Politisk flertal for babyluger til uønskede spædbørn

Jordemoderforeningen synes, det er en ”tordnende dårlig ide”.

(Foto: Peter Øvad Halkjær © DR Nyheder)

Omkring en gang om året bliver et nyfødt barn fundet et sted i Danmark, efterladt af sin mor.

I denne uge blev der fundet et babylig i Glostrup og sidste år fandt en gårdmand en nyfødt og levende lille pige i en skraldespand under en boligblok i Bagsværd.

Nu vil et politisk flertal give mødre til uønskede børn en mulighed for at aflevere barnet et sikkert sted. Det skal ske ved at opføre to såkaldte babyluger, hvor man anonymt kan aflevere et barn til sundhedspersonale.

- Det er mit håb, at det vil være med til at gøre, at man ikke skaffer sig af med sit nyfødte barn et sted, hvor barnet ikke er i sikkerhed og tryghed og hvor barnet kan risikere at dø, siger sundhedsordfører for Socialdemokratiet Flemming Møller Mortensen.

Klik på play.

Forsøgsordning koster to millioner

Både Dansk Folkeparti og SF bakker også op om babylugerne og der er dermed politisk flertal for ideen, som vil koste to millioner kroner.

Hvad er en babyluge?

I Tyskland har mødre siden 2000 haft mulighed for anonymt at aflevere uønskede børn i luger, hvor sundhedspersonale kan tage imod børnene.

I dag er der over 100 af denne type luger i Tyskland

500 børn er blevet afleveret i lugerne.

Formålet med lugerne er at forhindre, at spædbørn bliver efterladt rundt omkring, hvor de kan være i fare og dø af fx kulde.

Kilde: SterniPark, Tyskland

- Der er kvinder, der er i en ulykkelig situation – og i stedet for, at de tager den vanvittige beslutning om at smide barnet i en platikpose, så får de et sted, hvor de kan levere barnet, siger Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

Siden 2004 er otte levende og fem døde børn blevet fundet, efterladt af deres mor.

Jordemødre er lodret imod

Jordemødrene er stærkt imod forslaget om babyluger, der har været på tale flere gange før.

- Jeg synes, det er en tordnende dårlig ide, der stemmer meget dårligt overens med vores tradition for at tage os godt af de mennesker, der henvender sig med problemer, siger Lillian Bondo, der er formand for Jordemoderforeningen:

Klik på play.

Risikoen er, at flere desperate mødre vil vælge babylugen som en tryg udvej, i stedet for selv at tage ansvar for barnet, frygter jordemoderformanden.

- På den her måde får vi måske skubbet nogle flere kvinder til at tænke: ”Nu er der en udvej for at ingen får noget at vide.” Vi vender tilbage til skyld om skam i forbindelse med det at få børn, siger Lillian Bondo.

I stedet bør alt sundhedspersonale undervises i at finde tegn på graviditet blandt de kvinder, de ser i dagligdagen, mener Jordemoderforeningen.

Handlede kvinder kan presses til at aflevere børn

Lillian Bondo peger på, at kvinder, der opholder sig ulovligt i Danmark som ofre for trafficking, kan føle sig presset af bagmænd til at skille sig af med deres børn på denne måde.

- Flere kvinder vil måske blive tvunget til at give barnet af sig af dem, der styrer kvinderne, siger Lillian Bondo.

Hun ønsker sig, at også kvinder uden dansk cpr-nummer kan henvende sig ved jordemodercentre og på fødselsklinikker og få anonym hjælp.

Ikke en erstatning for omsorg

Flemming Møller Mortensen håber mest af alt, at kunne redde livet for nogle af de børn, der bliver efterladt.

- Det er en frygtelig situation, som jeg synes vi skal stille løsninger op for at undgå, siger han.

Liselott Brixt babyluger drdkrjpo

Men hvis der følger problemer med lugerne, er han klar til at genoverveje ordningen.

- Hvis der viser sig nogle tendenser (til at kvinder bliver presset til at aflevere nyfødte, red.) så skal vi selvfølgelig reagere politisk på det.

I Tyskland har man haft de såkaldte babyluger siden 2000. Der er omkring 100 babyluger i landet, hvor ca. 500 børn er blevet afleveret.

Babylugerne skal indføres som en forsøgsordning, der vil koste to millioner kroner. Finansieringen kan ifølge Flemming Møller Mortensen falde på plads, når satspuljemidlerne på sundhedsområdet skal fordeles den 2. november.