Positiv coronatest fik Philip forvist fra fødegangen: I naboregionen ville han være velkommen alligevel

Efter frustration og forvirring fra flere sider vil Sundhedsstyrelsen give grønt lys til smittede partnere på fødestuerne.

Det tog Alvina lang tid at komme til verden. Men det var ikke de eneste vanskeligheder for Philip Birkefeldt og hustruen Trine i forbindelse med fødslen. (Foto: Nick Sølvhøj © (C) DR Nyheder)

En positiv PCR-test på sundhed.dk kommer sjældent på det rigtige tidspunkt.

Men hvis den kommer, når man som 30-årige Philip Birkefeldt befinder sig på en af Region Hovedstadens fødegange med en fødende hustru, kan timingen faktisk dårligt blive værre.

- ”Fuck” er jo den første tanke, siger han.

Både Philip Birkefeldt og hustruen Trine fik taget positive PCR-tests om morgenen d. 25. december.

Personalet drøftede, hvad der skulle ske med den coronasmittede partner.

Og da Region Hovedstadens linje er, at coronasmittede partnere ikke må være med til fødsler, var der til sidst ingen vej udenom:

Philip Birkefeldt skulle forlade fødegangen, mens hans kone blev isoleret og måtte fortsætte fødslen uden ham.

Iført maske og engangshandsker tog Philip Birkefeldt den lange tur fra fødegang til bil og til hjemmet på Frederiksberg.

- Det var den værste nat i mit liv, siger han.

Dagen efter havde Trine Birkefeldt stadig ikke født.

Takket være en ihærdig jordemoder kom Philip Birkefeldt alligevel tilbage og fik lov til at overvære datteren Alvinas fødsel.

Han har nemlig diagnosen Aspergers Syndrom (en autismespektrumforstyrrelse), og det betyder, at der blev taget særligt hensyn til ham i forbindelse med fødselsforløbet.

Det ændrer dog ikke på den følelse, det gav ham at forlade hustruen natten over i nødens stund.

- Det var forfærdeligt, siger Philip Birkefeldt.

Forskellige regler i regionerne

Det er ikke enestående, at coronapositive partnere må forlade fødestuer eller slet og ret blive hjemme.

I Region Hovedstaden, i Region Nordjylland og på tværs af sygehusene i Region Syddanmark er udgangspunktet, at coronasmittede partnere ikke må komme med til fødsler.

Men i Region Sjælland er de smittede partnere derimod velkomne, og det er de også i de fleste tilfælde i Region Midtjylland.

Det skriver regionerne til DR.

Philip Birkefeldt forstår ikke den røde tråd - eller fraværet af samme - i regionernes fødselsregler.

- Det burde jo slet ikke kunne forekomme i et lille land som Danmark, at der er så stor forskel på at bo i Køge eller på Frederiksberg, om du kan komme med til dit barns fødsel eller ej, fordi du har pådraget dig en coronavirus, siger han.

Det har ikke været muligt at få et interview med Region Hovedstaden, som Philip Birkefeldt og konen fødte hos. Men i et skriftligt svar til DR skriver Charlotte Hosbond, der er direktør for Center for Sundhed:

- Vi står i en særlig situation i Region Hovedstaden, fordi vi har landets højeste smittetryk og samtidig har en mangel på jordemødre. Derfor er vi nødt til at passe godt på vores personale, som kan risikere at blive syge, ligesom vi skal passe godt på vores patienter.

- Når det er sagt, så har jeg rigtig stor forståelse for, at det er en svær situation at stå i som vordende forældre, da en fødsel jo er en helt særlig begivenhed, som man selvfølgelig gerne vil dele med hinanden, lyder det fra Charlotte Hosbond, der understreger, at hospitalerne kan foretage en konkret vurdering, der alligevel gør det muligt at komme med til fødslen.

Regionen hilser en ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen velkommen, lyder det.

Organisationer vil have fælles retningslinjer

Manglen på fælles fødegangs-retningslinjer er "noget rod".

Det siger Forældre & Fødsel, der er interesseorganisation for de fødende.

Formand Mie Ryborg-Larsen har hørt fra flere par, der er frustrerede over reglerne. I forvejen fylder bekymringen for positive coronatests enormt meget hos par tæt på termin, siger hun.

- Hvis de så støder på, at der er forskel regionerne imellem, må de føle en stor uretfærdighed, hvis de hører til den region, hvor man som udgangspunkt ikke må få partneren med, når man må i naboregionen, siger Mie-Ryborg-Larsen.

Jordemoderforeningen er enige med Forældre & Fødsel i, at fødselsområdet ville have godt af fælles fodslag på tværs af regionerne.

