Private sundhedsordninger mindsker sygefravær

I nogle brancher r sygefraværet faldet med 20 procent, og det gælder både det korte og det lange fravær.

Private sundhedsordninger giver blandt andet gratis adgang til fysioterapi, kiropraktor og massage. (Foto: Colourbox)

Private sundhedsordninger mindsker sygefraværet med helt op til 20 procent i nogle brancher. Det viser et nyt forskningsprojekt, som har set på effekten af de forebyggende sundhedsordninger i Pension Danmark.

- På arbejdspladser falder både de korte og lange sygefravær markant efter et til to år med private sundhedsordninger, siger forskningsleder Jacob Nielsen Arendt fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Forskning og Analyse.

Samlet set sparer sundhedsordningerne medarbejdere, virksomheder, samfundet og pensionsselskaber for flere hundrede millioner kroner om året.

Stor gevinst for flere faggrupper

Private sundhedsordninger giver blandt andet gratis adgang til fysioterapi, kiropraktor og massage. På Arlas Mejerier har det ført til fald for de korte sygefravær blandt medarbejderne på 15 procent og længere sygefravær er faldet 20 procent.

For andre faggrupper som elektrikere, smede og vvs-folk er faldet i sygefraværet lidt lavere. Det skyldes, at medarbejdere på mindre virksomheder ikke er så flittige til at bruge deres sundhedsordninger. Men alligevel er der en klar tendens til, at de forebyggende sundhedsordninger reducerer sygefraværet inden for langt de fleste faggrupper.

Forbedrer livskvalitet

- Det betyder fantastisk meget for den almindelige tømrer, rengøringsassistent eller mejeriarbejderens livskvalitet. Der er et liv til forskel på at leve med smerter og langt sygefravær, og så at komme i relevant behandling med det samme, siger Pension Danmarks administrerende direktør, Torben Möger Pedersen.

Store samfundsbesparelser

Udover medarbejdere har arbejdsgivere og samfundet også store fordele af de forebyggende sundhedsordninger.

- Samfundet sparer udgifter til behandling og sygedagpenge og virksomhederne forbedrer deres konkurrence evne, fordi de sparer udgifter til sygedagpengene, siger Pension Danmarks administrerende direktør Torben Möger Pedersen.

Facebook
Twitter