyklin hurtigst muligt udfases fra svineproduktionen.

I slutningen af juni 2016 valgte fødevareminister Esben Lunde Larsen efter anbefaling fra landbruget at slække på kravene til tetracyklin, så det kun skulle tælle med faktor 1,2 i medicinregnskabet i stedet for de 1,5, som hans egen fødevarestyrelse ellers havde spillet ud med.

Men ministeren nedsatte faktoren uden at kontakte partierne bag MRSA-handlingsplanen.

Det skete på trods af, at ministerens embedsmænd tydeligt advarede ham om, at en svækkelse af kravene til tetracyklin kunne blive mødt af kritik fra de øvrige partier bag MRSA-handlingsplanen. Det fremgår af et rådgivningspapir - et såkaldt cover - til fødevareminister Esben Lunde Larsen, som DR har fået aktindsigt i.

Embedsmænd advarede om mulig kritik fra partier bag handlingsplan

I embedsmændenes endelige indstilling til ministeren står der:

Desuden vil aftaleparterne bag MRSA-handlingsplanen kunne kritisere, at skærpelsen ikke er streng nok i forhold til, at der i handlingsplanen er en målsætning om udfasning af tetracyklin.

Det reagerer Alternativet skarpt på.

-Nu kan vi se sort på hvidt, at ministeren vidste, at forligskredsen og pressen vil finde faktoren på 1,2 for lav. Så Esben Lunde Larsen har selv taget beslutningen om, at faktoren skulle sænkes fra 1,5 til 1,2, vel vidende, at det ville skabe ballade i forligskredsen og i medierne, siger partiets fødevareordfører, Christian Poll

Politikere: Ministeren taler mod bedre vidende

SF’s fødevareordfører er overrasket over de nye oplysninger.

-Det ser ud til, at ministeren har talt mod bedre vidende og uberettiget sender aben tilbage til embedsværket. Jeg vil bede ministeren om en forklaring, og vi må snakke sammen på tværs af partierne om, hvilke konsekvenser det skal have, hvis det forholder sig sådan, som DR har forelagt sagen for mig, siger Trine Torp fra SF.

De radikales fødevareordfører opfordrer ministeren til at tale sandt.

-Ministeren har fuldt bevidst valgt den landbrugsvenlige linje, og det burde han tage ansvar for i stedet for gemme sig bag DTU og sin embedsmænd. Og så skal han tale sandt overfor Folketinget, siger Andreas Steenberg fra de Radikale.

Minister: Jeg orienterer gerne fremover

Fødevareminister Esben Lunde Larsen erkender, at det havde været hensigtsmæssigt at orientere aftaleparterne bag MRSA-handlingsplanen.

(Foto: Claus bech © Scanpix/Claus Bech)

-I lyset af den polemik, der er opstået vedrørende vægtningsfaktoren for tetracyklin, ville det da have været hensigtsmæssigt, om jeg havde involveret forligskredsen, og det gør jeg gerne fremover, siger fødevareministeren til DR.

Simon Kollerup fra Socialdemokratiet glæder sig over, at ministeren erkender, at han burde have orienteret de andre partier om lempelsen af kravet til tetracyklin. Men han mener, at ministerens svar svækker tilliden til ham.

-Ministeren siger, at i lyset af polemikken burde han have orienteret os. Det er det samme som at sige, at når det nu er blevet afsløret, at han blev advaret om, at hans beslutning i den grad kunne kritiseres, ja så indser han pludselig, at han burde have orienteret os. Men inden han tog beslutningen, fik han jo at vide, at han kunne forvente kritik for at slække på faktoren og gjorde det alligevel uden at orientere. Så det er klart, at det svækker tilliden til ministeren, siger Socialdemokratiets fødevareordfører.

Konservative: Et rodet forløb

De Konservatives fødevareordfører mener, at forløbet er rodet, men han vurderer ikke, at ministeren bevidst har løjet.

-Det er et rodet forløb, som kunne have været bedre, men det er ikke Konservatives indtryk, at ministeren bevidst har vildledt Folketinget. Vi noterer os også, at ministeren har rettet op på den forkerte beslutning om at nedsætte vægten for tetracyklin., siger Rasmus Jarlov fra de Konservative.

Dansk Folkeparti mener ikke, at ministeren har gjort noget galt.

- Jeg vælger at stole på ministeren, for jeg mener ikke, at han bevidst har forsøgt at skjule noget for folketinget. Det vigtigste i den her sag er, at vi får udfaset Tetracyklin. Ministeren reagerede straks han fik kendskab til, at faktor 1,2 muligvis kunne gøre, at vi ikke når målet som aftalt i forligskredsen, siger Dansk Folkepartis fødevareordfører, Lise Bech.

Facebook
Twitter