- Det må være lidt forvirrende for parrene, for hvorfor er det en ting her og noget andet i Region Sjælland? Men jeg tror, at det er fordi, at man hen ad vejen har fundet ud af, hvad man kan stille om til, og så har man lempet på de regler, man egentlig havde fra en start, siger formand Lis Munk.

- Jeg synes overordnet, at det ville være bedst, hvis vi kunne sige det samme overalt, lyder det fra formanden, der mener, at det er vigtigt, at partneren er med til den livsbegivenhed, en fødsel er.

- Vi lægger op til, at hvis det kan lade sig gøre, så er det godt, men der skal også være en mulighed for på det enkelte sted at sige, at det har vi simpelthen ikke kapacitet til, siger Lis Munk fra Jordemoderforeningen om coronasmittede partnere på fødestuerne. (Foto: Oliver Salim Benameur © (C) DR Nyheder)

Forældre & Fødsel vil nu have ensrettede regler i hele landet. Og i det regelsæt ser Mie Ryborg-Larsen gerne, at alle partnere får lov til at komme med til fødsler fremover - positiv coronatest eller ej.

Jordemoderforeningen frygter dog, at flere smittede på fødegangene også medfører en øget risiko for personalet - og dermed større risiko for udfordringer på kapaciteten og for jordemødrenes helbred.

Derfor skal personalet på det enkelte sted kunne sige fra, lyder det.

Jordemoderforeningen har for nylig rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen om retningslinjerne.

- Vi synes, at det kunne være godt, at de meldte noget klart ud, men vi har også givet dem vores bekymring for, at hvis man giver carte blanche på det her, er der en risiko for, at man kan lægge fødeafdelinger ned, siger Lis Munk

Sundhedsstyrelsen vil give grønt lys

Og der er faktisk godt nyt på vej til de par, der går og frygter en positiv coronatest på den store dag.

Det siger Bolette Søborg, der er enhedschef og overlæge i Sundhedsstyrelsen.

- Det er uhensigtsmæssigt at have forskellige retningslinjer for den samme tilstand på tværs af landet. Det har vi i Sundhedsstyrelsen været opmærksomme på, fordi vi også har fået henvendelser, siger hun.

I den kommende uge vil Sundhedsstyrelsen udgive en ny retningslinje på fødselsområdet.

- Det, Sundhedsstyrelsens retningslinje kommer til at sige, er, at som udgangspunkt skal den smittede partner have lov til at deltage, siger Bolette Søborg.

Retningslinjen rummer dog også et forbehold:

- Vi siger, at der på de enkelte sygehuse eller i den enkelte region kan være særlige undtagelser af og til, som gør, at man må undvige fra anbefalingen om, at de skal have lov at deltage, siger Bolette Søborg og understreger, at det er ledelsens ansvar at træffe den beslutning.

Men når I giver det enkelte sygehus mulighed for at fravige reglerne, er der så ikke en risiko for, at vi ender det samme sted?

- Når Sundhedsstyrelsen udgiver sin retningslinje, er det som udgangspunkt sådan, det skal foregå. Det vil sige, at fra nu af skal det som udgangspunkt foregå sådan, at partneren får lov til at deltage. Og så er det kun i særlige tilfælde, at man kan fravige. Det vil sige, at man ikke kan lave et nyt udgangspunkt, hvor man siger, at her er det udgangspunktet, at de ikke deltager.

I dag bliver Alvina fire uger gammel, og Philip Birkefeldt er glad for, at han til trods for sin positive coronatest fik lov til at se hende i øjnene i minutterne efter fødslen. (Foto: (privatfoto))

Far: 'Det er jo den største dag i ens liv'

Klokken 19.18 2. juledag sagde Alvina efter en lang fødsel godaften til verden - og til både mor og far - på Herlev Hospital. Heldigvis havde Philip Birkefeldts mor fået lov til at være sammen med hans hustru, til han selv måtte komme tilbage.

Og Philip Birkefeldt er meget taknemmlig for, at han nåede at få de første øjeblikke med sin datter på trods af Region Hovedstadens retningslinje.

Hvorfor er det, at det er så vigtigt at være der i øjeblikket?

- Det er jo den største dag i ens liv. Vi har været igennem tre års fertilitetsbehandling, og det er formentlig det eneste barn, vi får. Så jeg ville have været sønderknust, hvis jeg ikke fik lov til at overvære det og være med, siger han.

DR har i Philip Birkefeldts kones journal set dokumentation for, at han blev bedt om at forlade fødestuen og fik lov til at komme tilbage dagen efter.