Praktiserende læger efterlyste patienter: 'Telefonen kimer igen'

Opfordringen om at gå til lægen med andet end coronasymptomer har hjulpet.

Læge Tommy Stoltz Olsen har fået travlt i sin praksis i Struer igen. Foto: DR

Telefonen er begyndt at kime hos de praktiserende læger igen, og der er atter patienter i venteværelset.

Coronavirussets indtog gjorde, at mange undlod at henvende sig til deres praktiserende læge, og det skabte bekymring i sundhedssystemet. Blandt andet var der en tydelig nedgang i antallet af henviste kræft- og hjertepatienter samt patienter til psykiatrien.

Men en opfordring fra statsminister Mette Frederiksen (S) og direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, til fortsat at gå til lægen med sygdom og symptomer har fået folk ud af busken her efter påske.

Det har praktiserende læge i Struer Tommy Stoltz Olsen mærket.

- Der har været travlt på telefonen. Specielt de første dage efter påske. Der var mange, der var bekymrede, fordi man ville åbne skoler og institutioner. Der var tvivl, om man måtte sende sit barn afsted, hvis man for eksempel har en kroniker i familien.

- Også folk med advarselssymptomer, som ellers ikke har syntes, de kunne komme til lægen, har forstået budskabet, siger Tommy Stoltz Olsen.

Brug for retningslinjer

- Vi ved jo ikke helt, hvorfor det sker. Men det kunne jo godt være, fordi vi har fået sendt et signal om, at man for eksempel ikke må gå ud. At man kan blive smittet, hvis man går ud.

- Den anden del kan være, at når man får at vide, at sundhedsvæsenet får rigtig travlt med at behandle de her mange patienter, som bliver alvorligt ramt af coronavirus, så vil man heller ikke være med til at overbelaste hospitalerne, sagde han.

Anders Beich bekræfter, at travlheden nu er vendt tilbage hos de praktiserende læger.

Før alt bliver, som før vi kendte til Covid-19, kræver det dog, at patienterne kan føle sig hundrede procent trygge ved at møde op.

- Vi bliver jo et led i smittekæden, så nu hvor både de kronisk syge og ældre er klar til at møde op, må vi have noget mere beskyttelse. Både for patienter og læger, som skal føle sig sikre, siger Anders Beich.

Han forventer, at der kommer en udmelding om hvilke foranstaltninger, der skal tages hos den praktiserende læge i løbet af den kommende uge.

Tommy Stoltz Olsen siger, at borgerne har brug for klare retningslinjer i denne tid for at vide, hvordan de skal forholde sig.

- Der er en stor usikkerhed i det her farvand. Den type, der har gået og puttet med noget, har tænkt, at det kan de da vente med. Men de er begyndt at komme igen. Det samme er kronikere, som det er vigtigt at passe på for ikke at få følgevirkninger, der vil kræve en større indsats siger Tommy Stoltz Olsen.

Stadig mange forholdsregler

Der bliver dog stadig taget alle forholdsregler, inden folk bliver inviteret indenfor i lægepraksis.

- I første omgang skal man ringe til sin læge, hvor man så vil blive udspurgt om symptomer, inden man får tilladelse til at komme. Vi skal ikke have en hel masse ind i venteværelset, som smitter hinanden, siger Tommy Stoltz Olsen.

Han fortæller, at der normalt vil være plads til 15-18 patienter i venteværelset. Nu er det tal kun fire.

- Vi er meget påpasselige, og er der tvivl, har vi masker. Men en stor del klarer vi på telefon og video, siger Tommy Stoltz Olsen.

Han er spændt på, hvordan den næste tid kommer til at forme sig. Efter den delvise åbning af samfundet som i første omgang gjaldt skoler og daginstitutioner, kan der igen ske en stigning i smittespredningen.

- De næste uger bliver spændende at se. Smittetrykket er ikke så stort lige nu, men i løbet af et par uger vil vi se, om det er det rigtige, der er gjort. Men det er et fornuftigt og velvalgt tidspunkt.

- Det at holde afstand er et effektivt våben, så det skal vi fortsætte med - og spritte af, pointerer Tommy Stoltz Olsen.