Politisk flertal vil sælge statens tobaks-aktier

Sundhedsminister, Sonja Mikkelsen (S) vil undersøge, hvor stor indflydelse tobaks-industrien har haft på dansk sundheds-politik. Samtidig mener et flertal i Folketinget, at staten bør sælge sine aktier i en lettisk tobaks-virksomhed.

Sundhedsminister Sonja Mikkelsen (S) vil undersøge, hvor stor enindflydelse tobaksindustrien har haft på dansk sundhedspolitik.Initiativet kommer efter TV-avisens afsløring af, at staten ejeraktier i Skandinavisk Tobakskompagnis datterselskab i Letland.

- Vi vil vide om der har været skjult indflydelse på danskrygepolitik fra tobaksindustriens side. Vi overvejer i ministeriet,hvordan vi kan gribe det an. Det store spørgsmål er, om og hvordantobaksindustrien har haft indflydelse på dansk rygepolitik, sigerSonja Mikkelsen til TV-avisen.

Anni Svanholt (SF) kalder det dobbeltmoralsk, at staten forsøgerat advare mod rygningens sundheds-skadelighed og samtidigproducerer cigaretter i Letland.

Statens køb af tobaks-aktier er sket gennem investeringsfondenfor Østlandene under Udenrigsministeriet. Men nu vil et flertal afFolketingets partier have, at Staten sælger tobaks-aktierne.Udenrigsminister Niels Helveg Petersen vil derfor revurdereinvesteringerne.

- Statens aktiepost på seks procent af det lettisketobaks-selskab vil blive genovervejet, siger Niels Helveg Petersen,der vil kalde til samråd om sagen.

Udover statens aktieposter vil Sonja Mikkelsen også undersøge omtobaks-industriens økonomiske støtte til politiske partier harpåvirket sundhedspolitikken.

Både Venstre og Det Konservative Folkeparti modtager økonomiskstøtte fra Skandinavisk Tobakskompagni. Også Det Radikale Venstrehar modtaget penge fra tobaksindustrien - specifikt til partietseuro-kampagne. Støtte-beløbenes størrelse er en hemmelighed.

FacebookTwitter