Pressede akutmodtagelser lukker: Sender patienter 100 kilometer væk

Flere akutmodtagelser i Region Sjælland holder lukket i korte perioder. Men det bør ikke ske, og er klart et udtryk for pressede sygehuse, siger Danske Patienter og ekspert.

Mandag i denne uge var akutmodtagelsen på Nykøbing Falster Sygehus lukket i fire timer på grund af for mange akutte patienter og mangel på ansatte.

To gange på blot en uge har presset været alt for stort på akutmodtagelsen på Nykøbing Falster Sygehus og har begge gange haft en usædvanlig konsekvens.

Både mandag den 14. november og mandag i denne uge er det pludseligt væltet ind med mange og meget dårlige patienter. Normalt kommer der 60 patienter i døgnet, men den 14. november kom der 80 patienter.

Da resten af sygehuset samtidig var ramt af overbelægning, traf sygehusledelsen begge dage den usædvanlige beslutning at trække i bremsen og lave en såkaldt time out.

Det betyder, at døren bliver lukket. Kun patienter med livstruende sygdomme eller patienter fra en alvorlig ulykke kan få behandling.

Konkret blev akutmodtagelsen på Nykøbing Falster Sygehus mandag i denne uge lukket kl. 13.30, og herefter blev akutte patienter i området omdirigeret og kørt til andre akutmodtagelser i regionen op til 100 kilometer væk.

Først fire timer senere kl. 17.30 var presset lettet, og dørene blev igen åbnet for alle akutte patienter på Nykøbing Falster Sygehus.

Også på akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus har presset været så stort, at der i august var time out 2-3 gange og siden cirka en gang om måneden.

Bekymrende udvikling

Landets 21 akutmodtagelser skal ellers i døgnets 24 timer stå klar til at modtage patienter med akutte skader, eller hvis en tilstand bliver forværret.

Derfor er det en bekymrende udvikling, at Region Sjælland i det omfang bliver nødt til at lukke akutmodtagelserne, siger Morten Freil, direktør i Danske Patienter.

- Vi har tidligere set overbelægning på medicinske afdelinger, men når presset bevæger sig ind på akutområdet, så er det alvorligt.

- Tid kan være afgørende, og derfor kan det i sidste ende gå ud over patienterne. Og selv om det isoleret set er bedre at sende patienterne videre til et andet sygehus, så er det et udtryk for et presset sundhedsvæsen.

Flere akutte patienter presser

Region Sjælland begrunder de lukkede akutmodtagelser med, at der både i en længere periode har været en stigning af akutte patienter i regionen og mangel på ansatte.

I perioden 2017-2021 er der kommet næsten 30.000 flere akutte patienter om året i Region Sjælland svarende til en stigning på 11 procent ifølge Databasen for Akutte Hospitalskontakter.

Peder Fabricius, lægefaglig vicedirektør på Nykøbing Falster Sygehus, erkender, at også det stigende problem med mangel på personale er en årsag til de mange time outs.

- Mangel på ansatte betyder, at vi har været nødt til at reducere antallet af sengepladser, både på akutafdelingen og de øvrige afdelinger. Derfor er vi mindre robuste, og bægeret løber nemmere over.

- Men det kun de ikke-livstruende patienter, vi sender videre. Det er selvfølgelig ikke en god idé at køre langt, men det er bedre end at ligge på en overfyldt afdeling med risiko for, at der begås fejl.

Region Sjælland oplyser, at sygehusene ikke opgør, præcist hvor mange time outs de har, hvor længe de præcist varer, og hvor mange patienter der er blevet omdirigeret.

Men eksempelvis vil det betyde, at hvis der er time out på akutmodtagelsen i Nykøbing Falster, vil en akutpatient fra Nakskov skulle køre 1,5 time i ambulance til Sjællands Universitetshospital i Køge i stedet for cirka 50 minutter til Nykøbing Falster.

Akutmodtagelsen på Slagelse Sygehus har på 2,5 år haft to time-outs, mens Sjællands Universitetshospital inden for det seneste år haft en enkelt time out i to timer i sommer, fordi der var en svær overbelægning og ”kritisk travlhed”.

Dan Brun Petersen, lægelig vicedirektør på Holbæk Sygehus, mener, at time out både er udtryk for, at sygehusene samarbejder på tværs, men også at sygehusene er presset i bund.

- På grund af et stigende antal akutte patienter vil time outs kunne ske hyppigere. Og selv om vi ansætter flere, kan vi ikke følge med antallet af opgaver, siger Dan Brun Petersen.

Holbæk Sygehus har forsøgt at ansætte flere læger i akutmodtagelsen for at løse problemet.

Ifølge Anne Møller Ronex (R), formand for sygehusudvalget i Region Sjælland, har der været for stor fokus på at rekruttere læger, og derfor bør regionen nu rette fokus mod sygeplejerskerne - med løfte om mere i løn.

- Det kan være vovet at tale om et differentieret lønværktøj til sygeplejerskerne, men det kan blive nødvendigt, siger Anne Møller Ronex.

Også sket i Gødstrup

DR har spurgt de fire andre regioner, om de inden for det seneste år har haft akutmodtagelser lukket i en kort periode på grund af travlhed og for få ansatte.

Det har hverken Region Nordjylland, Syddanmark eller Hovedstaden oplevet.

Region Midtjylland oplyser, at det er sket en enkelt gang.

Den 29. marts i år var akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup i en periode på en time på grund af "ekstraordinært mange patienter, manglende fysisk kapacitet på hospitalet og mangel på personaleressourcer" lukket og derfor blev i alt otte akutte patienter dirigeret udenom Regionshospitalet Gødstrup og til andre akutmodtagelser.

Time out er til en nødsituation

Henrik Ømark er formand for Dansk Selskab for Akutmedicin, og han er dermed en af de læger i akutmedicin, som ofte står som den første læge på en akutmodtagelse.

Han kender time outs fra store ulykker som eksempelvis togulykken på Storebæltsbroen i 2019.

- Men jeg har ikke tidligere hørt om, at en akutmodtagelse lukker i en kort periode på grund af travlhed. Og selv om det er bedre at ligge i en ambulance end på i en travl akutmodtagelse, burde det ikke være nødvendigt at have time out i det omfang.

- Time out er en nødmanøvre, og alle akutmodtagelser bør have kapacitet til at tage imod i alle døgnets timer.

Han understreger, at Region Sjælland er særligt hårdt ramt, fordi regionen med særlig stor mangel på ansatte og flere syge borgere.

Selv om landets andre regioner ikke gør ikke brug af timeouts på samme måde, kan det faktisk blive et værktøj, andre regioner også bliver nødt til at tage i brug, siger Henrik Ømark.

- Vi kan i længden ikke holde til trykket fra et stigende antal akutte patienter, og hvis ikke vi både styrker de 21 akutmodtagelser med mere bemanding og finder løsninger, så ikke alle akutte patienter skal forbi sygehuset, vil presset brede sig, siger Henrik Ømark.