Politikeren Erling Olsen er død

Den tidligere justitsminister og formand for Folketinget, Socialdemokraten Erling Olsen er død. Han blev 84 år.

Den socialdemokratiske politiker og tidligere formand for Folketinget Erling Olsen er død mandag. "Uglen" blev 84 år gammel.

27 år på Tinge

Erling Olsen startede sin karriere i Folketinget i 1964 og nåede at sidde i tinget i over 27 år ad flere omgange inden han stoppede i 1998.

Erling Olsen, der gik under kælenavnet "uglen", blev boligminister, da statsminister Anker Jørgensen omdannede sin regering kort før det ny folketingsår i 1978. Forinden havde han været Socialdemokratiets politiske ordfører.

Som boligminister havde Erling Olsen mange kontroverser med sine egne ministerkolleger, men som realpolitiker bøjede han sig, for det han betegnede som overordnede politiske hensyn.

Skønne spildte kræfter

"I visse parlamentariske situationer har jeg brændt mig noget så grusomt. I andre har jeg blot overlevet. Af og til har jeg brugt en masse skønne kræfter på noget, som jeg absolut intet fik ud af," skriver han i sine erindringer og fortsætter:

"En gang imellem har jeg opnået, hvad jeg ville, men følt mig ilde tilpas undervejs. I nogle tilfælde har jeg dog også opnået ganske pæne resultater".

I nogle artikler skrev han som boligminister under pseudonym til Ekstra Bladet og gjorde grin med sine partifæller. Men da han blev afsløret, lod Anker Jørgensen blot sagen ligge.

Ville fyre sig selv

Bagefter sagen Olsen: "Ja, det er forskellen på Anker og mig. Anker lod nåde gå for ret, men jeg havde ikke betænkt mig et øjeblik - jeg havde fyret mig".

I 1993 blev han atter hentet ind i regeringen af statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der udpegede ham til justitsminister.

Her var han særdeles vellidt, men hans rolle kom til diskussion, idet han var politiets øverste chef, da politiet i maj 1993 affyrede 113 skud på Nørrebro efter folkeafstemningen om Edinburgh-aftalen.

Olsen havde en plan

I 1994 blev han så formand for Folketinget, hvor han gennemførte den såkaldte" Olsen-plan". Planens hensigt var at styrke Folketingets organisation og styrke Folketingets indflydelse over for regeringen.

I 1998 stoppede han i Folketinget og udgav kort efter sine erindringer "Fra Ælling til Ugle".

Bogens titel "ælling" var et øgenavn, han fik som barn. Ugle kaldte han sig selv, da han engang som politiker blev spurgt, om han var due eller høg.

Søn af en marxistisk historiker

Han ville hverken være det ene eller det andet, men svarede: Ugle - og "uglen" blev hængende ved ham. Det var han stolt af. Ugler kan jo se, hvad der sker i det dunkle, som han sagde.

Erling Olsen blev født i 1927 som søn af professor dr.phil. Albert Georg Olsen, som var en af datidens fremtrædende marxistiske historikere. Under besættelsen måtte familien flygte til Sverige, og Erling Olsen tog studentereksamen fra den danske skole i Lund.

I studenterårene havde Erling Olsen sine sympatier hos de konservative, men efterhånden fandt han et ståsted i Socialdemokratiet, omend han ofte var i opposition til de mere venstreorienterede socialistiske tanker i partiet.

Første rektor på RUC

I 1953 blev han cand.polit. og endnu før doktordisputatsen i 1971 blev han professor ved Københavns Universitet med nationaløkonomi som område. Han var den første rektor ved Roskilde Universitetscenter i 1970, men tabte rektorvalget i 1973.

For Erling Olsen var det en personlig skuffelse, da han erkendte, at han var en upopulær rektor blandt de studerende. Han så sine idéer om medbestemmelse gennemført, men hans tanker om uddannelsernes indhold og kompetence blev fejet til side.

Det akademiske har hængt ved ham i alle årene og i 2010 blev han æresdoktor med titlen: Dr.scient.soc. h.c. fra RUC.

Facebook
Twitter