Praktiserende læge om afhængige patienter: Problemet er blevet for stort

Praktiserende læger efterlyser bedre tilbud til de medicinafhængige patienter, der skal trappes ud.

Patienter, der er blevet afhængige af morfinstoffer og gerne vil trappes ud, kan ikke være sikre på, at deres praktiserende læge kan hjælpe dem.

Omfanget af problemet er nemlig så stort, at de praktiserende læger ikke har tiden til at hjælpe alle patienterne ud af medicinen, siger Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin under de praktiserende lægers organisation.

- Det er en lægeligt meget omfattende opgave at trappe folk ud af et længerevarende morfinforbrug. Jeg oplever, at det ofte kræver rigtig meget af min tid, hvis jeg vil trappe en patient ud, fordi jeg skal støtte vedkommende i alle de problemer, der måtte opstå undervejs. Det overstiger langt min tidsmæssige kapacitet som praktiserende læge at tilbyde alle langtidsbrugere udtrapning, siger Anders Beich.

Dokumentaren ”Smerter til salg”, der bliver vist tirsdag aften på DR2, afdækker, hvordan morfin og morfinlignende medicin – de såkaldte opioider – er blevet et udbredt middel mod smerter Danmark. En rapport fra Sundhedsstyrelsen slog sidste år fast, at 168.000 danskere har været i behandling med morfinstoffer i mere end seks måneder for sygdomme, som ikke er relateret til kræft.

- Svært at finde tilbud til afhængige

Det er uvist, hvor mange af patienterne, der ender med at blive fysisk og psykisk afhængige. Nogle undersøger tyder på, at det kan være et par procent, mens en undersøgelse fra Rigshospitalets Tværfaglige Smertecenter har vist, at det kan ramme 15-20 procent af de patienter, der efter et meget langt behandlingsforløb er blevet særligt udsatte.

Anders Beich understreger, at morfin og morfinlignende stoffer ofte er helt nødvendige til patienter med smerter, og nogle af patienterne kan også have brug for medicinen i lang tid. Problemet er, at en del af langtidsbrugerne ikke har gavn af behandlingen og samtidig ender med at blive afhængige.

- Når man opstarter behandlingen er det fordi, der er behov for det. Der er mange mennesker som har stærke smerter, og vi har ikke andre præparater til dem. Udfordringen er at vide, hvornår det er bedst at forsøge en udtrapning, så man undgår at de bliver langtidsbrugere uden at have behovet, siger Anders Beich, der efterlyser, at sundhedsvæsenet stiller bedre tilbud på benene til de patienter, der skal trappes ud.

- Det er meget svært som praktiserende læge at finde tilbud til patienter, som er blevet medicinafhængige. Vi kan ikke stå for udtrapningen af den her store gruppe alene som praktiserende læger, og smerteklinikkerne har tilsyneladende heller ikke en kapacitet der kan hjælpe de her mange mennesker, som måske gerne vil forsøge at trappe ud, siger Anders Beich.

- Langvarig behandling er problematisk

I DR2 dokumentaren ”Smerter til salg” bliver det store forbrug af morfinstoffer kritiseret af blandt andre Per Sjøgren, der er professor på Rigshospitalet.

Per Sjøgrens forskning viser, at selvom morfinstoffer er uundværlige til for eksempel kræftpatienter og patienter, der lige er blevet opereret, så kan det være dybt problematisk at bruge morfinstoffer til patienter i langvarig behandling. Mange af patienterne mister simpelthen effekten af morfinstofferne og risikerer flere smerter, mens de samtidig udvikler afhængighed, forklarer Per Sjøgren.

- Hvis man ser på den generelle befolkning som behandles med opioider for kroniske smerter, så er det et rigtig dårligt præparat, siger han.

I dag er det lægerne, der har ansvaret for at hjælpe patienterne ud af afhængigheden. Praktiserende læge Anders Beich er enig med Per Sjøgren i, at lægerne skal være mere tilbageholdende med at sætte patienter i langvarig behandling.

Se interview med Anders Beich i videoen ovenfor.