Post Danmark beskylder konkurrent for ulovlige metoder

Det fremgår af et notat fra Københavns Kommune, som DR København har fået adgang til. Dermed fortsætter balladen om kommunens madudbringning.

Notat fra Københavns Kommune. (© DR KØBENHAVN)

For to uger siden fortalte DR København, at tvivl om hvorvidt Kommunen har fulgt EUs udbudsregler, da kommunen valgte at forhøje den pris Post Danmark får for at bringe mad ud til de ældre københavnere.

Nu fortsætter balladen om madudbringningen efter det er kommet frem, at den nuværende leverandør Post Danmark har sendt beskyldninger om ulovlige metoder af sted mod konkurrenten.

Post Danmark: Tidligere leverandør brugte ulovlig arbejdskraft

Det var brugen af ikke-godkendt arbejdskraft, det betød, at kommunens tidligere madudbringer, Multi Trans, leverede mad til tiden.

Det sagde Post Danmark, da firmaet sidste år forklarede Københavns Kommune, hvorfor den kommunale madudbringning var på slingrekurs, efter de røde postbude tog over.

Det viser et notat fra Københavns Kommune, som DR København er kommet i besiddelse af.

"De kørelister, som Post Danmark har fået udleveret, og som bygger på Multi Trans ruter, har ikke været realistiske at gennemføre. Det tyder på, at Multi Trans har anvendt ikke-godkendte underleverandører," står der i notatet, der stammer fra et møde i 28. februar sidste år mellem Post Danmark og Københavns Kommune.

Unge mennesker er beviset

Post Danmark kan ikke fremlægge dokumentation for påstanden, men fastholder kritikken.

- Da vi startede på opgaven, mødte der nogle unge mennesker op og spurgte, hvilken tur de skulle med på. Vi måtte så fortælle dem, at det var ikke noget, de kunne komme med på hos os. I Post Danmark lægger vi vægt på at have ordnede løn- og ansættelsesforhold, siger chef for Facility Services i Post Danmark, Lars Udsen.

De unge mennesker er grunden til, at Multi Trans navn havnede i det omtalte notat, og Post Danmark føler sig sikre på, at de har tilknytning til Multi Trans.

- Vi må formode, når de kommer og spørger, at der er en tilknytning, siger Lars Udsen.

Multi Trans afviser

Hos den tidligere leverandør er man overrasket over anklagerne fra Post Danmark om, at firmaet skulle have brugt ikke-godkendt arbejdskraft til at bringe mad ud for Københavns Kommune.

Beskyldningerne har ingen hold i virkeligheden, understreger Multi Trans.

-I Multi Trans følger vi alle de gældende regler og den lovgivning, som fungerer i det danske samfund, siger Markedschef i Multi Trans Andres Rose Hensen. Den udlægning bekræfter Københavns Kommune.

Alligevel valgte kommunen, at give Post Danmark 1-2 mio. kroner mere årligt end oprindeligt aftalt, så madudbringningen kan hænge sammen.

Den prisstigning har ført til, at Københavns Kommune bliver indbragt for Klagenævnet for udbud.

Netop Post Danmarks egne problemer med at levere som aftalt kan være grunden til, at Post Danmark forsøger, at bringe Multi Trans i fedtefadet, svarer Multi Trans igen.

-Man har fra Post Danmarks side en interesse i at fjerne fokus fra det, som det i virkeligheden handler om. Det er hvordan Post Danmark har valgt at løse en opgave, og hvordan Post Danmark har valgt at prissætte en opgave, siger Andreas Rose Hensen.

Forvaltning holder sig ude af kritik

Københavns Kommune kan ikke genkende Post Danmark beskyldninger om, at kommunens tidligere madudbringer har brugt tvivlsomme arbejdsmetoder.

Den eneste grund til at påstanden er dukket op i et notat fra sundheds- og omsorgsforvaltningen er, at Post Danmark havde den opfattelse.

-Det er ikke en kritik som Københavns Kommune fremsætter. Det er Post Danmark, der fremsætter den, og det blev taget til referat, siger økonomichef i sundheds- og omsorgsforvaltningen, Carsten Riis.

Han understreger, at kommunen aldrig har set tegn på, at samarbejdspartneren Multi Trans ikke har fulgt reglerne.

- Vi har aldrig nogensinde modtaget klager over Multi Trans om det her, og vi har heller aldrig haft dialog med dem om det, siger Carsten Riis.

Konservative undrer sig

De udokumenterede beskyldninger giver ingen mening, siger den konservative gruppeformand på Københavns Rådhus.

-Det må sådan set være Post Danmarks problem, hvis de er kommet til at love for meget og ikke har sat sig ind i, om de kan levere det, de lover, siger den konservative Rasmus Jarlov.

Det undrer Rasmus Jarlov, at sundheds- og omsorgsforvaltningen ikke har gjort mere for at holde Post Danmark fast på det tilbud de oprindeligt gav.

- Ellers bliver det jo muligt for leverandører at tage en højere pris, end det man har aftalt, og det er selvfølgelig ikke meningen, siger Rasmus Jarlov.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter