Positiv nyhed på trist baggrund: Danmark har været et godt sted at blive alvorligt corona-syg

Et studie viser, at dødeligheden blandt patienter på de danske intensivafdelinger er relativ lav.

En patient bliver plejet på intensivafdelingen for covid-19-patienter på Bispebjerg Hospital. (Arkiv) (Foto: © Olafur Steinar Gestsson, Scanpix)

Under den første del af coronabølgen i foråret overlevede næsten to ud af tre patienter deres indlæggelse på hospitalernes intensivafdelinger.

Helt præcist var der tale om, at 63 procent klarede den, viser et studie, der har samlet data fra samtlige 29 afdelinger, der modtog de første 323 patienter i perioden fra smitteudbruddet og frem til 19. maj.

Det betyder, at dødeligheden på 37 procent blandt de danske patienter trods en højere gennemsnitsalder var relativt lav sammenlignet med opgørelser fra blandt andet England, Italien og USA, hvor dødeligheden var over 50 procent.

- Det er svært at sammenligne lande, men man kan sige, at hvis man endelig bliver alvorligt syg med corona, så er Danmark et godt sted at være, siger Nicolai Haase, der er en af folkene bag studiet.

Mødet med en ny og ukendt virus gjorde det nødvendigt at indsamle viden, forklarer han.

- Vi stod med en helt ny sygdom med en enormt høj dødelighed, når patienterne ikke længere selv kunne trække vejret og måtte i respirator. Så det var vigtigt for os at skabe noget konkret viden om den her sygdom, så vi som læger kunne forholde os til det. Men også for at give politikere og borgere noget at træffe deres beslutninger ud fra, siger Nicolai Haase, der er intensivlæge på Rigshospitalet.

Intensivlæge Nicolai Haase (Foto: © Dr, dr)

Resultaterne bliver publiceret i det internationale tidsskrift Acta Anaesthesiologica Scandinavica, og de viser blandt andet data om alder, eksisterende sygdom, overlevelsesrater og dødelighed for patienterne.

Håndterer overvægtige godt

Før man i det danske hospitalsvæsen for alvor havde gjort sig erfaringer med coronavirussets dødelighed blandt patienter med behov for intensiv behandling, gik der rygter om en dødelighed på op til 80 procent.

Et skræmmende højt tal, som ikke kunne ses i det danske studie - til stor glæde for Nicolai Haase og resten af landets intensivlæger.

- I forhold til hvor svær en sygdom corona er, synes vi egentlig, at 37 procent er en relativ lav dødelighed, så der er mange, vi får igennem til trods for deres alvorlige sygdomsforløb, siger han.

Det har længe været formodet, at overvægt har en negativ indflydelse på covid-19-patienter. Og det danske studie viser da også, at den gennemsnitlige patient var lettere overvægtig, men også at vægten i den undersøgte patientgruppe ikke spillede ind på chancen for overlevelse.

- Når vi så ser på, hvordan det går de her patienter generelt, så ser vi ikke nogen betydning for dødeligheden ud fra vægten. De har altså lettere ved at blive alvorligt syge, men det tyder på, at vi er i stand til at håndtere dem på en fornuftig måde, forklarer Nicolai Haase.

Rammer også helt raske

Selvom coronapatienter med eksisterende sygdomme har kortere vej til intensivafdelingen, så viser studiet også, at ellers raske personer ikke er forskånet for at blive bragt i knæ af virusset.

- Næsten 30 procent havde ikke eksisterende sygdomme. Det var altså folk, som vi ville karakterisere som helt raske, der får et alvorligt sygdomsforløb, og det understreger, at man kan blive hårdt ramt, selvom man tror sig sikker, lyder advarslen fra intensivlægen.

Dødeligheden blandt yngre patienter på landets coronaafdelinger under første del af coronabølgen var dog ganske lav. Den er ifølge studiet "stærkt aldersafhængig" og varierer fra fem procent i gruppen under 50 år til 64 procent i patientgruppen på over 80.

Ud over masser af data om patienternes ophold og tilstand på intensivafdelingerne fortæller studiet samtidig en positiv historie om den samlede danske respons på coronavirusset, mener Nicolai Haase.

- Det er også vigtigt, at vi kan se, at vi har haft kapacitet til at behandle de patienter på en fornuftig måde. 37 procent er enormt høj dødelighed, men vi havde egentlig frygtet, at det ville være højere, siger han.