Politisk flertal: Erhvervslivets rolle under corona-krisen skal undersøges

Der skal kastes lys over samarbejdet mellem myndigheder og erhvervsliv i indsatsen mod coronapandemien, mener en række partier.

Dansk Industri (billedet) og to andre af erhvervslivets store interesseorganisationer har haft nøglepositioner i statens krisekontrolrum. Det viser et hidtil fortroligt dokument fra Rigspolitiet. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

- Det er først og fremmest fantastisk, at erhvervslivet har taget opgaven på sig og bidraget konstruktivt, men det er samtidig rigtig vigtigt, at alle ting kommer frem.

Sådan siger de konservatives gruppeordfører, Mai Mercado, på baggrund af de oplysninger, DR i dag bringer frem. Hun mener derfor, at erhvervslivets rolle skal med i en evaluering af myndighedernes indsats mod coronapandemien.

Et hidtil fortroligt dokument fra

Rigspolitiet
viser, at det private erhvervsliv har spillet en mere central rolle i at få Danmark gennem krisen, end
myndighederne
hidtil har lagt frem.

Dokumentet, som

DR
har fået adgang til, viser, at det private erhvervslivs store interesseorganisationer har haft nøglepositioner i statens krisekontrolrum side om side med politidirektører og sundhedsmyndigheder. Og Carlsberg, Ørsted og Novo Nordisk
omtales
som nøglevirksomheder.

Flere eksperter, der har set dokumentet, opfordrer til, at erhvervslivets rolle og samspil med det offentlige bliver grundigt belyst. Og det er også Radikale Venstre enig i.

- Vi mener, der skal laves en tilbundsgående uafhængig undersøgelse af håndteringen af

epidemien
. Samspillet med de private har været
afgørende
i forhold til indkøb, værnemidler og alt, der skal være på plads for at komme igennem krisen. Så det er helt naturligt at se på, om det har været
håndteret
ideelt, siger de radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgren.

Venstre: ja, men måske senere

Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti bakkede tidligere på ugen op om et forslag fra Venstre om at lade uafhængige eksperter lede en evaluering af krisehåndteringen.

Og de tre partier er enige om, at erhvervslivets rolle og det offentliges samarbejde med de private skal inddrages i den evaluering. Men det er Venstre ikke sikker på, selvom partiet bakker op om, at erhvervslivets rolle skal belyses.

- Vi er med på, at det skal undersøges, og at vi skal tage læring af det. Det giver god mening, siger Karsten Lauritzen, der er Venstres gruppenæstformand i Folketinget.

- Men om vi skal putte det ind i den undersøgelse, vi lige nu drøfter i Folketinget, det vil vi lige vende skråen på. Hvis man vil undersøge alt, så bliver man aldrig færdig. Derfor bliver man nødt til at fokusere der, hvor risikoen for fejl har været størst. Og for mig og Venstre ser det ud til, at samarbejdet med erhvervslivet har været rigtig godt.

For Radikale Venstre handler det ikke om at finde fejl.

- Erhvervslivet har været en enorm hjælp. Vi kunne ikke have gjort det uden det samarbejde. Det er kun et spørgsmål om at se på læringen i det, så vi er klar til næste gang, siger sundhedsordfører Stinus Lindgren.

I videoen fortæller direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz om det tætte samarbejde med det private erhvervsliv. Klippet er fra et pressemøde om corona 24. marts 2020.

Kontrakter og aftaler

Stinus Lindgren mener, at evalueringen også skal omfatte de samarbejdsaftaler og

kontrakter
, der er indgået med virksomheder og
leverandører
undervejs.

- Det er selvfølgelig vigtigt at se på, hvordan det er skruet sammen. Men jeg tror, det væsentligste er hele samarbejdsmodellen. Hvis erhvervslivet har været vigtige parter, så skal de også tænkes med næste gang, og så er det jo vigtigt at få kortlagt, siger den radikale ordfører.

Også Dansk Folkeparti mener, at en evaluering skal omfatte indkøb og leverancer.

- Der er for mig ingen tvivl om, at hele den koordinering, der har været, skal undersøges, og også hvorfor der var tilbud om hjælp fra virksomheder, som man ikke sagde ja til, siger Dansk Folkepartis

gruppeformand
, Peter Skaarup.

- Det er helt klart, at erhvervslivets rolle skal indgå i kommissoriet for den evaluering, der skal laves af coronaindsatsen, siger han.

Læring til ny styrelse

SF er ikke med omkring forslaget fra Venstre. Men også SF ønsker en bred evaluering, hvor erhvervslivets rolle indgår, siger SF’s

retsordfører
, Karina Lorentzen.

- Som udgangspunkt mener vi, at alt skal

evalueres
, så vi kan blive klogere. Og så er det også vigtigt, fordi regeringen har foreslået en ny styrelse, som skal have alt det med logistik for øje, som erhvervslivet har været en del af. Derfor giver det jo rigtig god mening, at vi også bliver klogere på, hvordan det er foregået, siger hun.

Det har ikke været muligt i dag at få en kommentar fra Socialdemokratiet til spørgsmålet om at belyse erhvervslivets rolle i krisehåndteringen.

Facebook
Twitter