Pressenævnet kritiserer DR

Pressenævnet har udtalt kritik af DR for ikke at tage hensyn til mindreårige i artikel om skjult reklame.

DR bragte i maj 2018 en artikel på dr.dk, som omhandlede skjult reklame på medieplatforme henvendt til børn og unge. I den forbindelse omtalte og viste DR en video af to mindreårige piger fra pigernes profil på børneplatformen Musical.ly.

DR problematiserede, at videoen indeholdt skjult reklame.

Pigernes forældre har klaget til Pressenævnet over artiklen og et nyhedsindslag i TV-Avisen. De mener, at det var krænkende ikke at anonymisere pigerne i en situation, hvor de blev beskyldt for at overtræde markedsføringslovgivningen.

Pressenævnet er enig med pigernes forældre i, at det var krænkende, at pigerne kunne identificeres i en omtale, hvor de blev beskyldt for at have overtrådt lovgivningen.

Nævnet udtaler derfor kritik af DR. Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside: www.pressenaevnet.dk.