Præst sigtet for anden gang

Lyngby præsten Leif Bork Hansen sigtes for anden gang for medvirken til at skjule serbiske flygtninge. Med en ny sag risikerer han både fængsel og job.

Politiet har for anden gang sigtet Lyngby-præsten Leif BorkHansen for hans medvirken til at skjule serbiske flygtninge.Præsten har i forvejen en betinget dom og en advarsel fraKirkeministeriet for sine aktiviteter på flygtningeområdet.

I den nye sag sigtes Leif Bork Hansen for at have overtrådtudlændingelovens paragraf 59, stk 3 om medvirken til at holdeflygtninge skjult. Han skal have organiseret en indsamling af pengesom en art 'overlevelseshjælp' for den gruppe serbiske flygtninge,som er gået under jorden herhjemme. Konkret skrev præsten til 29personer og bad dem om at sætte penge ind på en konto.

Lyngby Politi regner, ifølge Politiken, med at efterforskningener færdig i løbet af en måneds tid. Hvis Leif Bork Hansen bliverdømt, er der en stor risiko for at han får en ubetinget dom, sigervicepolitimester Birgitte Bundgaard.

Kirkeministeriet har lagt op til, at endnu en sag ville kunneudløse en afskedigelse af Leif bork hansen, der dermed riskerer atskulle lægge sin præstekrave permanent i det efterår, hvor hanellers kunne fejre sit 30-års jubilæum som præst.

Facebook
Twitter